Internet sa stal vo veľmi krátkej dobe od svojho vzniku neoddeliteľnou súčasťou bežného života. Organizácia spojených národov dokonca vyhlásila, že prístup k nemu je jedným zo základných ľudských práv. Cez internet komunikujeme, sledujeme správy, študujeme i pracujeme. Život sa do značnej miery presunul do virtuálneho priestoru, v ktorom platia nové pravidlá a vládne mu anonymita. Ako zareagovala na túto zmenu Cirkev?

„Myslím si, že sa pred nami objavil digitálny kontinent, čosi ako objavená Amerika,“ hovorí bratislavský pomocný biskup Jozef Haľko. „A Ježiš nás posiela až na kraj sveta, čiže do všetkých prostredí, aj do prostredia internetu, aby sme tam zaniesli evanjelium.“

Otec biskup Haľko, verný tomuto presvedčeniu, od minulého roku úspešne pôsobí hneď na niekoľkých sociálnych sieťach, vrátane Facebooku, na ktorom každý týždeň uverejňuje krátke minútové zamyslenia na duchovné témy. Jeho stránka si získala už vyše štyri a pol tisíca fanúšikov.

„Cirkev sa postupne angažuje aj na pôde sociálnych médií a určite to bude robiť stále viac a viac,“ myslí si otec biskup.

 

Biskup – YouTuber

V zahraničí sa tento trend začal už o niečo skôr. Ako dobrý príklad slúži organizácia Word on Fire, ktorú založil ešte v roku 2000 kňaz a profesor teológie Robert Barron. Jeho kanál na YouTube má k dnešnému dňu viac ako stopäťtisíc odberateľov a Cirkev ocenila jeho obrovský prínos na pôde novej evanjelizácie tak, že pápež František v roku 2015 menoval Roberta Barrona za pomocného biskupa v Los Angeles.

Na otázky o otcovi Barronovi a jeho službe nám odpovedal Jared Zimmerer, ktorý je zodpovedný za osvetu o tomto projekte: „V evanjeliách vidíme, ako svätý Pavol a apoštoli hľadajú stále nové a živé spôsoby, ako vyjadriť dobrú zvesť o Ježišovi Kristovi. Vidíme, ako táto tradícia pokračuje v nasledujúcich storočiach. Preto máme okná s vitrážami, už pred vynájdením kníhtlače rôzne zvitky a následne explóziu tlačenia kníh.

Ako biskup Barron často hovorí, títo priekopníci by dali čokoľvek za to, aby mali k dispozícii internet. Je to nové teritórium, na ktorom môžeme stretnúť a osloviť ľudí, ktorí by inak nikdy nevošli do kostola. Bola by škoda, keby sme nevyužili tento úžasný nástroj na ohlasovanie Krista.“

Biskup Barron sa vyjadruje na svojom kanáli k širokému spektru tém, od životov stredovekých svätcov až po recenzie k najnovším filmom. Nevyhýba sa ani kontroverznejším otázkam, ako sú potraty a homosexualita.

Podľa Jareda Zimmerera tieto videá sledujú mnohí katolíci, ktorí ich využívajú ako študijný alebo katechetický materiál, ale aj hľadajúci ľudia, ktorí ešte nepatria do Cirkvi, ba dokonca aj zarytí ateisti. Okrem videí ponúka služba Word on Fire napríklad texty Barronových kázní či dokumentárnu sériu Katolicizmus.

 

Domorodci nového kontinentu

Je nepochybné, že najaktívnejšími obyvateľmi virtuálneho priestoru sú mladí ľudia. Na otázku, ako ovplyvňuje doba internetu ich vieru, odpovedal Jared Zimmerer: „Prieskumy ukazujú, že mladí opúšťajú Cirkev na základe intelektuálnych rozhodnutí. Objavujú sa dôvody ako to, že sa učia o evolúcii, že nemajú radi organizované náboženstvá, prípadne že viera a veda nie sú kompatibilné.

Nepoznáme prieskum, ktorý by dokazoval, že zdrojom týchto myšlienok je internet. Internet je ako staré debatné haly, len hlasitosť je zapnutá na maximum a ozýva sa oveľa viac hlasov než kedykoľvek predtým. A na tieto otázky mladých existujú odpovede!“

Osloviť mladých ľudí na internete sa snaží aj skupina s názvom New Catholic Generation. Je to partia tínedžerov, ktorí sa rozhodli využiť sociálne siete, špeciálne YouTube, aby objasnili rovesníkom hĺbku katolíckej viery a vysvetlili niektoré jej zložitejšie časti.

Za všetkých nám odpovedá Joseph, ktorý vystupuje na YouTube pod menom TheCatholicApologist: „Videl som medzi mladými katolíkmi nedostatok nadšenia pre vieru. Istý čas som bol na tom podobne. Ale potom mi Boh pomohol viac ho milovať a uveril som, že chce, aby som zobral to, čo ma nadchlo, a odovzdával to druhým.“

Josephov kanál na YouTube má približne štyritisícosemsto odberateľov a takmer tristopäťdesiattisíc videní. Uznáva, že mladí veriaci môžu byť kvôli internetu často zmätení. „Bohužiaľ, existuje veľa médií, ktoré to preháňajú buď v jednom, alebo v druhom smere. Sú také, ktoré povzbudzujú to, čo volám ‚plyšovou verziou katolicizmu‘, v ktorej neexistuje žiadne skutočné povolanie k svätosti.

A potom sú tu ‚chladnokrvní katolíci‘, ktorí síce majú dobré myšlienky, ale v každej situácii používajú metódy strohej konfrontácie. Takže existuje veľa médií, ktoré môžu mladým uškodiť, keď ich nebudú spochybňovať. Ale presne z tohto dôvodu musíme vytvoriť médiá, ktoré budú šíriť zdravú rovnováhu medzi tými dvoma extrémami.“

Takouto alternatívou sa snaží byť aj New Catholic Generation, ktorej súčasťou je už viac ako tridsať mladých tvorcov.

 

Humor ako nástroj evanjelizácie

Nezabúdajme na poučenie od Terézie z Avily, učiteľky Cirkvi, ktoré isto neplatí len pre zasvätené osoby: „Smutná mníška je zlá mníška. Viac sa bojím jednej nešťastnej sestričky než zástupu zlých duchov. A čo by sa stalo, aj keby sme mali len malý zmysel pre humor? Využime to a rozveseľme ostatných.“

Ani podľa Svätého Otca Františka sa kresťan nesmie tváriť, akoby bol permanentne na pohrebe. Radosť je neklamným znakom prítomnosti Ducha Svätého a humor, aj tvárou v tvár nepríjemnostiam, nám môže pomôcť pozrieť sa na veci z novej perspektívy.

Zároveň je zábava čímsi, čo mladí ľudia na internete aktívne aj pasívne vyhľadávajú. Či už ide o vtipy, smiešne videá alebo obrázky s humornými popismi, vrátane takzvaných „meme“. Meme predstavujú komplikovaný, ale zato veľmi populárny fenomén. Ide o určité myšlienky, vzory alebo symboly, ktoré sú súčasťou online kultúry a pomáhajú užívateľom internetu vyjadriť sa, väčšinou vtipným spôsobom.

Mnohí katolíci na Facebooku využívajú tento novodobý komunikačný prostriedok na to, aby ukázali, že Cirkev nie je spolkom zachmúrených, trpiacich ľudí, ktorí nepoznajú zmysel pre humor. Dve stránky, obe s názvom Catholic Memes, majú spolu asi tristopäťdesiattisíc fanúšikov a ďalšia stránka s podobným poslaním, Catholic Gag, si ich získala takmer štyridsaťosemtisíc.

 

Úskalia internetu