Dnes sa vo Zvolene konal pohreb mladej mamičky Márie Sabolovej, manželky gréckokatolíckeho kňaza, ktorá darovala život za svoje dieťa. Vyžaroval z nej vždy pokoj a radosť. Nie, nepoznali sme sa viac ako z videnia, zdravili sme sa a viackrát stretli na farských detských karnevaloch. No keď som sa pred pár dňami dozvedela, že Mária sa (veríme) narodila do neba, spomenula som si práve na toto – na srdečnú radosť a pokoj. A na mamu, ktorá darovala svoj život, aby jej dcérka mohla žiť.

Mária Sabolová zomrela vo veku 32 rokov na následky onkologického ochorenia, nakoľko odmietla liečbu s cieľom zachrániť svoju dcérku Moniku, ktorá sa ako zdravé dieťa narodila v septembri minulého roku. Mária 1. septembra 2017 odišla do večnosti.

Odpoveďou na túto tragédiu, ktorá nemá vysvetlenie, je slávenie Eucharistie a viera, ako povedal v úvode bratislavský eparcha Mons. Peter Rusnák, ktorý viedol pohrebnú liturgiu vo Zvolene. „Ukázala, ako sa dá bojovať proti zlu na tomto svete – v tichosti, trpezlivosti, modlitbou.“

Mária sa narodila 3. októbra 1984 vo Vranove nad Topľou, absolvovala pedagogické štúdium v odbore biológia – geografia a v máji 2009 prijala sviatosť manželstva s Jánom Sabolom. Po jeho kňazskej vysviacke začali spoločne pôsobiť v mladej gréckokatolíckej farnosti vo Zvolene, ktorá ani dodnes nemá materiálne zázemie. O dva roky neskôr sa im narodila prvá dcérka Marienka, o ďalšie dva roky Janík a v septembri minulého roka najmladšia Monika. Mária sa stretávala na modlitbách s ostatnými veriacimi mamami vo Zvolene, pracovala ako špeciálny pedagóg.

Počas posledného tehotenstva jej v treťom mesiaci tehotenstva, v marci minulého roku zistili onkologické ochorenie. Mária sa rozhodla bojovať za život svojho dieťaťa počas tehotenstva, ale aj po jeho narodení. V rozhovore pre Katolícke noviny vo februári tohto roku povedal jej manžel, otec Ján Sabol: Ďakujem Pánu Bohu za moju manželku Máriu, lebo väčšinu rozhodnutí urobila ona. Žasol som, ako cez jej skutky prorocky pôsobil Boh v našej rodine. Nebojím sa preto o našu budúcnosť a verím Bohu, že bude naďalej s nami a dá nám potrebnú dôveru, múdrosť aj silu.“

Kostol sv. Alžbety bol plný desiatok kňazov východného i latinského obradu, rodiny, príbuzných, priateľov, farníkov. Otec biskup Rusnák v kázni zdôraznil: „Ak niet vzkriesenia, potom môžeme stáť nad touto rakvou a pýtať sa donekonečna ako ľudia tohto sveta – prečo?! Prečo tridsaťdvaročná žena v plnom rozkvete krásy, síl, dobroty, manželského zväzku, materinského poslania... no prečo, prečo, prečo? Boh sa na toto díval? Tak potom nejestvuje! Nie! Boh sa na toto díva a trpí! Trpel spolu s ňou. Myslíte si, že nemohol zasiahnuť? Ale práve preto, že nezasahuje, jestvuje – lebo jestvuje láska, milosrdenstvo, a to je náš Boh. A preto keď stojíme nad rakvou našich blízkych, otázkou nie je, kto sa koľko dožil, ale ako sa ja staviam k životu.“

V úvode pohrebnej liturgie bola prečítaná Ranná modlitba starých optinských starcov, ktorú sa Mária počas choroby denne modlila:

Pane, daj, aby som s pokojom v duši prijal všetko, čo mi prinesie nadchádzajúci deň.
Daj, aby som sa úplne odovzdal Tvojej svätej vôli.

Po celý deň ma vo všetkom veď a posilňuj.
Nech by som dostal v priebehu dňa akékoľvek správy,
nauč ma prijať ich s pokojnou dušou a pevným presvedčením,
že nad všetkým je Tvoja svätá vôľa.
Vo všetkých mojich skutkoch a slovách veď moje myšlienky a zmysly.
Vo všetkých nepredvídaných situáciách mi nedaj zabudnúť,
že všetko je zoslané od Teba.
Nauč ma priamo a rozumne konať s každým členom mojej rodiny,
aby som nikoho nezarmucoval a neroztrpčoval.
Pane, daj mi silu prenášať sa cez útrapy prichádzajúceho dňa
a cez všetky udalosti, ktoré prinesie.
Veď moju vôľu a nauč ma modliť sa, veriť, dúfať v Teba, odpúšťať a milovať.
Amen.

Ako bolo napísané aj na parte zosnulej – s veľkou nádejou, odovzdaní do Božích milosrdných rúk. Lebo „nik nemá väčšiu lásku ako ten, kto položí svoj život za svojich priateľov“ (Jn 15, 13).

A svätosť je možná aj dnes. Aj v našej krajine. A klíči v tichosti ako horčičné zrnko, ktoré je v čase sadzby najmenšie zo všetkých, ale napokon z neho vyrastie obrovský strom.

Pane, daruj jej odmenu za lásku, ktorú tú na zemi rozdala!

 

 

...

Snímka: Ondrej Vandák, FB