Materializmus je vlastne prirodzené správanie narodené z našej nespokojnosti s tým, čo máme. Žijeme v spoločnosti, ktorá kŕmi túto nespokojnosť túžbou po väčších domoch, krajších autách a plnších skriniach. Reklama ju živí tiež, keď nám sľubuje väčšie šťastie so svojimi produktmi. A príliš často padáme do jej pasce, hoci si to ani neuvedomujeme.

No sú aj iné nezdravé návyky, ktoré sa rodia z nespokojnosti. Neúprimnosť má korene v nespokojnosti s pravdou. Lakomstvo je výsledkom nespokojnosti s tým, čím momentálne disponujeme. Drogová závislosť má pôvod v nespokojnosti so stavom nášho života. Dokonca i početné nevery v našich rodinách vyplývajú z našej nespokojnosti s našimi najbližšími vzťahmi.

Ak nespokojnosť zapríčiňuje toto všetko, liekom je práve spokojnosť.

A ak je spokojnosť liekom, cestou k nej je vďačnosť.

Aké sú benefity vďačnosti?

Vďačnosť poskytuje pravé pochopenie nášho miesta v tomto svete. Je to pocit a vyjadrenie poďakovania za skutky iných, ktoré ich dačo stáli a ktoré sú nám prospešné. Vďačnosť vyžaduje pokoru. Vyžaduje od nás, aby sme si priznali, že sme prijali dačo, čo sme si nezaslúžili. A pozýva nás priznať si, že neexistuje žiaden človek, ktorý by sa stal úspešným len tak, vďaka sebe samému.