Ak nevieme, kam kráčame, potom je vcelku jedno, ako tam dôjdeme. Ak máme ale cieľ jasný (nebo), potom potrebujeme pravidelne kontrolovať kompas, či sme na správnej ceste. A práve na to má slúžiť mesačná duchovná obnova.

Duchovná obnova je čas zastavenia a stretnutia sa s Bohom. Je to čas získavania vedomostí a skúseností na život s Bohom a pre Boha. Dalo by sa povedať, že je to mesačné zastavenie sa, aby sme sa nanovo oduševnili pre duchovný život, prehodnotili pružnosť nášho kráčania za Kristom, naše napredovanie na ceste k svätosti a konfrontovali sa s Pánom v tichu ústrania a modlitby. Je to čas, ktorý sme sa rozhodli vyhradiť si pre Boha a máme tak priestor zhodnotiť náš duchovný život za posledný mesiac či zamyslieť sa nad nejakou duchovnou témou.

Nemýľte si duchovnú obnovu s duchovnými cvičeniami! Najväčší rozdiel je azda v dĺžke trvania – kým duchovné cvičenia trvajú zvyčajne štyri a viac dní, na duchovnú obnovu spravidla stačia tri hodiny. Áno, skutočne – sú to iba tri hodiny mesačne!

Program duchovnej obnovy by mal byť jasný a výstižný. Zvyčajne sa začína spoločnou modlitbou a vzývaním Ducha Svätého, potom pokračuje krátkou prednáškou na zadanú tému a napokon by sa malo končiť ústraním. Čo je to ústranie? Čas prežitý v silenciu (úplnom tichu), v ktorom mám šancu zrekapitulovať si obdobie od poslednej duchovnej obnovy, zamyslieť sa nad prednáškou či pripraviť sa na dobrú svätú spoveď, pretože na duchovnej obnove by mal byť vždy vyhradený čas na sviatosť zmierenia. Počas ústrania je možné zamýšľať sa napríklad nad tým, čo ma oslovilo v téme. Môžeme sa pozrieť na to, ako prežívame prítomnosť, ako sme prežili minulosť a čo nás čaká v budúcnosti. Môžeme si položiť otázku – čo by bolo treba spraviť, keby som mal teraz zomrieť? Vrcholom cvičenia dobrej smrti by mala byť oslava – svätá omša, po ktorej môže nasledovať agapé – neformálny čas pri malom občerstvení, kde sa buduje spoločenstvo.

KEDY ZAČAŤ S DUCHOVNÝMI OBNOVAMI?

Pamätám si svoju prvú duchovnú obnovu. Mala som pätnásť a netušila, do čoho idem. Poď, bude super! Pozvali ma. A ja som išla. V sobotu doobeda, duchovná obnova pre stredoškolákov u saleziánov. Dodnes mám na nástenke prvé predsavzatia z duchovnej obnovy – byť veselá, plniť si povinnosti a modliť sa. Dodnes si pamätám, ako som ostala v šoku, keď mi povedali, že mám hodinu a pol stráviť v úplnom tichu. Vravela som si – to sa nedá! Dá sa. Dalo sa. A postupne som si na to zvykla. Je dobré vybudovať si návyk duchovných obnov už v tínedžerskom veku, no nikdy nie je neskoro začať! Možno práve materská dovolenka je čas, ktorý možno posvätiť aj takto. Niektoré materské centrá ponúkajú možnosť prežiť duchovnú obnovu aj predpoludním a zabezpečia aj dozor k deťom. Možno práve čas na dôchodku je vhodný na to, aby sme začali niečo nové – pravidelnú duchovnú obnovu.