Najskôr si treba zodpovedať otázku, či má vôbec zmysel ísť voliť. Však čo o „vuckách“ dokopy vieme? Veľakrát netušíme, ako fungujú a za čo vlastne zodpovedajú.

Napriek tomu, že často o ich činnosti nevieme, rozhodujú o mnohom – o cestách, zdravotníctve, školstve, cestovnom ruchu a mnohom inom v našom regióne. Za každého občana dostane VÚC priemerne 265 € ročne. To znamená, že štvorčlenná rodina dá každý rok VÚC viac ako 1  000 €. Ak niekde dávate ročne toľko peňazí, asi chcete, aby boli využité správne, nie?

Tiež je možné sa stretnúť s postojom, že tých politikov „vytrestáme“ tým, že ich nepôjdeme voliť. Opak je pravdou. Vytrestáte len sami seba. Poslanci a župani budú zvolení tak či onak, a vy ste sa obrali o možnosť akokoľvek ten stav ovplyvniť. Vaša účasť neovplyvní to, či tam niekto bude. Môžete však ovplyvniť to, kto tam bude sedieť a rozhodovať o mieste, v ktorom žijete.

Niekedy si môžeme povedať, že jeden hlas aj tak nič nezaváži. Prečo by som sa mal tým zaťažovať? Avšak práveže v komunálnej a regionálnej politike zaváži každý jeden hlas. A najmä pri nízkej účasti, ktorá je pre voľby do VÚC typická. Veľmi často rozhodnú len desiatky hlasov o tom, kto bude alebo nebude poslanec v konkrétnom okrese.

Niektorí sme nad politikmi zlomili palicu a povedali si, že všetci politici sú rovnakí a nikdy sa nič nezmení. Áno, v spoločnosti je veľmi negatívny názor na politiku, najmä vďaka tej parlamentnej. To, že všetci sú rovnakí je však veľmi chabý a nesprávny argument, pretože v súčasnosti vidíme mnoho mladých a zrelých ľudí, ktorí sa snažia vstúpiť do politiky s cieľom zmeniť situáciu v našej krajine. Samozrejme, len časom sa ukáže, či sú overení, niektorých však už overil čas.

Desiatky takýchto ľudí, ktorí sa svojimi životmi prejavili ako spoľahliví, sa verejne rozhodli podporiť kresťanskí lídri na webe nasavolba.sk. Sú na ňom kandidáti na poslancov VÚC, ktorí sú členovia spoločenstiev a dlhodobo sa vykazujú zo svojho života príslušnej komunite, stretku, spoločenstvu či zboru.

Mnoho ďalších kresťanských kandidátov zas môžeme nájsť na webe krestanskikandidati.sk. Na tomto mieste sú ľudia, ktorí sa verejne hlásia k svojej viere v Boha a chcú v politike presadzovať kresťanské hodnoty.

Avšak čo vtedy, ak v mojom okrese nekandidujú žiadni kresťania, alebo tých, čo kandidujú, vôbec nepoznám, a teda im ani nedôverujem?

Základom je spoznať, kto všetko kandiduje v mojom okrese/volebnom obvode na poslanca a kto kandiduje v mojom kraji na župana. Zistiť je to veľmi ľahké, regionálne médiá už zverejnili kompletný zoznam kandidátov na svojich webových stránkach. Stačí iba zadať do vyhľadávača články za posledný mesiac o kandidátoch do VÚC (napíšte napr. „kandidáti okres Zvolen VÚC“).

Výber pri županoch býva často ľahší. Sú to verejne známi ľudia, ktorí sa dlhodobo hlásia k nejakým hodnotám a programu. Tiež v takmer každej župe kandiduje aj aktuálny župan, ktorému môžete urobiť odpočet. Boli ste s jeho prácou spokojní? Informoval vás o tom, čo robí, alebo sa ozval iba pred voľbami? Reprezentuje tento človek kresťanské hodnoty, alebo jeho činnosť s nimi nemá nič spoločné?

V niektorých krajoch sa môže zdať, že žiadny kandidát na župana sa neprihlasuje ku kresťanským hodnotám. Alebo ten, čo sa prihlasuje, nie je bohviečo. My kresťania máme totiž o politike niekedy veľmi chybné predstavy – buď chceme všetko, alebo nič. Buď nech kandiduje niekto ideálny, alebo nepôjdeme voliť vôbec. Treba si uvedomiť, že ideálny kandidát neexistuje, pretože neexistuje ani ideálny človek. Každý z nás má svoje chyby, slabosti, veci, ktoré v minulosti neurobil najlepšie.

Našou úlohou nie je teda hľadať toho ideálneho, priam svätého kandidáta, a keď ho nenájdeme, tak voľby odignorovať. Musíme si nájsť kandidáta, ktorý sa najviac približuje k našim hodnotám a predstavám, ako sa má spravovať náš kraj, mesto, štát. Možno nájdeme takého, s ktorým sa stotožňujeme na 60 percent, a ďalšieho, s ktorým sa stotožňujeme na 20 percent. Ak však nepôjdeme voliť, lebo sme nenašli kandidáta, s ktorým sa stotožňujeme na 100 percent, môže sa stať, že zvolený bude kandidát, s ktorým sme súhlasili len v mizivých 20 percentách!

Pri kandidátoch treba teda hľadieť na ich hodnotový profil, morálny profil, na ich doterajšiu prácu (či už na župe, v komunálnej politike, v NR SR alebo inde). Väčšina kandidátov na županov má svoje webové stránky, kde prezentujú svoj program, určite nezaškodí si ich aspoň prebehnúť. Kandidáti na poslancov sú zas často známi z komunálnej politiky, sú to buď mestskí/obecní poslanci, alebo ľudia angažujúci sa v regióne.

Jednoznačne je však podstatné si vybrať, pretože tak, ako som povedal na začiatku – poslanci a župan tam budú, či voliť pôjdeme alebo nepôjdeme. Svojím hlasom však môžeme rozhodnúť, či niekto posunie náš región k lepšiemu alebo nie.

Nebeský Otec, ďakujeme ti, že môžeme voliť. Ďakujeme ti, že žijeme v demokracii, a môžeme si vybrať, kto nás bude najbližších 5 rokov zastupovať.

Nebeský Otec, prosím ťa, nauč nás preberať zodpovednosť za budúcnosť nášho regiónu. Daj, nech si stále uvedomujeme, že aj my rozhodujeme o tom, ako budú spravované naše verejné financie a majetok.

Nebeský Otec, prosím ťa, zbav nás všetkej znechutenosti a pocitu, že sa v našej krajine nič nezmení. Ďakujem ti za všetko dobré, čo robíš na Slovensku, a prosíme ťa, aby si konal svoje dielo aj v týchto voľbách do VÚC. Amen.

 

 

...

Snímka: pixabay.com