Pustiť to, čo nás brzdí

Žiť každodenné umieranie nie je jednoduchá úloha. Od čias straty citlivosti na najdôležitejšie veci v rajskej záhrade je človek exemplárom, ktorý je schopný zalepiť si oči hocijakým kúskom pozlátky. „Náhrady“ za plnosť Božej prítomnosti a vedomú voľbu iba jeho osoby a lásky nevyzerajú hriešne, skôr naopak. Je príjemné ísť na dovolenku (aj drahšiu), dovoliť si veľa vecí, ktoré nám hladia ego, dlhšie si pospať, myslieť viac na seba. Aj tu však existuje hranica, za ktorou už máme problém všetko príjemné opustiť. Ako teda správne kresťansky už dopredu „umrieť“?


Vždy stačí Boh sám

Hoci Boh stvoril všetky dobré a príjemné veci a z hĺbky srdca nám ich dopraje, majú byť len „predjedlom“ toho, čo má prísť po smrti. Ak ste teda na bankete, nenapcháte sa šunkou, šalátom a sendvičom doplna – pretože potom by už neostala v žalúdku kapacita na to pravé gurmánske potešenie, ktoré po predjedle má nasledovať. Podobne je to aj s prípravou na umieranie: vnímať veci a ľudí, seba aj svoje schopnosti len ako „predjedlo“ neba. Ako sa teda „neprejesť“ pominuteľným dobrom na zemi a byť pripravení na neskutočné dobrá tam v nebi, od ktorých nás delí práve smrť? Pravidlo je jednoduché: vytvoriť si nezávislosť. Nenaviazať sa tu na zemi na nikoho a na nič.


Nebyť naviazaný na ľudí

Hoci Boh chcel, aby sme žili v spoločenstve a prežívali lásku, predsa len chce, aby on sám ostal No.1. Ježiš o tom hovorí radikálne: „Kto miluje otca alebo matku viac ako mňa, nie je ma hoden. A kto miluje syna či dcéru viac ako mňa, nie je ma hoden.“ (Mt 10, 37) Byť milujúci, no nie závislý od akýchkoľvek ľudí je ťažké: pretože si často tých druhých privlastňujeme alebo sme privlastnení – a vysúvame tým Boha z prvého miesta. A potom – mama nevie prestrihnúť pomyselnú pupočnú šnúru s dieťaťom ani keď je dospelé (a opačne tiež). Nevie si predstaviť, kto a ako by sa lepšie postaral o jej rodinu ako ona sama. Rovnako to platí o priateľstvách, ktoré často hraničia so závislosťou jeden od druhého: bez použitia rozumu urobia všetko, čo povie najlepší priateľ. Umierať pre takýchto ľudí je ťažkosť: pretože v centre ich diania nestojí Boh, ktorý im dáva ľudí, rodinu, priateľov... neriešia s ním dôležité veci a nie sú úplne spoľahnutí na jeho láskavosť a dobrotu. V centre ich videnia je človek, nech je akokoľvek blízky a milý.


Nebyť naviazaný na veci

Pamätáme sa? Ježiš jasne povedal čosi o ťave v uchu ihly ako protiklade človeka zaveseného na veciach a na spôsobe života, kde je prvenstvom „mať“. (porov. Lk 18, 20). Ťavy nám tu nebehajú, problém ostal: veľakrát sa začína práve tým, že chceme dobré veci pre nás, pre rodinu. Ešte dom, ešte jedno auto, ešte chatu, ešte lepšiu dovolenku, ešte nové topánky, aj keď tie, čo mám, sú pekné, ešte nový bicykel, lebo starý má už štyri roky, novú vetrovku na zimu, lebo táto už nie je in. Ani netušíme, ako sa stávame otrokmi vecí – a namiesto toho, aby ony slúžili nám, slúžime my im a robíme všetko pre to, aby sme ich mali. Skúška toho, či sme od vecí závislí, je jednoduchá – buďme pripravení okamžite sa čohokoľvek, zvlášť obľúbených kúskov, vzdať. Pamätám si na jednu priateľku, dnes rehoľnú sestru Matky Terezy, ktorá mala v časoch komunizmu nádhernú sošku Panny Márie. Málokde sa taká dala zohnať. Raz ktorási návšteva povzdychla, ako sa jej veľmi páči. Majiteľka s úsmevom vzala novinový papier, zabalila ju a podarovala. Sme schopní urobiť toto kedykoľvek my? Nie je to o vypratávaní vecí, ktoré nenosím a nepotrebujem – je to o vedomom a slobodnom, dobrovoľnom a radostnom vzdaní sa vecí, ktoré mám rád a tešia ma, ale ony ma nevlastnia.


Bez viazania sa na výkon