Katolícka cirkev bude mať i v tomto roku v rámci kongresu ITAPA blok prednášok v samostatnej časti venovanej pokračujúcej informatizácii procesov i ochrane osobných údajov v cirkevnom prostredí podľa aktuálnych/pripravovaných zákonov a legislatívnych nariadení.
 
V rámci informatizácie cirkevných procesov budú osobitne predstavené elektronické služby tribunálu a aktuálny stav rozvoja projektu ecclesia, ktorého zámerom je zvyšovanie efektívnosti práce úradov a zlepšovanie procesov.
 
Súbežne – v súlade s platnou legislatívou na ochranu osobných údajov a jej rozšírením v rámci nariadenia EÚ, ktoré je známe pod skratkou GDPR (General Data Protection Regulation) a nadobúda účinnosť 25. mája 2018 – budú do bloku prednášok Katolíckej cirkvi zaradené aj informácie potrebné pre implementáciu potrebných krokov na splnenie legislatívnych i technických podmienok ochrany osobných údajov v cirkevnom prostredí.
 
Podnety na diskusiu budú ponúknuté i v pohľade na aktuálny stav elektronizácie procesov a ďalšie možnosti jej rozvoja, integráciu s elektronickými službami štátu a informačnú bezpečnosť v cirkevnom prostredí.
 
Záver bude patriť okrúhlemu stolu a panelovej diskusii zameranej na aktuálne problémy i nové výzvy.
 
Zámerom bloku prednášok Katolíckej cirkvi je prezentácia primeraného rozsahu informácií, potrebných pre rozhľad a inšpiráciu pracovníkov ústredí, členov cirkevných tribunálov, kňazov vo farnostiach či laikov, ktorí sú zamestnaní alebo angažovaní v cirkevnom prostredí.
 
Všetkých, ktorí vzhľadom na svoje pastoračné a pracovné povinnosti, alebo pre svoj osobný rast vnímajú, že je vhodné prehĺbiť si rozhľad v uvedenej problematike, srdečne pozývame na konferenciu ITAPA, blok prednášok Katolíckej cirkvi 15. novembra 2017.
 
Bližšie informácie o podujatí spolu s možnosťou bezplatnej registrácie sú k dispozícii na webovej stránke: https://itapa.ecclesia.sk/
 
 
...
Snímka: TK KBS/ Peter Zimen