V Národnom týždni manželstva vám ponúkam desať paralel medzi výbavou, ktorú potrebujeme na vysokohorskú túru, a prostriedkami, ktoré potrebujeme na úspešnú spoločnú cestu v manželstve.

V predchádzajúcom článku sme sa venovali prvým dvom, čo sa týka vysokohorskej túry, boli to príprava a tekutiny. Dnes sa pozrieme na ďalšie štyri:


3. Energia

Každý človek má nejaké energetické zásoby a dokáže ísť istý čas zo zotrvačnosti. Platí to aj na túre. Po niekoľkých kilometroch je však dobré urobiť si prestávku a zahryznúť si niečo výživné. Napríklad jabĺčko či sladkosť. Ak je túra celodenná, treba rátať aj s niečím výdatnejším.

Mnoho ľudí si myslí, že láska, s ktorou vstupujú do manželstva, je dosť silná, aby niesla ich manželstvo po celý život. A naozaj, zotrvačnosť tejto lásky ich môže niesť niekoľko mesiacov, dokonca aj niekoľko rokov. Ale nakoniec sa vyčerpá. Manželskú lásku treba kŕmiť, na oheň manželskej lásky treba prikladať.

Jedni moji známi si dali na svadobné oznámenie tento citát zo žalmu: Stúpajú a síl im stále pribúda“ (Ž 84, 8). Ak by sme sa spoliehali len na zotrvačnosť mladomanželskej zaľúbenosti, naše sily by postupne ubúdali. Aby o nás platilo toto Božie slovo, musíme byť múdri v hľadaní zdrojov sily. Potrebujeme robiť veci, vďaka ktorým naša láska rastie, zosilnieva. Musíme sa zamerať na hľadanie toho dobrého, čo nám Boh dáva skrze nášho manželského partnera, a nie na to negatívne. Určite sem patria veci ako vďačnosť, pochvala, povzbudenie, radosť. Namiesto neustáleho sťažovania sa prejaviť partnerovi vďačnosť. Namiesto frflania ho pochváliť. Namiesto karhania ho povzbudiť. Namiesto sebaľútosti a smútku hľadať to, čo nám spoločne prináša radosť. Smútok totiž ľudí o sily oberá, radosť im ju dodáva.


4. Dobrá obuv

Asi nikto nepochybuje, že nohy sú na túre kľúčové. Ak sme to prehnali, budú nás na druhý deň bolieť práve ony. Rovnako dôležité je aj to, v čom sú naše nohy obuté. Obuv rozhoduje, ako budú naše nohy zvládať kontakt s terénom. Môžeme mať silné nohy, bez vhodnej obuvi sa však ľahko môžeme šmyknúť alebo vyvrtnúť si členok.

Aj v manželstve je dôležité, na čom stojíme, na akých základoch sme postavili naše manželstvo. Tieto postoje budú rozhodovať, ako zvládneme kritické miesta. Či skĺzneme, alebo to ustojíme. Krízy bez príkras ukážu, ako je to v skutočnosti s našimi vnútornými motiváciami. Prečo sme vlastne vstupovali do manželstva, prečo sme sa brali. Či je odpoveď „z lásky“ naozaj pravdivá. Topánky sa dajú prezuť, postoje sa dajú prehodnotiť. Nanovo a s otvorenými očami sa rozhodnúť pre opravdivú lásku. Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov“ (1 Jn 3, 16). Ukáže sa, či veríme Ježišovým slovám: Blaženejšie je dávať, ako prijímať“ (Sk 20, 35).

Turistické topánky síce nie sú najelegantnejšie, ale v lodičkách či lakovaných poltopánkach by ste túru v zdraví asi nezvládli. Podobne ani manželstvo nemôže byť založené na nereálnych sladkých predstavách, ale potrebujeme byť pravdiví v láske.

Nakoniec treba pripomenúť, že nohy aj topánky sú dve. Nestačí prezuť si len jednu. Je nanajvýš žiadúce, aby manželia postupovali v tomto prehodnocovaní spoločne.


5. Pokrývka hlavy, okuliare, krém

„Mali sme krásne slnečné počasie!“ Ľudia prirodzene uprednostňujú slniečko a jasnú oblohu. Paradoxne však takéto počasie nie je vždy najideálnejšie na túru. V lete je to priam smrtiaca kombinácia a každý je šťastný, keď sa turistický chodník chvíľku vinie v tieni. Je priam životne dôležité chrániť sa pred priamym slnkom. Pokrývka hlavy, slnečné okuliare, krém na opaľovanie. Inak budete to krásne počasie trpko ľutovať.

V dnešnej dobe je manželstvo vážne ohrozené falošnými idealistickými predstavami o manželstve a o živote a prehnanými požiadavkami. Mnohí mladí ľudia preto odkladajú vstup do manželstva alebo doň nakoniec vôbec ani nevstúpia. Mnohí muži a ženy žijúci v manželstve sú frustrovaní, lebo ich manželstvo im pripadá príliš obyčajné a nudné. Na vine je množstvo vyumelkovanej romantiky predstavovanej vo filmoch a v literatúre. Hovorí sa, že muž sa ožení a je sklamaný. A môže za to Playboy. Žena sa vydá a je sklamaná. A môže za to Walt Disney. Všetko musí byť vášnivé, výnimočné, vzrušujúce. Inak to nestojí za nič a treba hľadať niekde inde.

Nikdy sa nepotvrdilo, že manželstvá uzavreté z vášne a založené na romantike by boli šťastnejšie alebo trvácnejšie. Skôr naopak. Vášeň a romantika sú ako slniečko. Sú fajn, sú krásne, ale treba sa pred nimi chrániť, aby nám neudreli na mozog. Ak si nedáte na túre čapicu, môže sa vám prehriať hlava a nakoniec vám bude z toho krásneho počasia zle. Ak budete nekriticky prijímať všetky sladké reči o manželstve, ktoré sa na vás hrnú zo všetkých strán, nepomôže to vášmu vzťahu, práve naopak. Vášeň a romantika sú fajn, ale treba ich kriticky zhodnotiť a realisticky aplikovať na váš vzťah. Treba si zachovať zdravý rozum a triezvy pohľad.

 
6. Zdravotné pomôcky

K povinnej výbave auta patrí lekárnička. Aj na túru je dobré zobrať si nejaké zdravotné pomôcky. Aby bolo čím vydezinfikovať a zalepiť odretý lakeť či zafixovať presilené koleno.

Aj v manželstve prichádza k zraneniam. Väčšinou však k vnútorným. Manželský partner je pre nás najbližšou osobou, máme voči nemu najväčšie očakávania a aspoň spočiatku najotvorenejšie srdce. Preto môžu byť zranenia v manželstva veľmi silné. Je dobré poznať prostriedky, ktoré môžu pomôcť uzdraviť naše srdce a náš vzťah. Sú nimi milosrdenstvo, odpustenie a pokánie.

Každý z nás potrebuje milosrdenstvo. Evanjelium hovorí, aká je cesta k dosiahnutiu milosrdenstva: Blahoslavení milosrdní, lebo oni dosiahnu milosrdenstvo“ (Mt 5, 7). Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení. Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám. Dávajte a dajú vám“ (Lk 6, 36-38). Prvým krokom je byť milosrdným k svojmu manželskému partnerovi. Nebyť hneď pohotový odsúdiť ho, ale naopak, aby sa vyhlo nerozvážnemu posudzovaniu, každý sa má usilovať, pokiaľ je to možné, vysvetľovať si v priaznivom zmysle myšlienky, slová a skutky svojho blížneho“ (KKC 2478).

Druhým krokom je odpustenie. Lebo ak vy odpustíte ľudom ich poklesky, aj váš nebeský Otec vám odpustí. Ale ak vy neodpustíte ľuďom, ani váš Otec neodpustí vaše hriechy“ (Mt 6, 14-15). Odpúšťam, to jest zriekam sa pomsty, nežiadam trest, nebudem oplácať ani si vyrovnávať dlžoby.

Väčšinou riešime, že sme zranení. Už menej nám dochádza, že aj my zraňujeme. Potrebujeme pokánie – zmenu zmýšľania i zmenu správania. Často si nesieme zranenia z minulosti a tak sme precitlivení a neprimerane reagujeme na správanie nášho manželského partnera. Tu je však zdroj problému v nás a nie v partnerovi. Potrebujeme uzdravenie a zrelosť.

Ak sme si počas manželstva uvedomili, že niektoré naše postoje, slová či skutky spôsobujú nášmu partnerovi zranenia, z lásky k nemu to potrebujeme zmeniť. Ja som si napríklad uvedomil, že ak adresujem svojej manželke ironické poznámky, aké si s chlapmi medzi sebou bežne vymieňame, vôbec jej to nepripadá vtipné a nepríjemne sa jej to dotýka. Tak sa dlhodobo usilujem zdržať sa takýchto poznámok voči nej.

 

... 

V Národnom týždni manželstva sa môžeme stretnúť v rámci prednáškového turné aj osobne ešte v Zlatých Moravciach, v Galante, v Banskej Bystrici a v Námestove.

Inšpiráciou pre vaše manželstvo môžu byť aj publikácie OZ Milovať a ctiť, ktoré si môžete objednať v našom e-shope.

...

 

Snímka: pexels.com