Matt Talbot bol pijan. Aj jeho otec pil. Takmer všetci jeho bratia tiež. Nebol vzdelaný ani zručný a keď zomrel, zaznávali ho. No raz, ak Boh dá, sa ctihodný Matt Talbot stane svätým.

Talbot (1856 – 1925) sa narodil ako druhé z dvanástich detí do rodiny zo strednej vrstvy v Dubline. V tom čase boli práca a jedlo vzácnosťou. Nádej sa pomaly vytrácala. Ich rodinný život bol vratký a vzdelávanie tiež. Po niekoľkých rokoch zo školy, do ktorej viac nechodil, ako chodil, odišiel a pridal sa k robotníkom.

Jeho prvou prácou bolo predávanie vína a pre jeho príležitostné ochutnávanie sa čoskoro stal alkoholikom. Už v trinástich sa jeho život točil okolo potreby piť. Všetky peniaze minul na alkohol a keď sa mu minuli, kvôli pivu dal do záložne topánky. Otec ho bil a donútil ho zmeniť prácu, no bolo neskoro. Alkohol sa ho zmocnil a aj jeho otec vedel, že bez zápasu sa to neobíde.

Matt však nechcel bojovať. Chcel piť. Len piť. Jeho kamaráti sa neskôr vyjadrili: „Chcel iba jednu vec – pijatiku –, nechcel ísť s nami tancovať či zabávať sa alebo na školskú akciu. No pre pijatiku by spravil všetko.“ Matt robil pätnásť rokov všetko – žobral, požičiaval si, kradol –, len aby ukojil túto závislosť. Raz dokonca ukradol slepcovi husličky, len aby mal na alkohol.

Matt bol stratený prípad, tvrdil to každý. Nikto však nepočítal s milosťou.

Matt Talbot žil búrlivý život, až jedného dňa, keď mal dvadsaťosem, zbadal, že jeho šťastie nie je skutočné a jeho priatelia sú falošní. Niekoľko dní nemal prácu, prepil celú výplatu. Postavil sa pred krčmu a čakal, že mu niekto z jeho kamarátov-pijanov kúpi pivo. Avšak keď ho jeden za druhým obchádzali, Talbot si začal uvedomovať prázdnotu vlastného života.

Znechutený z kamarátov a zo seba išiel domov. Matka bola veľmi prekvapená – nielen preto, že prišiel domov, ale aj preto, že skoro ráno bol triezvy. Po jedle oznámil svoj zámer a zaviazal sa, že už nebude piť. Matka mu celkom odôvodnene s pesimizmom povedala, nech nič nesľubuje, kým to nevie splniť.

Mattovo srdce najprv zvieralo súženie, potom výčitky svedomia a nakoniec ho naplnila láska. Po rokoch išiel na spoveď a pristúpil k sviatostiam. Najprv na tri mesiace, potom na šesť a neskôr na zvyšok života prisľúbil triezvosť. Pracoval tvrdo a peniaze, ktoré by minul na pivo, daroval chudobným. Každý deň chodil na omšu, žil jednoducho, konal pokánie a žil asketicky. Vstúpil do tretieho rádu k františkánom. Naučil sa čítať, aby mohol študovať Bibliu a životopisy svätých. Čo je najdôležitejšie – viac už sa alkoholu nedotkol.

Alkoholizmu sa nezbavil – pokušenie pretrvávalo. V počiatkoch svojej abstinencie sa rozhodol, že so sebou nebude nosiť peniaze, lebo pokušenie ísť do krčmy bolo veľké. Po práci, keď jeho kamaráti išli do krčmy, Matt išiel do kostola. Vedel, že keby nevyplnil čas, padol by. Raz povedal: „Nikdy nebuďte pritvrdí na toho, kto nevie prestať s pitím. Je to takmer také ťažké ako prebudiť mŕtveho. Pre nášho Pána sú však obe tieto veci možné. Len sa naňho treba spoľahnúť.“

Na nedeľu Najsvätejšej Trojice šesťdesiatdeväťročný Matt Talbot išiel na omšu pomaly cez ulice Dublinu. Oslabený desiatkami rokov ťažkej práce sa zrútil na zem pre zlyhanie srdca. Neskôr ho tak našiel jeden starec. Zomrel tak, ako žil – v jednoduchom zabudnutí. No v ten deň sa narodil do slávy.

Ctihodný Matt Talbot je dôkazom, že nasledovanie Krista neuľahčí dozrievanie cností, ale práve vďaka Ježišovi je možné. Ježiš trikrát padá pod ťarchou kríža. Ukazuje nám, ako vytrvať, aj keď sme slabí. Matt Talbot robí presne to isté, je príkladom, ako žiť so závislosťou bez toho, aby prebrala nadvládu. Prosme o jeho príhovor za tých, čo trpia závislosťou, nech im Boh dá odvahu vytrvať na ťažkej ceste uzdravovania. Ctihodný Matt Talbot, modli sa za nás!

 

 

...

Zdroj: https://aleteia.org/2017/09/14/he-was-a-drunk-and-now-hes-on-the-path-to-sainthood-meet-matt-talbot/

Snímka: aleteia.org