Starovekí Gréci a Rimania vyvinuli osvedčený, pomerne komplikovaný kód gest, ktorý používali prednášatelia aj rečníci, keď prednášali reč na zhromaždení alebo v senáte, počas svojich súkromných prejavov alebo dokonca aj pri vyučovaní. Gestá, ktoré sprevádzali prejav, boli, samozrejme, súčasťou všeobecného vzdelania tých čias, teda boli dosť bežné a rozumel im takmer každý. No my potrebujeme s ich „dekódovaním“ trochu pomôcť.

Nie je žiadnym prekvapením, že prvokresťanskí ikonopisci používali tento repertoár gest rúk vo svojich maľbách Krista, svätých a anjelov. Napríklad na ikonách Zvestovania sa archanjel Gabriel vo všeobecnosti znázorňuje s rukami zdvihnutými na taký spôsob, akým rímski rečníci naznačovali, že to, čo idú povedať, je veľmi dôležité. Bolo to gesto, ktorým uvádzali svoj príhovor. Táto tradícia bola v antickom Ríme tak hlboko zakorenená, že daný posunok sa dá nájsť aj na najstaršom zachovanom obraze Zvestovania.

Toto gesto, spojené s klasickým prednesom, sa tiež nachádza v ikonografickom motíve Krista, ktorý dvíha ruku s totožným postojom ako klasický rímsky či grécky rečník. Veď predsa on má zo všetkých rečníkov najdôležitejší odkaz, však?

Toto znázornenie ruky má však viacero významov, ktoré si zaslúžia byť spomenuté. Obzvlášť v prípade postavy Krista je symbolika spojená s gestami rúk komplexnejšia.

V princípe je na každej byzantskej katolíckej či ortodoxnej ikone Krista Ježišova ruka zdvihnutá na požehnanie. Toto gesto používa kňaz, aby žehnal ľud počas liturgie; z toho istého dôvodu sa svätí v kňazskom stave znázorňujú s pravou rukou v rovnakom posunku.

V gréckej pravoslávnej ikonografii, rovnako ako na ikonách ranokresťanských čias, gesto žehnajúcej ruky tvorí písmená IC XC, čo je skratka prvých a posledných písmen gréckych slov IHCOYC (Ježiš) XPICTOC (Kristus). Teda ruka, zdvihnutá na požehnanie, týmto gestom reprodukuje aj meno Ježiš, „ktoré je nad každé iné meno“.

Okrem písmen znázornených prstami skrýva v sebe gesto požehnania aj dogmatickú pravdu: tri prsty, ktoré tvoria písmená I a X, tiež reprezentujú Trojicu, jednotu Boha v troch osobách Otca, Syna a Svätého Ducha. Podobne palec a prstenník, ktoré spojené tvoria písmeno C, symbolizujú aj Vtelenie, jednotu božskej a ľudskej podstaty v osobe Krista.

Najbližšie, keď uvidíte nejakú ikonu, zahľaďte sa na ňu lepšie. Bude pre vás skrývať v sebe odkaz, ktorý už teraz budete vedieť interpretovať.

 

 

...

Zdroj: https://aleteia.org/2016/06/12/what-do-hand-gestures-in-icons-mean/

Snímka: https://aleteia.org/2016/06/12/what-do-hand-gestures-in-icons-mean/