Príklady svätosti máme všade okolo seba. Stačí sa len poobzerať. Svätosť, ktorá nie je obmedzovaná geograficky, demograficky, ekonomicky, vekovo ani nijako inak. Giuliin dvojročný boj s rakovinou sa stal chválospevom na život: „Viem, že môj životný príbeh môže skončiť len dvoma spôsobmi: buď sa úplne uzdravím, čo by bol zázrak – a o toto uzdravenie prosím nášho Pána, pretože mám veľa plánov, ktoré by som chcela uskutočniť, a rada by som ich uskutočnila práve ja –, alebo sa stretnem s Pánom, čo je tiež nádherné. Oba konce sú krásne.“

Keď niekto zomrie po dlhom boji s vážnou chorobou, hovoríme: „Prehral svoj boj s rakovinou.“ Giulia zomrela, ale zvládla to. Neprehrala, vyhrala. Odišla na stretnutie s Pánom. „Viete napríklad, ako si ja predstavujem raj? Spomínate si na Dobu ľadovú? [animovaný film, pozn. red.] Ako veverička nájde ten obrovský žaluď? Je tam plno ružových obláčikov a obrovská zlatá brána. Takže tá obrovská zlatá brána a vy naboso, otvoríte tú bránu. Je tu tak nádherne,“ opisuje v knižke Jednou nohou v nebi, ktorá vyšla po jej smrti.

Silné a radostné svedectvo štrnásťročnej talianskej dievčiny, ktorá vážne ochorela a dva roky bojovala o život. Zápisky z jej denníka a listov v znamení radosti zo života a umenia pozerať sa na veci trochu inak. Obdivuhodná je jej hlboká viera, radosť i láska k životu i Životu. „Viera pre mňa znamená odovzdať sa do Božej vôle, pretože Boh nám nedáva nič zlé. Boh je dobrý, chystá pre nás to najlepšie! Konať Božiu vôľu znamená žiť Božie slovo naplno. Božie slovo je láska. Konať Božiu vôľu, znamená žiť v Božej láske,“ píše Giulia.

Ohromujúca je jej zrelosť a žitie viery – aj uprostred utrpenia. „Akí veľmi dôležití sú ľudia, ktorí sú vám nablízku. A aká je dôležitá modlitba! Ďakujem Pánovi, že mi dal skrze chorobu, ktorá sa mi vrátila, druhú šancu, aby som pochopila, ako ma má rád. A teraz dúfam, že to ľudia pochopia vďaka tejto knižke, a nie skrze nejakú chorobu,“ ďalej dodáva, že skutočne každý deň zverovala všetky svoje trápenia i radosti do Pánových rúk, pretože vedela, že sú to tie správne ruky, a obetovala ich za mnohých – veriacich i neveriacich.

Túžila po uzdravení a prosila Pána, aby jej daroval milosť uzdravenia prostredníctvom chemoterapie. Ale ešte viac prosila, aby jej dal silu ďalej žiť, znášať liečbu a prijať ju. „Verím, že tento rok sa uzdravím, ale i keby sa to nestalo, viem, že Pán je stále nablízku a dáva mi silu žiť ďalej. A navyše, skrze svoje utrpenie pomáham zachrániť mnoho ďalších duší – a to ma veľmi teší!“

Inšpirujúci je jej pohľad na trpiacich ľudí. Svedectvo dievčaťa, ktoré oplývalo múdrosťou, ktorou ju napĺňal on sám. Naliehavo pripomína ostatným, ktorí sú zdraví, aby si uvedomili, že na svete nie sú sami, že sú okolo nich mnohí chorí, trpiaci. Avšak ľudia majú často strach z chorôb a utrpenia, ale i chorých, a preto zostáva mnoho pacientov opustených. Povzbudzuje, aby sa zdraví ľudia chorých nebáli, aby aj oni mohli pocítiť blízkosť, podporu, počuli slová „uvidíš, to zvládneš!“, ktoré potom dávajú silu žiť.

Je fascinujúce pozorovať zápas mladého dievčaťa, ktorého hlavnou túžbou bolo plniť Božiu vôľu, aj keď nemožno povedať, že by s tým nebolo zápasilo: „Často je pre mňa veľmi ťažké prijať Pánovu vôľu, pretože mám strach, aby jeho vôľa nebola v skutočnosti niečo, čo nechcem. Ale Pán pre mňa chce to najlepšie. Ibaže ja na to niekedy, bohužiaľ, zabúdam a iba vďaka modlitbe sa mi darí znovu sa vrátiť k Pánovi a odovzdať sa mu.“

CHCEŠ BYŤ SVEDKOM MOJEJ LÁSKY?

Giulia – normálne mladé, krásne, veselé dievča, ktoré rado cestovalo, nakupovalo a písalo, nadšene vytváralo vlastné fantastické a dobrodružné príbehy. Samu seba opisuje ako normálne dievča – rojko –, priala si prežiť dobrodružstvo ako vo fantastických filmoch. Práve svoju chorobu prirovnáva k dobrodružstvu: takému, aké sa začalo 1. augusta 2009 s opuchnutou ľavou rukou. Ten opuch bol následne diagnostikovaný ako nádor. Inšpirovala ju blahoslavená Chiara Luce Badanová, 19-ročná dievčina, ktorá tiež zomrela na onkologické ochorenie a bola pre Giuliu výrečným príkladom. Obe hovorili, že najdôležitejšie je, aby plnili Božiu vôľu.