Mária Magdaléna stála pod krížom vďaka svojej láske ku Kristovi. Keď Spasiteľ zomieral, bola zdrvená žiaľom. Plakala. A na ďalší deň ju táto srdcervúca bolesť priviedla k Ježišovmu hrobu, aby pomazala jeho telo.

Ako odmenu za túto veľkú lásku a vernosť dostala privilégium, bola prvá, kto uvidel Ježiša v toto nedeľné veľkonočné ráno. Bola úplne prvým svedkom zmŕtvychvstania.

Práve Mária Magdaléna, žena, išla a povedala Dvanástim, že Ježiš vstal z mŕtvych. Preto ju nazývame aj apoštolkou apoštolov.

Po Ježišovom zmŕtvychvstaní Mária Magdaléna pokračovala vo svojej úlohe ohlasovania Božieho slova a stala sa kontemplatívnym a tajuplným srdcom Cirkvi.

Mária Magdaléna a veľkonočné vajíčko

Tradícia hovorí, že Magdaléna – bohatá žena, spoločenský dôležitá – sa po Ježišovom nanebovstúpení smelo postavila v Ríme pred cisára Tiberia Caesara a prehlásila, že Ježiš vstal z mŕtvych. V ruke pritom držala vajíčko, aby objasnila svoj odkaz.

Podala mu vajíčko a pritom po prvýkrát zvolala slová, ktorými kresťania po celom svete prehlasujú zmŕtvychvstanie: Kristus vstal z mŕtvych!“

Cisár ju vysmial. Povedal jej, že Ježiš vstal z mŕtvych asi tak, ako červené je vajíčko v jej ruke. V tej sekunde vajíčko očervenelo na znak Božieho potvrdenia pravdivosti Máriinho odkazu. Cisár si potom vypočul jej sťažnosti na Piláta, ktorý odsúdil na smrť nevinného muža. Pre nespokojnosť odvolal Piláta z Jeruzalema.

Ale prečo si Mária Magdaléna zobrala vajíčko, keď chcela cisárovi zvestovať Ježišovo zmŕtvychvstanie?