Páter Leopold nás víta s úsmevom a rozžiarenou tvárou. Ako vždy a každého. Na úvod stretnutia navrhuje desiatok ruženca. Radi súhlasíme.

Nový život

Po modlitbe začína svoje rozprávanie poďakovaním. „V prvom rade sa chcem poďakovať Pánovi a všetkým ľuďom, ktorí ma priviedli k tomuto krásnemu povolaniu. Teší ma byť pri tom, keď ľudia počas sviatosti zmierenia znova duchovne ožívajú. Svätá spoveď je sviatosťou nového života, ktorý sme zvlášť liturgicky slávili na Veľkú noc pri Pasche. Obrovská radosť, ktorú my, služobní kňazi – presbyteri, máme, je práve v tom, že cítime nový život, nový pokoj, novú radosť, ktorú Ježiš dáva kajúcnikom. Chcem sa poďakovať spolubratom v presbyterstve, v rehoľnom živote či krstnom kňazstve, že sa spájajú s Ježišovou obetou a prispievajú k záchrane sveta. Sme nesení ostatnými, ktorí sa za nás modlia. Bez laikov by sme nedokázali veľa vykonať.“


Koreň dobrej spovede

Predpokladmi kvalitnej spovede sú modlitba k Duchu Svätému, spytovanie svedomia, ľútosť, predsavzatie polepšiť sa, vyznanie hriechov. Čo si ešte má človek uvedomiť predtým, než vstúpi do spovednice?„Mám sa tešiť z toho, že Boh vie o mne všetko a že sa nemusím báť pomenovať svoje zlyhania,“ hovorí páter Leopold.„Často mi napadá, že najväčšiu ranu ľudstvo utrpelo ani nie tak prvým hriechom Adama a Evy, ale skôr tým, že sa diablovi podarilo znehodnotiť obraz o Božej láske a vyvolať v ľuďoch strach z Boha. Tento moment bol možno viac zraňujúci ako hriech prvých ľudí. Žiaľ, toto sa s nami ťahá a diabol to používa aj dnes. Po našich zlyhaniach máme strach a potrebu skrývať sa. Keby naši prarodičia vyšli v pravde pred Boha a povedali by „Bože, odpusť nám, zradili sme ťa,“ život by určite vyzeral ináč. Takže koreň dobrej spovede je nebáť sa priznať pravdu o sebe. Boh vidí do nášho srdca, On nás nekonečne miluje, nemusíme mať z neho strach. Samozrejme, treba mať ľútosť, lebo Boh nám dal všetko a nezaslúži si našu nevernosť. Chcem preto povzbudiť každého, aby sa nebál prísť ku sviatosti zmierenia.“

Páter Leopold hovorí, že o podmienke dobrej spovede vieme od Ježiša aj z modlitby Pána. Je tam „odpusť nám naše viny ako i my odpúšťame svojim vinníkom.“ To znamená, že prvý predpoklad je túžiť odpustiť všetkým. Aj keď to človek nemusí cítiť, najmä keď ho niekto veľmi zranil, ale čím viac začne prosiť za toho človeka, tým rýchlejšie sa to uzdraví.“

Rehoľný kňaz vysvetľuje, že náš hriech sa v modlitbe Otče náš spomína až na ďalších miestach, nie na začiatku. Ježiš nám ukazuje, aké sú hodnoty v Božích očiach, v Božom srdci. Keď nás diabol láka na hriechy, obracia to na falošný obraz, ukazuje pozlátko – hriech, v čom podľa neho nájdeme šťastie. S argumentom, že to robia aj ostatní... Zľahčuje veci a, naopak, po spáchaní hriechu to zasa začne nafukovať. Človek sa cíti deprimovaný a nehodný Božieho odpustenia. To sú dva extrémy, ktorých sa treba vyvarovať. Nebrať na ľahkú váhu to, čo nám Pán Boh radí a na druhej strane nedať sa malomyseľnosťou odradiť od úprimnej ľútosti a vyznania hriechov. Ježiš prišiel ten falošný obraz, ktorý nám diabol podsúva, napraviť,“ vysvetľuje vyhľadávaný spovedník.


Ovocie Roku milosrdenstva

Spoveď považuje páter Leopold za uzdravujúcu nielen pre dušu, ale aj pre psychiku človeka, vzťahy, choroby... „Pán Boh použije aj naše hriechy ako palivo na väčšiu lásku. Veľa vecí z evanjelia sa dá chápať na milostivom obraze Božieho milosrdenstva, kde je Ježiš namaľovaný podľa sestry Faustíny. Čím viac zlyhaní, hriechov a zranení dáme do jeho lúčov, tým väčšiu lásku nám Pán Ježiš vráti.Ako keď sa do perlorodky dostanú nečistoty. Obaľuje ich perleťou a vzniknú vzácne perly. Pán to aj potvrdzuje, keď hovorí o tom, že komu sa viac odpúšťa, ten bude viac milovať. Vidíme to na svätcoch, akými boli Mária Magdaléna, Augustín, Zachej, Matúš... to boli verejní hriešnici, no odpustením poskočili v láske tak, že predbehli ostatných.“

Páter Leopold upozorňuje na strach, smútok a starosti. „To sú tri „S“, ktoré používa diabol ako zbrane proti nám. Nemôžeme sa im úplne vyhnúť, ale dbajme na to, aby sme nemali záľubu ani v jednom z nich,“ hovorí. „Nechajme si poradiť od sv. Terezky z Lisieux: „Každý negatívny pocit je odrazom do Ježišovho náručia.“ Učí nás to aj Panna Mária: „Velebí moja duša Pána...“ (Lk 1, 46 – 55). Túžme milovať Pána nadovšetko, dávajme mu celú nežnosť, prvý cit (stav ustavičnej modlitby – podľa pápeža Františka).“

Keďže dnes už známy kapucín začal pôsobiť v Žiline ešte začiatkom 90-tych rokov, môže porovnávať počty ľudí, prichádzajúcich na spoveď vtedy a dnes. „Vďaka Pánovi, v našom kostole vnímame stále nové a nové tváre. Niektorí možno začínajú chodiť, pritiahnu ďalších alebo prídu ľudia po rokoch. Zvlášť nedávno, keď bol mimoriadny Svätý rok milosrdenstva, veľa ľudí si konalo veľmi dobré, aj generálne, spovede. Takže máme skôr dobré skúsenosti s kajúcnikmi, aspoň v našej oblasti. Aj bratia kňazi na rekolekciách nášho dekanátu mali podobnú skúsenosť ako my. Mnohí ľudia sa začali poctivo spovedať. Možno je to aj vďaka pápežovi Františkovi, ktorý rozbehol otvorenosť Božiemu milosrdenstvu. A je to veľmi dobré, lebo potom aj lekári, psychológovia a psychiatri majú menej roboty (úsmev).“

 
Máme neopakovateľné dary

Páter Leopold odporúča pri spytovaní svedomia tým, ktorí využívajú v mobile alebo tablete systém android, použiť aplikáciu Modlitebník. „Je tam dobré spytovanie svedomia, asi päť -  šesť druhov, to posledné sa volá Rady sv. Maximiliána. Je to veľmi tvorivý postoj k spytovaniu svedomia od Maximiliána Kolbeho, nie sú tam len telegraficky hriechy. Ide o to, aby som sa zamyslel nielen nad tým, v čom zlyhávam, ale aj aké mám charizmy, či poznám svoje dary a či ich používam a rozvíjam. Lebo každý máme neopakovateľné dary. Hlavne lásku k Bohu a ľuďom. Čiže spytovania svedomia môžu byť rôzne, odporúčam aj Sedem koreňov zla, kde sa rozoberá sedem hlavných hriechov. Veľmi dobrým a praktickým spytovaním svedomia sú aj naši blízki. Ľudia, s ktorými žijeme, viac poznajú naše slabosti, sú naším zrkadlom. Skúsme sa zamyslieť a prosiť Ducha Svätého pri spytovaní svedomia, aby nám pripomenul aj cez našich najbližších, čo môžeme zlepšiť. V čom ich zraňujeme alebo zaťažujeme. Či už nám to povedia tvrdšie alebo jemnejšie, berme to ako veľký dar poznania. Bez konfrontácie s druhými nepôjdeme dopredu. Zároveň aj my môžeme pomôcť iným ľuďom. Tak, ako hovorí Pán Ježiš, keď vidíme u niekoho vážne chyby, najskôr ho máme upozorniť medzi štyrmi očami. Keď však chceme niekoho napomenúť, najskôr si k nemu postavme most cez milosrdenstvo. Skúsme ho pochváliť, ukážme mu jeho charizmy. Je to dôležité, ľudia to potrebujú počuť. A potom cez milosrdenstvo ľudia prijmú aj pravdu a kritiku.“

Podľa pátra Leopolda majú mnohí výčitky z ohovárania. „Keď citliví ľudia povedia niečo o nedostatkoch iných, myslia si, že to hneď musí byť hriech. Keď hovoríme pravdu o chybách druhých, treba tam doplniť lúč milosrdenstva, ako na známom obraze Ježiša. Nech idú pravda a milosrdenstvo vždy spolu. Keď hovoríme kriticky o niekom neprítomnom, vždy treba povedať aj to, ako tomu človeku môžeme pomôcť. Ak sú viacerí, spoločne si majú dať takú otázku. Alebo si povedať – keď sme o ňom hovorili, zahrňme ho do modlitieb alebo do svätých omší. Vtedy to nie je ohováranie, ale dobrý skutok,“ vysvetľuje.

„Svedomie by sme si mali spytovať každý večer niekoľko minút,“ hovorí. „Treba sa pýtať Ducha Svätého, v čom som mohol ublížiť Bohu, blížnemu i sebe. Zároveň viac času venujme aj tomu peknému, čo nám dal Pán počas dňa. Veľmi dobré je aj porovnanie so Svätým písmom, či už nám Duch Svätý pripomenie nejakú myšlienku z Biblie alebo si môžeme pozrieť, aké bolo čítanie v ten deň.“

 
Terapia obrazom

Obraz Božieho milosrdenstva, ktorý visí v izbe, kde sa rozprávame, má podľa pátra Leopolda veľkú silu. Pozornosť upriami na citát zo Svätého písma. „V láske niet strachu, a dokonalá láska vyháňa strach, lebo strach má v sebe trest, a kto sa bojí, nie je dokonalý v láske“ (1 Jn 4, 18).

„To, že dokonalá láska vyháňa strach, môžeme zistiť pri meditácii pred obrazom Božieho milosrdenstva. Je to doslova terapia obrazom, lebo Pán Ježiš povedal, že doňho dá milosť,“ vysvetľuje. „Kristus, oslávený, vzkriesený, s lúčmi krvi a vody, sa v roku 1931 ukázal sv. Faustíne a vyjadril túžbu, aby každá duša mala prístup k tomuto obrazu. Takže sa odporúča uctievať ho, dávať ho do kostolov a meditovať pri ňom. Mnohí trpiaci, ktorí tak robili, zacítili veľké oslobodenie z Pánových lúčov. Osobne mi hovorili svoje svedectvá. Sme vzkriesení a chránení lúčmi jeho milosrdenstva,“ hovorí páter Leopold.

Rovnaký vzťah má aj k obrazu Božieho milosrdenstva, ktorý bol namaľovaný ako prvý v Litve (je menej známy). „Mám fotografiu pred týmto obrazom a sú tam aj dvere. Pripomína mi to citát z Písma: „Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený...“ (Jn 10, 9). Podľa kapucínskeho kňaza si môžeme predstaviť, že každá naša životná situácia je ako miestnosť , ktorá má aspoň jedny dvere. Diabol sa nás snaží deprimovať, ukazuje nám len steny, cez ktoré sa nedá ísť v živote ďalej. Ale Ježiš je východiskom v každej situácii, On je stále s nami,“ povzbudzuje páter.

Leopold Ivan Nemček túžil byť lekárom alebo psychológom, no je veľmi šťastný, že sa stal kňazom.

 

...

Článok vyšiel v časopise Naša Žilinská diecéza.

...

Snímka: archív Leopolda I. Nemčeka