Marge Fenelonová je známa novinárka, ktorá sprevádza Svätého Otca Františka na jeho ceste vo Svätej zemi. Čitateľovi ponúka nielen jeho slová, ale delí sa aj o svoje skúsenosti, pocity a jednoduchým spôsobom približuje konkrétne miesta, kde žil, zomrel, ale aj vstal z mŕtvych Ježiš.

Ponúka deväť zamyslení, v ktorých sa odvoláva nielen na biblické posolstvo, ale na život taký, aký v skutočnosti je. Na situácie, keď si nevieme rady. Ukazuje, ktorou cestou môžeme vykročiť, ak v sebe nosíme nespravodlivosť či bolesť z odlúčenia. Pomenúva prirodzené emócie, ktoré nás oberajú o pokoj, napríklad zmätok, beznádej či nezhody. Zastavuje sa pri situáciách, ktoré sa zvlášť dotýkajú ľudských sŕdc, ako je zrada či súženie. Čo robiť?

Prijať jej pozvanie. Odovzdať bolesti – uzly nášho života, Panne Márii.

Dáva odpoveď na otázku, prečo ju uctievame pod titulom Rozväzovačka. Kniha nie je žiadnym teoretizovaním, ale svedectvom novinárky, ktorá má osobnú skúsenosť viery. Zároveň je výzvou pre človeka, ktorý bojuje o dobré vzťahy nielen s Bohom a so sebou samým, ale aj s blížnymi. Ponúka pokorný a pravdivý pohľad do všedných dní a pomáha čitateľovi klásť správne otázky, aby prišiel na koreň problému.

Na záver? Budem osobná. Knihu som zhltla naraz. A znova sa k nej vrátim. Pretože prechádzať s Marge Fenelonovou jej textami, doplnenými o osobné svedectvá, sa oplatí. A mimochodom, ani jeden „uzol“ – problém nášho života – nevyrieši nik z nás sám. Preto ich odovzdajme matke Božej, ona nám vyprosí aj to, o čo sa my sami neodvažujeme prosiť.

 

 

UKÁŽKA 

Púť do Svätej zeme bola pre mňa v mnohom prekvapením. Už len v tom, že ma na túto cestu vybrali. Vedela som, že sa prihlásili novinári, ktorých si veľmi vážim, a myslela som si, že tam pôjdu oni. Boh si však zázračne vybral mňa a som mu za to veľmi vďačná. Daroval mi skúsenosť, ktorá zmenila môj život.

Vďaka pobytu vo Svätej zemi sa prehĺbil môj modlitbový i novinársky život. Pri práci často používam state z Biblie. Spomenula som si na ne, keď sme boli pri Galilejskom mori, na Vrchu blahoslavenstiev a v Masade, v Kumráne (kde našli zvitky od Mŕtveho mora), v Nazarete, Betleheme a Jeruzaleme. Ježiš, Peter, Ján, Mária, Jozef, Herodes, Abrahám a Dávid – tí všetci kráčali so mnou. Boli takí skutoční, že som sa ich mohla takmer dotknúť.

(Fenelonová, 2017, s. 176)

Najvyšší čas, aby sme sa obrátili k Panne Márii, Rozväzovačke uzlov. Rozumie zrade – jej Syna zradili najvernejší nasledovníci. Sprevádzala ho v utrpení i pri ukrižovaní. Tak veľmi milovala Ježiša, že jeho zrada bola aj jej zradou...

Panna Mária, Rozväzovačka uzlov, rozumie vašej zrade, lebo pozná váš príbeh i to, čo máte na srdci. Tak ako sprevádzala Ježiša pri utrpení, sprevádza aj vás tým vaším. Chce vám zmierniť bolesť. Čaká na to, aby rozviazala uzol zrady vo vašom živote. Musíte sa zrieknuť tohto uzla, aby ho mohla prijať do svojich rúk.

(Fenelonová, 2017, s. 141)

 

 

MARGE FENELONOVÁ

Je matkou štyroch dospelých detí. Spolu so svojím manželom Markom žije v Milwaukee. Je zasvätenou členkou Schönstattského apoštolského hnutia a inštruktorkou v programe pre manželky trvalých diakonov. Je známa akokatolícka autorka, blogerka, prednášateľka a dlhodobá prispievateľka do rôznych katolíckych i sekulárnych periodík a webstránok, napríklad Our Sunday Visitor, National Catholic RegisterCatholic News Service.

Je autorkou početných kníh o mariánskej zbožnosti a katolíckom rodinnom živote, napríklad Imitating Mary (Napodobňovať Máriu). Je pravidelným hosťom v katolíckom rádiu, napríklad v relácii Morning Air stanice Relevant Radio. Na univerzite Wisconsin-Milwaukee získala bakalársky titul z masmediálnej komunikácie. Má aj certifikát z mariánskych štúdií na Medzinárodnom mariánskom výskumnom inštitúte.

 

...

Snímka: http://margefenelon.com/about-me/