Samozrejme, myslí sa otroctvo v prenesenom význame, teda duchovnú podstatu skutočnosti, v ktorej je človek neslobodný, lebo nepozná svoju identitu.

Aj autor sám v knihe viackrát priznáva, že svoju identitu dlhé roky nepoznal. Napriek tomu, že zažil Boží dotyk skrze obrátenie či spoznanie Ducha Svätého, učil, kázal, modlil sa... v srdci neprežíval plnosť toho, že je Božím dieťaťom. Prečo? A tu sa dostáva k pointe celej knihy, k motívu, ktorý opisuje po celý čas, a ktorý ho viedol následne aj k tomu, že o tom prednášal na rôznych akciách počas svojho života.

Ide o princíp srdca siroty. Frost tvrdí a vďaka svojej osobnej skúsenosti aj dokazuje, že bez prijatia vedomia milovaného Božieho dieťaťa nebude človek schopný mať skutočnú identitu. Bude len žiť v akomsi klamstve a opustenosti ako naozajstná sirota.

Autor preto ponúka možnosti, ako sa vzdať srdca siroty a nájsť skutočnú identitu v Bohu Otcovi. Hoci to píše ako chlap, teda opakujú sa prvky typicky mužského zmýšľania, prežívania a rôznych akčných zážitkov, kniha je podnetná aj pre ženy. Zároveň tieto mužské zážitky veľmi dobre dopĺňajú a čitateľovi zjednodušujú chápanie teoretických častí. Dielo sa aj vďaka tomu číta ľahšie, keď čitateľ vidí svedectvá skutočných ľudí, ktorí s Bohom čosi zažili a prinieslo to do ich života to najlepšie.

Celkový štýl písania autora je pútavý. Aj teoretické časti vie podať zaujímavo, bez zbytočne komplikovaných slov. Často sa opiera o citáty z Božieho slova a následne ich vysvetľuje, čiže čitateľ má zároveň aj biblický obraz o téme. Kladie pri tom aj otázky na zamyslenie, aby človek mohol nielen prijímať obsah, ale zároveň aj uvažovať a aplikovať ho na seba, do svojho života.

Motív synovstva autor podáva cez ten najlepší príklad, teda skrze Ježiša, najposlušnejšieho Syna, aký len môže byť. Zároveň poukazuje na dokonalý vzťah so svojím Otcom, ku ktorému by sme sa mali aj my priblížiť. Napriek tomu, že mnoho ľudí zažilo a stále zažíva zranenia od svojich rodičov, mali by byť schopní prijať túto dokonalú rodičovskú lásku nebeského Otca. Pre všetkých, ktorí túto lásku hľadajú, je kniha veľmi dobrým návodom.

 

 

UKÁŽKA

Každý, kto chodí po tejto planéte, patrí do „klubu zranených“. Nikto sa nevyhne tomu, aby ho slová, skutky či nezáujem inej osoby zranili. A všetci sme už niekomu ublížili - najčastejšie práve tým, ktorých najviac milujeme. Kritizovali sme, ponižovali, zhadzovali, vysmievali sa, zastrašovali, manipulovali, vydierali či iným spôsobom zneužili druhého človeka; a podobné správanie sme si zažili na vlastnej koži. Žiaľ, výnimku netvoria ani kresťania. Dokonca aj lídri v cirkvi môžu kontrolovať a zneužívať svojich členov a tí zase slovne útočiť na vedúcich. Niektoré rany pretrvajú celý život a tvrdohlavo sa vzpierajú uzdraveniu. Práve preto je uzdravenie a zmierenie dôležitou súčasťou procesu prechodu od otroctva k synovstvu.

(Frost: Z otroctva k synovstvu, s. 127)

 

JACK FROST

 

S manželkou založil v roku 1991 organizáciu Shiloh Place Ministries. Pred smrťou Jack veľa cestoval, kázal o Božej láske a učil lídrov, ako ľuďom sprostredkovať vnútorné uzdravenie. Jeho život a služba ovplyvnia aj ďalšie generácie, lebo zanechal bohatú prednáškovú a publikačnú činnosť.

Frost, Jack. Z otroctva k synovstvu. GD IDENTITY, s. r. o., 2016, 175 s. ISBN 978-80-972316-5-1