Ale poďme pekne po poriadku.

Túto udalosť som, pravdupovediac, nevnímala do poslednej chvíle. Tri dni pred samou akciou som úplne neplánovane šla do práce MHD a zahliadla plagát, ktorý ma okamžite zaujal; indická tvár v kňazskom rúchu je neprehliadnuteľná. Náhle som si uvedomila, že v piatok mám aj naplánovanú dovolenku v práci. Keď ten deň prišiel a ráno som si s deťmi dohadovala program dňa, najstarší syn prekvapivo zahlásil: „Mami, poďme na tú špeciálnu omšu.“ A bolo rozhodnuté. :)

Po príchode a registrácii na mňa veľmi dobre zapôsobil pokoj a poriadok celej akcie, hoci šlo o masovú záležitosť. Potešila ma aj čeština, ktorá znela zo všetkých strán, v duchu som sa usmiala. Zahliadla som niekoľko známych tvárí, odkývala som, pobavil ma pohľad na provizórnu kaplnku a spovednicu v útrobách modernej Steel Arény a usadila som sa.

Usmiata, srdečná tvár a mocný hlas. To bol prvý dojem z pátra Manjackala. Rozhliadla som sa, väčšina arény zaplnená, „fajn, stále je dosť ľudí túžiacich po zmene vo svojich životoch, mňa nevynímajúc,“ pomyslela som si.Započúvala som sa do prednášky otca Jamesa. Hovorí, že pochádza z Indie, že je kňazom už štyridsať rokov a je na vozíku. To ma prekvapilo, znie veľmi pozitívne a sviežo.

Hovorí jednoduché veci. O Božom synovstve, o hriechu, láske, Božích pravdách. Som Božia dcéra, syn, vnímame to vo svojich životoch naozaj? Náhle si položil otázku, prečo prišiel. Je na vozíku, trpí neuropatickou neutíchajúcou bolesťou, cestoval deväť hodín v ukrutných bolestiach, celú noc nespal. Prečo? Aby sa s nami podelil o Božiu lásku, presne tak, ako sa Boh delí o tú svoju cez Trojjedinosť. Otvorene tiež hovoril o rozpore, ktorý vyvoláva jeho kniha „Videl som večnosť“. Moja zvedavosť mi nedovolila zaváhať a kúpila som si ju. Prečítala som ju na jeden hlt ešte v ten deň. Žiadnu rozporuplnosť som tam nezaznamenala, naopak, ponúka jasný a pravdivý pohľad na hriech cez optiku večného života, ktorému o. James stál zoči-voči.

Aký bol môj dojem? Páter James Manjackal je ekumenický. Prijímajúci rozdielnosť. Láskavý, milujúci, nevnucujúci, iba nahlas ohlasujúci to, čo má v srdci, pretože iné akoby ani nemohol. Je plný Boha a to je veľmi nákazlivé.

Odchádzam s napĺňajúcim pocitom, že  my kresťania sme jedno a milujeme rovnakého Boha. A že Boh vidí do našich sŕdc.

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

P. James Manjackal je od Boha obdarovaný viacerými charizmami. Okrem charizmy uzdravovať je to dar hlásania evanjelia formou, ktorá účastníkom dáva impulz na intenzívnejšie prežívanie viery. Je členom Kongregácie misionárov sv. Františka Saleského (M.S.F.S.). Bol univerzitným profesorom. Vykonal mnoho evanjelizačných ciest v 86 krajinách sveta. Mimoriadna je jeho evanjelizačná služba v Perzskom zálive pri konverzii moslimov na kresťanstvo. V tomto mimoriadnom Svätom roku milosrdenstva bol vymenovaný za misionára milosrdenstva.
Nadačný fond CREDO sa svojou činnosťou snaží o
 šírenie kresťanských hodnôt v spoločnosti. Podporuje zvlášť projekty zamerané na misijné diela, pomoc ľuďom v núdzi v ČR i v zahraničí a aktivity zdravotno-sociálneho charakteru. (zdroj pozri nižšie)

 

 

...

Snímky: organizátor

Zdroj: http://www.ke-arcidieceza.sk/duchovna-obnova-v-kosiciach-s-p-james-manjackal-z-indie-8-10-jul-2016/