V skutočnosti nemám problém s ODRIEKAVANÍM modlitieb, problém vzniká pri premene slov na modlitbu cítenú srdcom. Navyše, mnohé knihy nám vysvetľujú, ako ODRIEKAVAŤ ruženec, ale inštrukcií, ako sa ho MODLIŤ, je pramálo. Pokúsil som sa teda objaviť "tajomstvo" tejto milovanej modlitby, veľa som sa nahľadal, a odhalil som niekoľko úžasných (môžem ich tak nazvať, keďže ja sám nie som ich autorom) tipov, ktoré by aj vám mohli pomôcť MODLIŤ SA (a nielen ODRIEKAVAŤ) modlitbu ruženca.


MENEJ JE VIAC

V knihe "Ruženec našej Pani" Msgr. Romano Guardini ponúka túto radu:

Nie je nevyhnutné prejsť celým ružencom; je lepšie pomodliť sa jeden či dva desiatky, ale pomodliť sa ich správne.

Ach, ako mi odľahlo! Vždy som sa pokúšal pomodliť sa celý ruženec, hoci i vtedy, keď to znamenalo, že nebudem sústredený. Teraz si uvedomujem, že kvalita je viac než kvantita.


NIE STE SAMI

Veľký zástanca mariánskej úcty sv. Ľudovít z Montfortu nás upozorňuje, aby sme si uvedomovali, že počas modlitby sv. ruženca máme spoločnosť. V "Tajomstve ruženca" nám svätec pripomína, že keď sa modlíme ruženec, mali by sme sa preniesť do Božej prítomnosti a predstaviť si, že Boh, spoločne so Svätou Matkou, sa na nás pozerá a že náš strážny anjel stojí po našej pravici. Ak sa modlitby modlíme správne, náš anjel z nich robí koruny pre Ježiša a Máriu. Keď sa nad tým zamyslíme už pred modlitbou, pomôže nám to si uvedomovať, že robíme OMNOHO viac, než len opakovanie zbožných slov.


SLEDUJTE, ČO HOVORÍTE

Sv. Josemaría Escriva, zakladateľ Opus Dei, pridáva jednoduchý, ale často prehliadaný návrh. Povzbudzuje nás, aby sme vyslovovali každé Otče náš a každé Zdravas jasne a bez náhlenia. Lepšie tak vyjadríme svoju lásku k Márii a Ježišovi. Keď sa modlíme ruženec, ľahko sa nám padá do pasce mumlania a ponáhľania sa cez jednotlivé modlitby. Pamätajme si, že modlitba Otče náš nám bol zverený od Ježiša a že väčšina modlitby Zdravas Mária pochádza priamo z Písma - malo by nám to pomôcť si pripomínať, že tie slová NAOZAJ dačo znamenajú.


BOLA TAM, ZAŽILA TO

Keď pozrieme na Máriin život, občas prehliadame tie mnohé boje, ktoré počas života viedla. Rovnako ako my, i Mária bola prinútená prejsť utrpením a ťažkosťami, často bez mnohého vysvetľovania. To, že bola Božou Matkou, ju neurobilo vševediacou. Biblia nám hovorí, že Mária zažívala zmätok a hľadala pochopenie v modlitbe. Vo svojej knihe "Krása ruženca" Maisie Ward, katolícka spisovateľka, píše:

V ruženci sa radujeme, žialime a vyhrávame s Našou Paňou, keď ide tou istou cestou, akou musíme kráčať i my. Ale ona už dosiahla jej koniec.

Keď sa modlíme ruženec, mali by sme si pamätať, že Mária chápe naše problémy a zmätok. Keď meditujeme nad udalosťami v jej živote a živote jej Syna, môžeme získať pomoc v našich denných zápasoch od niekoho, kto je dnes na mieste, kde by sme sa i my radi jedného dňa ocitli.


POČÚVAJTE SLOVO

Vo svojom apoštolskom liste Rosarium Virginis Mariae (O najsvätejšom ruženci) svätý pápež Ján Pavol II odporúča, aby sme doplnili naše ružencové meditácie čítaním Písma. Po vyslovení jednotlivého tajomstva nás zosnulý pápež povzbudzuje, aby sme si prečítali s tajomstvom súvisiacu biblickú pasáž. Pretože to nie je vždy možné (ak sa napríklad modlíme počas riadenia auta), môžeme si stále v mysli pripomenúť detaily biblického príbehu. Toto podčiarkuje dôležitosť poznania Svätého Písma.


VYCHUTNÁVAJTE SI OPAKOVANIE

Občas má človek pocit, že modlitba svätého ruženca je iba "opakovaním kôpky slov" A v podstate jednou z hlavných kritík voči ružencu je práve to, že nie je ničím iným než "zbytočným opakovaním". Vo svojej knihe "Prvá láska sveta: Mária, Matka Boha" sa ctihodný arcibiskup Fulton Sheen prihovára tým, ktorí považujú ruženec za monotónny. Používajúc prirovnanie muža hovoriaceho svojej manželke „Ľúbim ťa,“ alebo matke, ktorá vraví svojmu dieťaťu „Si dobrý chlapček,“ Sheen zdôrazňuje, že slová znamenajú v každom momente, v ktorom ich vyslovujeme, niečo iné. Rovnako každý raz, keď sa modlíme ruženec, vravíme „Ľúbim ťa“ Bohu, Trojici, Ježišovi a Márii. S každým ďalším zrniečkom alebo desiatkom sa význam mení, popri kontemplovaní nového aspektu lásky Ježiša a Márie.


UROBTE VŠETKO, ČO POVIE