Ale niekedy nás svedectvo iných dostane tak, že im začneme trochu závidieť. „Je to vôbec možné? On má vždy také šťastie! Ja neviem tak rozprávať! Mne sa nikdy nič nestalo. Nemám pocit, že Boh nejako zasiahol. Toľko sa modlím a nič sa nedeje...“ Podobné myšlienky som mala aj ja. „Boh na mňa zabudol, jemu nejde o mňa a moje problémy a podobne.“

V tichosti som závidela tým, ktorým Boh nejako pomohol – a ja som si len hovorila: „Bože, a kedy prídem na rad ja?“

My ženy máme jednu zlú vlastnosť – netrpezlivosť. Všetko chceme hneď! Hneď chceme zázrak do konkrétnej oblasti, hneď chceme mať vyriešený problém, hneď chceme odpoveď na danú otázku... Ale Boh taký nie je. Presne vie, čo je v nás, s čím máme problém, a vie aj to, na čom lipneme. Vie, čo je pre nás dôležité a čomu prikladáme dôležitosť.

Keď som bola na jednom modlitebnom stretnutí, v rámci neho nejakí ľudia hovorili svedectvá zo svojho života. Či už to bola oblasť financií, nového vzťahu, novej práce, lepšieho bývania, novej služby a podobne. Keď som ich počúvala, vravela som si: „No super, a čo mi tým chceš, Bože, akože povedať? Málo sa modlím? Málo prosím? Málo očakávam? Málo verím? Málo sa spolieham na teba? Veď ja som celá nezaujímavá... a áno, mám finančné problémy(v tom čase zamestnávateľ meškal s výplatou), momentálne nemám priateľa, mám prácu, ktorá ma nebaví, a áno – moja služba, v nej sa ešte hľadám.“

Moje myšlienkové pochody boli celé iba o tom, že si neverím a neverím Bohu, že by spravil v mojom živote nejaký zázrak, o ktorý by som sa mohla podeliť s inými.

Možno je takých, aká som bola ja, viac. Nevidíme v sebe, že máme hodnotu a že Bohu na nás veľmi záleží. Ale za ten čas, čo Pána Boha poznám, som sa naučila jednu konkrétnu vec: Boh nie je nátlakový, násilný či dotieravý. Vie o našich túžbach, snoch, problémoch, zraneniach a jediné, čo robí, je: Hľa, stojím pri dverách a klopem. Kto počúvne môj hlas a otvorí dvere, k tomu vojdem a budem s ním večerať a on so mnou“ (Zjv 3, 20). Čiže otázka, ktorá sa tu vynára, je: Vpustíme Boha práve do tých oblastí, s ktorými sa boríme?

Ako som spomínala – pred nejakým časom som mala problém s financiami. Žila som od výplaty k výplate a rodičia mi ešte museli prispievať na živobytie. Vôbec som si nemyslela, že Boh by mohol nejako zasiahnuť do mojich financií. Každú jednu korunu som starostlivo strážila, až som mala strach nosiť pri sebe nejakú hotovosť.

Konkrétne si pamätám jedno modlitbové stretnutie, kde okrem iného robili zbierku na potreby spoločenstva. Vedela som, že mám v peňaženke posledných päť eur – a tie som chcela minúť úplne inak. Lenže vtom som si v duchu povedala: „Bože, vidíš, že mám iba päť eur a kreditku. Veľmi nechcem prispieť na dané spoločenstvo, ale chcem ťa vyskúšať, či sa o mňa postaráš.“

Prišla ku mne krabička a ja som vhodila svojich päť eur dnu. Pocit strachu vystriedal pocit šťastia. Úplne som cítila, ako ma dokáže obyčajných päť eur zviazať a urobiť neslobodnou. V Knihe proroka Malachiáša 3, 10 sa píše: Prineste celý desiatok do zásobárne, aby bol pokrm v mojom dome, a týmto ma vyskúšajte – hovorí Pán zástupov, či vám neotvorím okná neba a nevylejem na vás požehnania viac ako dosť.“

Priniesť desiatok – dať, čo máš, čo môžeš. Je to dôležitý postoj, čo máš vo svojom srdci. Urob prvý krok a ostatné nechaj na Boha. Týmto sa skúša naša viera. Ísť do vecí, aj keď nevidíme výsledok, ako to dopadne.

Boh nežiada veľa – ale všetko to stojí alebo padá na našej viere. Moja viera v ten večer nebola veľká. Nebola žiadna, pretože v oblasti financií som ešte nevidela Boha konať – a bolo to pre mňa niečo nové, nevyskúšané. Boh je Bohom zázrakov, moci... Ak mu neveríš, tak ho vyskúšaj!

Ja som ho vyskúšala – a hneď v ten večer prišla za mnou jedna dievčinka s obálkou, že ma chce finančne podporiť dvadsiatimi eurami. :) Peniaze som mohla minúť, na čo som len chcela.

Dala som, čo som mohla – a Boh dal zo svojej pokladnice „vrchovatú mieru“, lebo je verný.

A keď vykročíš v jednej veci – či sú to dané peniaze, práca, vzťahy, bývanie –, Boh sa ukáže ako ten, ktorému nie je nič nemožné. A postupne, ako mu budeš vydanejší, budeš mu dôverovať a odovzdávať mu jednotlivé oblasti – On bude tým, kto sa o ne postará.

„Zlož svoju starosť na Pána a on sa už postará,“ je napísané v Písme (Ž 55, 23).

A po čase, ak vpustíme Boha do našich oblastí, nebudeme mať problém svedčiť o čomkoľvek, lebo nám to už pôjde samo.

Chcime byť ľuďmi neustálych svedectiev o tom, aký dobrý je Boh v našich životoch. Chcime svedčiť o ňom a nebojme sa vťahovať do toho aj iných. Tento svet potrebuje svedectvo o ňom.

 

 

...

Snímka: unsplash.com