Kardinál van Thuan vyhlásil vo svojej knihe Svedectvo nádeje: „Stretol som živého Ježiša, ktorým som bol fascinovaný. Nasledoval som ho, pretože milujem jeho slabosti.“

Keď hovoríme o Ježišových „slabostiach“, máme na mysli to, čo ľudská mentalita považuje za defekt či nedostatok, dačo, čo nám ľudsky bráni prijať túto vlastnosť v Mesiášovi. Ježiš je dokonalý v každom ohľade, ale keďže naše cesty nie sú jeho cestami, jeho dokonalosť sa nám občas javí ako slabina. Preto sme pozvaní prehodnotiť to, čo považujeme za bezchybné, a prijať pravdu v súlade so slovami a činmi Ježiša Krista.

 

PÄŤ JEŽIŠOVÝCH SLABOSTÍ

Prvá slabosť: Ježiš nemá dobrú pamäť


Počas agónie na kríži začul Ježiš hlas zločinca po svojej pravej strane: „Pane, spomeň si na mňa, keď prídeš do svojho kráľovstva.“ Keby som bol na jeho mieste, odpovedal by som: „Nezabudnem na teba, ale musíš si odskákať všetky tie zločiny, čo si napáchal – dávam ti tak dvadsať rokov v očistci.“ Ale on len povedal: „Dnes budeš so mnou v raji.“ Ježiš skrátka zabudol na všetky jeho hriechy.

Čo sa týka Márie Magdalény, Ježiš sa jej nikdy nepýtal na jej predošlý škandalózny spôsob života. Povedal jej iba: „Odpustili sa ti hriechy, lebo si veľmi milovala.“ A keď otec vidí svojho márnotratného syna prichádzať domov, beží mu v ústrety, objíma ho a nedá mu ani trochu času na to, aby predniesol svoju krátku reč, ktorú si predtým pripravil. Zavolá služobníctvo a vraví: „Zabite vykŕmené teľa, aby sme uhostili môjho syna. Môj mŕtvy syn sa vrátil späť do života...“

 

Druhá slabosť: Ježiš nie je dobrý v matematike


Ak by Ježiš šiel na skúšku z matematiky, určite by ju nezvládol. Pastier mal sto oviec, jedna z nich zablúdila. Bez dlhého uvažovania sa pastier vydáva hľadať ju, zanechajúc zvyšných deväťdesiatdeväť. Keď nájde stratenú ovečku, dá si ju na plecia. Pre Ježiša jedna rovná sa deväťdesiatdeväť, ak nie aj viac!

Ak ide o záchranu ovečky, Ježiša nič nezastaví: risk, slabosť, nebezpečenstvo... Myslite tiež na Ježišove milosrdné gestá, keď sedí pri Jakubovej studni, aby stretol Samaritánku, či keď sa sám pozve do Zachejovho domu! Aká jednoduchosť; aká láska k hriešnikom.

 

Tretia slabosť: Ježiš nevie nič o logike


Jednej noci stratila žena, ktorá mala desať drachiem, jednu z nich. Tak zažala lampu a začala ju hľadať. Keď ju našla, pozvala susedov a povedala im: „Tešte sa so mnou, lebo som našla drachmu, ktorú som stratila.“ Je to také nelogické! Stráviť noc hľadaním jedinej drachmy a potom usporiadať hostinu uprostred noci na oslavu toho, že drachma sa našla.

A aby toho nebolo dosť, žena na hostinu iste minula omnoho viac, než bola hodnota drachmy. Ani desať drachiem by nepokrylo tieto výdavky. Tu naozaj možno povedať spolu s Pascalom: „Srdce má svoje dôvody, o ktorých rozum nič nevie.“

Bolo by omnoho logickejšie, ak by si milá žena šla ľahnúť a hľadala svoju stratenú drachmu ráno, pri dennom svetle. Ale pre Ježiša je hľadanie toho, kto sa stratil, prioritou. Nemôže premrhať ani minútu. Ježiš odhalil tajomstvo svojho srdca. Boží anjeli sa radujú nad hriešnikom, ktorý sa kajá.

 

Štvrtá slabosť: Ježiš je dobrodruh