Ak Boh je Pánom života, odkiaľ sa vzala smrť?

Boh zo svojej lásky stvoril človeka. Úplne šťastného, jemu podobného, so srdcom pre dokonalé milovanie. Umiestnil ho do záhrady blaženosti, priamo v strede svojho srdca, oplývajúcej štebotom radosti, kde nebolo miesto pre slzy, bodľačie ani trýzeň. Kvitnúce háje, zurčiace potoky, zver i vtáctvo, človek odetý do vznešenej nevinnosti a dôstojnosti, zrkadlili krásu samého Tvorcu. Nebo a zem sa prelínali v harmonickom súzvuku ako nádherná pieseň plná života. Ako k nám teda prenikla smrť? Naša sloboda rozhodla o všetkom. Naša túžba byť Pánom svojho života, byť bohom sebe samému. Naše pochybovanie o Božej prajnosti. Náš hlad po sebestačnosti. Obrátili sme sa Bohu chrbtom a tak sme vpustili do života smrť. Jej mrazivý dych spálil v nás i vo svete všetky kvety a prekrásne Božie dielo premenil na nehostinnú púšť, kde aj my sme vychladli.

Boh a smrť...

Nemohol Boh zasiahnuť? Povedať: „Tak dosť, už stačilo! Trošku ste to pokazili, ale ja to takto nenechám!“ Zostal nestranným? Nechal nás utopiť sa v našom vlastnom bahne: veď máte, čo ste chceli? Je mu naše zomieranie ľahostajné? Prizerá sa nečinne, ako sa strácame? Je pre Boha smrť tragédiou? Je tragédiou pre nás? Je smrť trestom za našu nevernosť, alebo ju Boh azda dopustil pre naše dobro?

Uchmatli sme si život pre seba a tým sme ho v sebe zničili. Postavili sme seba na miesto Boha. A čo na to on? Postavil sa na miesto nás! Aká nepochopiteľná pokora a láska! Sám zostúpil do našej biedy, do nášho tesného sebeckého sveta, sám sa vydal napospas smrti, nechal sa rozdrviť zlom, ktorému sme otvorili dvere nášho sveta, našich sŕdc. Zomrel, aby naša smrť nebola naším večným zánikom, aby sme nezomreli naveky. Ak niekto povie: „Boha niet, Boh na nás zabudol, Boh nás kruto trestá, Boh nás nemiluje, pretože nás nechal zomrieť,“ mýli sa! Boh zabúda, ale vždy v prospech nás. Zabúda na našu zradu, zabúda na nelásku, na náš hriech, nedôveru, zabudol i sám na seba, keď sa v Ježišovej obete na kríži pre nás zriekol všetkého. Boh nás síce necháva zomrieť, ale zbavil smrť definitívneho víťazstva nad nami.

Čím je teda pre nás smrť?