„Robotník si zaslúži svoju mzdu.“ (1 Tim 5, 18)

Čo si o tom myslia tí, ktorí pracujú v rámci rozličných kresťansky zameraných projektov? Odpovedá Ján Holubčík – salezián a riaditeľ Festivalu Lumen; Marek Malina – grafik a štatutár OZ Milovať a ctiť; Beáta Jarošová –vedúca vydania mesačníka Naša Žilinská diecéza; Alena Ješková –šéfredaktorka časopisu MIRIAM a Tadeáš Gavala –klavirista a manažér gospelovej kapely F6.


AKO VNÍMATE KRESŤANSKÉ PROJEKTY? MALI BY BYŤ ZADARMO?

Ján Holubčík: Najväčšmi si cením, keď sa realizujú laici

Veľmi ma teší, že na Slovensku pribúda čoraz viac kresťanských projektov. Najväčšmi si cením, keď ich realizujú laici, hlavne mladí. Je veľa projektov, ktoré, ak sa dá, by podľa mňa mali byť zadarmo alebo realizované na dobrovoľníckej báze. Napríklad Festival Lumen organizujeme s dobrovoľníkmi, ktorí za to nie sú platení. A je fajn, kým sú mladí ochotní robiť takúto službu nezištne.


Marek Malina: „Onálepkovaní" kresťanské = lacné a nekvalitné

Mnohé kresťanské projekty sú veľmi dobrým prostriedkom na sprostredkovanie Božej lásky ľuďom v našej spoločnosti. Myslím si, že pri projektoch, nech sú akokoľvek dobré, netreba zabúdať na podstatu, prečo daný projekt vykonávame. Vyhneme sa tak riziku, že sa upriamime na sekundárne zameranie.

Každý projekt si však veľa vyžaduje. Ľudskú prácu, čas, peniaze, nasadenie talentu (energie), modlitbu. V niektorých prípadoch treba prenajať priestory, zaplatiť ľudí (ak nejde o dobrovoľníctvo a voľnočasovú aktivitu), platiť cestovné náklady + samotný život projektu. Ak chceme robiť projekty zadarmo, tak sa musíme pripraviť na to, že v kvalite neporastieme vysoko a že ostaneme ako kresťania „onálepkovaní“ v zmysle: kresťanské = lacné a nekvalitné.

 

Beáta Jarošová: Mali by sme to vnímať ako povinnosť

Čo sa týka mnohých kresťanských projektov, často mám pocit, ako hovorí klasik, že nič nie je zadarmo, všetko je zaplatené čistým zlatom... Len to „zlato“ môže byť vyjadrené rôzne. Hodnotou „neoceniteľnej“ skúsenosti, spolupráce, vzťahov..., požehnaním. Sú projekty, na ktorých človek pracuje, lebo na nich jednoducho pracovať má.
Pokiaľ však profesionálna práca na projekte zaberá čas a sily a človek už nemá kapacitu naháňať prostriedky na živobytie inde, je spravodlivé žiadať za ňu odmenu. Takisto si myslím, že je spravodlivé žiadať prostriedky na podporu či rozvoj serióznych projektov. Na druhej strane – mali by sme to vnímať ako povinnosť.

 

Alena Ješková: Strácajú sa kvalitní ľudia, zanikajú kresťanské projekty

Kresťanské projekty existujú, chvála Bohu, sú tu medzi inými – nekresťanskými, a to rôzne, ale zadarmo sa nemôžu dávať, lebo sú s nimi spojené aj isté náklady, niekto do nich investoval materiálne veci, peniaze i svoj čas, schopnosti, vzdelanie a ten niekto by mal byť za svoju robotu zaplatený, inak sa stane, že pre nutnosť zarábať na vlastné prežitie si nájde inú, to znamená platenú prácu mimo kresťanskej sféry. A to je škoda, lebo tak sa strácajú kvalitní ľudia a zanikajú kresťanské projekty. Alebo ich robí niekto len pre ideu, pre Ducha, ako sa kedysi zvyklo hovoriť, a chýba profesionalita, čo veľmi ľahko odhalia naši neveriaci spoluobyvatelia. A my sami tiež.

 

Tadeáš Gavala: Nemali by byť zadarmo len preto, že sú kresťanské

Myslím si, že väčšina súčasných kresťanských projektov prináša dobré a „šťavnaté“ ovocie. Či by mali alebo nemali byť zadarmo, závisí od charakteru projektu. Rozhodne by však nemali byť všetky projekty zadarmo len preto, že sú kresťanské.

Samozrejme, zisk nie je (a nemal by byť) kompasom nášho života. Peniaze nemôžu byť prioritou. Lebo potom je všetko naruby. Ale pravdou je aj to, že sa bez nich nezaobídeme a potrebujeme ich na prežitie. Emeritný pápež Benedikt XVI. v sociálnej encyklike Caritas in veritate (Láska v pravde) píše: „Spravodlivosť nielenže nie je cudzia láske, ani nie je paralelnou alebo alternatívnou cestou lásky: spravodlivosť je »neoddeliteľná od lásky«, je s ňou vnútorne zviazaná. Spravodlivosť je prvou cestou lásky, alebo, ako by povedal Pavol VI., jej »minimálnou mierou«, integrálnou časťou tej lásky, ktorá miluje »skutkom a pravdou« (1 Jn 3, 18) a na ktorú nás vyzýva apoštol Ján.“

Ako je to teda s financiami a projektmi, za ktorými stoja veriaci ľudia? Nesmú byť v žiadnom prípade spoplatnené, lebo „zadarmo ste dostali, zadarmo dávajte“? Či ako sa na to pozerať? Opäť ponúkame pohľady piatich respondentov, ktorí odpovedali na nasledovnú otázku:

 

JE SPRÁVNE TVRDENIE, ŽE JE „NEKRESŤANSKÉ“, AK SÚ NAPRÍKLAD KRESŤANSKÉ MÉDIÁ SPOPLATNENÉ, KRESŤANSKÉ FESTIVALY VYBERAJÚ VSTUPNÉ A PODOBNE?

Ján Holubčík: Na fungovanie sú peniaze nevyhnutné

„Sú projekty, ktoré sú finančne veľmi náročné, preto si nemyslím, že nie je nekresťanské pýtať za ne peniaze. Napríklad som za to, aby si účastníci kresťanských festivalov platili lístok za prijateľnú cenu. Alebo projekt Cesta+. Som presvedčený, že to je boží projekt, prináša ľuďom veľa dobra, no je náročný na financie. Aby mohol fungovať, potrebuje peniaze a je na ľuďoch, ktorí ho využívajú, aby ho aj živili a podporovali.

 

Marek Malina: Aj spása bola zaplatená Ježišovou krvou

Spása a odpustenie sa ponúka každému človeku zadarmo, ale aj túto hodnotu bolo potrebné zaplatiť. Zaplatil za nás Otec tým, že dal to najcennejšie, čo mal, svojho Syna. A Ježiš zaplatil svojou krvou. Preto ma mrzí, keď sa my kresťania pozeráme na hodnotu čohokoľvek (aj našich projektov) jednostranne. Myslím si, že spoplatnenie uzamknutého obsahu je pozvánkou prístupu ku kvalite a hodnote. Kresťanstvo nemá byť iba o charite. Áno aj, ale spomeňme si, že Pán zaplatil mnoho a Ježiš hovorí, aby sme napodobňovali Otca. Radšej buďme štedrí a nezištní v láske voči ľuďom a za obyčajné noviny pokojne zaplaťme ako všetci ostatní ľudia na svete.

 

Beáta Jarošová: Práca v mediálnej oblasti patrí medzi najpodhodnotenejšie

K „zamykaniu“ mediálneho obsahu redakcie pristupujú rôzne. Mňa veľmi inšpiroval postoj známej, cukrárky. Chcela si udržať kvalitu zákuskov a nešetriť na surovinách a na práci cukrárok, ktoré zamestnávala, preto nemohla zľaviť z ceny, hoci ju k tomu veľkoodberateľ „tlačil“. Odolala a napokon sa našli aj zákazníci ochotní zaplatiť. Jej kresťanský postoj sa prejavil v tom, že chránila svoje zamestnankyne a bola čestná voči zákazníkom. Na odmenu za službu, ktorú poskytuje, má právo. Ak redakcia spoplatňuje obsah, je pravdepodobne od tohto príjmu závislá. Ak sprístupňuje svoj obsah, nahrádza príjem z iných zdrojov. Ale musí to nejako riešiť. Ešte na okraj: práca v mediálnej oblasti patrí medzi najpodhodnotenejšie. Aj to je jedna z príčin nelichotivého stavu slovenských médií.

 

Alena Ješková: Musíme sa naučiť podporiť hlavne svojich!

Uzamykať časť článkov pre neplatičov a odomykať ich pre tých, čo si zaplatia, je dobrá myšlienka. Súvisí to s vyššie už povedaným. Za všetko predsa platíme – za vodu, elektrinu, plyn, jedlo, šatstvo... Ak má čosi dlhodobo prežiť, treba to podporovať. Ak nie darom, tak aspoň poplatkom za prijatú službu, akú nám projekty robia. Musíme sa naučiť podporiť hlavne svojich – bratov a sestry v Pánovi! Čo je to „kresťanský projekt“? Ale veď za ním stoja ľudia! Ak nezaplatím za kresťanský projekt, nedostanú mzdu jeho výrobcovia. A druhým dôvodom je psychologický fakt, že čo je zadarmo, to si dostatočne nevážime. Keď už si niečo kúpime, aj tomu venujeme viac pozornosti a tak s tým zaobchádzame.

 

Tadeáš Gavala: Financie sú súčasťou života. Aj toho kresťanského

Jednoznačne to nie je správne tvrdenie. Myslím si, že ak správne pochopíme dôležitosť finančnej podpory (aj takýchto projektov), tak kvalitných kresťanských projektov bude len pribúdať. Kto už bol zodpovedný za nejaký kresťanský projekt, rozumie, o čom píšem. Financie sú súčasťou nášho života – či chceme alebo nie. A teda aj toho kresťanského.

 

 

...

Snímky: pexels.com, respondenti