PETER LUPTÁK

Tajomník banskobystrického biskupa študujúci cirkevné právo v Krakove. Zaujíma sa o biblikum, liturgiku a dejiny.

 

EVANJELIUM

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám. Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli. Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“ Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“ On povedal: „Poď!“ Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“ Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“ A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“ (Mt 14, 22-33)

 


ZAPOČÚVAŤ SA DO BOŽIEHO HLASU

Máme pred očami Ježišových apoštolov naplnených strachom, ktorého prameňom je búrka na mori. Strach o vlastný život. Prestrašení učeníci počujú hlas, ktorý ich vyzýva: „Nebojte sa!“ Peter si tento hlas chce overiť. Ak je to Kristus, budem chodiť po vode. A ide. Verí Ježišovmu „poď!“. No silný vietor vnáša pochybnosť a začne sa topiť. Započúval sa do iného hlasu. Nie hlasu Krista, ale hlasu vetra.

Aj nás dnes Božie slovo pozýva započúvať sa do Božieho hlasu. Otvoriť si preň uši. Aj my prežívame neistoty, rôzne chvenia života zosobnené strachom, bolesťou, utrpením, neúspechom, chorobou, neláskou, samotou... a pýtame sa, kde je Boh. Sme ako tá loďka, ktorá sa plaví na rozbúrenom mori života. Kristus je tu. Aby mohol vstúpiť do našej loďky, potrebuje, aby sme my vystúpili. Aby sme nemali strach ísť mu v ústrety. Ak budeme mať vieru, ak sa budeme snažiť započúvať do jeho hlasu, príde k nám a vstúpi do našej loďky problémov. Boh nás chce posilniť, uistiť, len my ho musíme hľadať, počuť a vykročiť k nemu tak ako Peter. Svet k nám hovorí mnohými spôsobmi, diabol sa nám snaží prihovoriť a presvedčiť nás, že jeho cesta a jeho ponuka je tá pravá a lepšia. Hlas Zlého je lákavý, ale nedáva, neupevňuje, skôr ničí a rozbíja. Ježišove slová v evanjeliu obsahujú ešte jeden dôležitý detail. „To som ja...“ V gréckom origináli sú tam slová, ktoré prekladáme zvlášť u Jána „Ja som...“ Teda ide o zvýraznenie Božieho mena, ktorým sa Boh zjavil Mojžišovi. Akoby týmito slovami chcel Ježiš povedať apoštolom: „Ja som viac ako búrka, ja som silnejší ako zlo, ja som pri vás, veď ja som Boh, a preto sa nemáte báť.“

Veľmi oslovujúci je príklad patrónky Európy, ktorú si v týchto dňoch pripomíname – svätej Edity Steinovej. Vyrastala v židovskej rodine, vyhlásila sa za ateistku, no hľadala pravdu. Edita hľadaním a počúvaním našla pravdu v búrke otázok a pochybností svojho života. Započúvala sa do Božieho hlasu, ktorý sa stal jej istotou. Nech za nás oroduje spolu so svätým Petrom, aby sme dokázali počuť Boží hlas a vykročiť k nemu, aby on mohol vstúpiť do zmietanej loďky nášho života.

 

 

...

Snímka: pexels.com