Zmŕtvychvstanie je jedno z kresťanských prisľúbení. Bolesť so smútkom sa pominú a Boh nám jedného dňa utrie slzy. Vieme, že nebo čaká na tých, čo sú verní až do konca, a že tam sa naplnia naše najhlbšie túžby a spoznáme večnú radosť.

Áno, evanjelium je dobrá zvesť, no vždy bolo aj výzvou, pretože Ježiš žiada všetko. Žiada, aby sme my, jeho nasledovníci, vzali svoj kríž a nasledovali ho aj na úzkej ceste. Prečo? Lebo je nestály? Skúpy? To sotva. Preto, že on je tým najlepším doktorom a chce nás vyliečiť z toho, čo nás zabíja, z otravných vášní, ktoré z duší vysávajú život.

Choroba hriechu a smrti prebýva na tých najhlbších miestach ľudských bytostí a ak sa chceme zachrániť, musí byť pribitá na kríž. Toto pribitie nazývame kajúcnosť. Aby sme boli zachránení, musíme zomrieť sami sebe.

„Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho“ (Mt 16, 25).

„Tí, čo patria Kristovi Ježišovi, ukrižovali telo s vášňami a žiadosťami“ (Gal 5, 24).

Evanjelium teda znamená dobrú zvesť, ale aj odsúdenie našej starej prirodzenosti na smrť. Kresťanstvu neporozumieme úplne, kým nepochopíme túto skutočnosť: Bez Veľkého piatku nemôže byť radostná Veľká noc.

 

Nepriatelia zvnútra

Žiaľ, aj na vysokých cirkevných postoch sa nachádzajú ľudia, ktorí sú proti Kristovmu evanjeliu. Pohŕdajú krížom a kresťanstvo chcú od neho oslobodiť. Chcú ho zbaviť obety, pokánia, zomierania sebe samému, nesenia kríža a nasledovania Krista. Chcú jednoduché náboženstvo. Náboženstvo, ktoré nevyčíta hriech, ale potľapká po chrbte a uistí, že všetko bude dobré. Chcú nenáročnú vieru, ktorá nič nepožaduje.

Veria v to, že na vytvorenie náboženstva bez kríža musia zmeniť Cirkev a jej nemenné učenie. Nesústredia sa na nič iné a v svojej moci používajú mnohé úskoky na dosiahnutie tohto cieľa. Povedal by som, že ich najpoužívanejšia metóda je spochybňovanie právd. Ako pradávny had syčia: „Myslel Boh to, čo hovoril, naozaj vážne?“

Jednoducho povedané, sú to nepriatelia Kristovho kríža (Flp 3, 18). Zradili Pána a Spasiteľa Ježiša Krista. Navyše, napádajú a ničia Kristovu nevestu, upravujú ju na svoj obraz. Táto realita bolí, lebo o pastieroch si chceme myslieť len to najlepšie. Chceme veriť v to, že nekonajú zle, že všetko robia pre nás a s tým najlepším úmyslom a že budú vždy verní. Žiaľ, nie je to vždy tak.

A predsa, zjemňovanie evanjeliového odkazu nie je nič nové pod slnkom. Ba naopak, vlci preoblečení za ovečky existujú už od počiatkov Cirkvi. Svätý Pavol pred nimi často varoval: „Ja viem, že po mojom odchode vniknú medzi vás draví vlci a nebudú šetriť stádo. Ba aj z vás samých povstanú muži, čo budú prevrátene hovoriť, aby strhli učeníkov za sebou“ (Sk 20, 29-30).

 

Čo robiť?

Nestačí len vedieť, že nepriatelia pravdy existujú. Vynára sa otázka: Čo robiť?

Najprv sa treba pevne držať tradícií, pevne zapustiť korene do toho, v čo Cirkev vždy verila a čo robila. Ak nás formuje učenie a tradície viery, ľahšie rozoznáme pravdu od klamu.

Potom sa musíme posilniť častou spoveďou a prijímaním Eucharistie. Iba v milosti posväcujúcej máme silu modliť sa a žiť tak, ako by sme v náročných situáciách mali.

Ako ďalšie treba zostať blízko Nepoškvrneného počatia. Ona a satan vedú intenzívny boj, v ktorom mu napokon rozdrví hlavu. Ak ostaneme v jej blízkosti, nikdy nebudeme podvedení a nepadneme, uisťujú nás svätci. Naučme sa preto milovať duchovnú Matku.

A napokon modlitba a obeta. Treba sa modliť za svojich pastierov. Aj za Svätého Otca. Za kňazov a biskupov po celom svete. Každý jeden má na chrbte pripevnený terč v duchovnom zmysle slova. Diabol je najradšej, keď dokáže odradiť – a ak je to len trochu možné, aj zničiť – našich vodcov.

 

Aký je teda záver?

Aj za múrmi Cirkvi sú nepriatelia pravdy, ktorí skresľujú a prekrúcajú Kristove slová. Predpoklad, že peklo nezvíťazí nad Cirkvou, nás nemôže uspokojiť. Nesmieme leňošiť a nič nerobiť. Musíme si uvedomiť, že bojujeme v duchovnej vojne. Vo vojne, ktorej záverom je buď život, alebo smrť. A tento boj dokážeme vyhrať len duchovnou zbraňou. Modlitbou.

 

 

... 

Zdroj: http://www.catholicgentleman.net/2015/10/enemies-of-the-cross-of-christ/

Snímka: pixabay.com