„Dbajte o to, aby nikto nepremeškal Božiu milost.“(Hebr 12, 15) Z veršu apoštola Pavla vychádza autor pri písaní knihy Milosť je väčšia.

MILOSŤ väčšia ako naše chyby, zranenia i životné okolnosti.

MILOSŤ väčšia ako vina, výčitky i zúfalstvo.  

MILOSŤ prinášajúca oslobodenie, prevyšujúca nenávisť i sklamanie a mocnejšia ako slabosť.

MILOSŤ – tá, ktorá dokáže premeniť zranenia na požehnanie.

Keď ju premeškáme, začína v nás rásť koreň horkosti. Nie je otázkou teórie, ale praxe. Nemôžeme ju pochopiť vysvetľovaním, ale skúsenosťou.

Milosť, ktorá neignoruje hriech, netvári sa, že neexistuje a nestal sa, ale je väčšia ako hriech, ide ďalej. Čím väčšmi si uvedomujeme ohavnosť hriechu, tým väčšmi dokážeme oceniť krásu Božej milosti v našom živote. Ak sa cítime nie až takí zlí, milosť pre nás nebude až taká dobrá.

Neexistuje nič, čo by milosť nemohla premeniť. Nič. Som horšia, ako si vôbec dokážem pripustiť, ale Božia milosť je naozaj väčšia, ako si vôbec dokážem predstaviť.

Táto kniha prináša nádej. Nádej, že čokoľvek, sa v mojom živote deje, nech je to akokoľvek ťažké, beznádejné a zdrvujúce, Božia MILOSŤ JE VÄČŠIA. Vždy. Bez výnimiek.

Vstúpte do intenzívneho kurzu milosti!

 

UKÁŽKA

Boh oslobodil svoj ľud z otroctva a útlaku a vedie ho do zasľúbenej zeme oplývajúcej mliekom a medom. Postaral sa o všetky ich potreby a tak sa nemusia o nič starať. A ako sa mu títo ľudia poďakujú? „Dobre. To všetko je skvelé, Bože, ale mohol by si niečo urobiť s jedlom?“

Boh berie toto reptanie osobne, pretože reptajúci prehliadajú veľkosť milosť, ktorú sme dostali. Reptanie podkopáva radostnú zvesť a ignoruje Božiu veľkodušnosť a vernosť. Tento druh reptania Boha uráža, pretože reptanie je vo svojom jadre rúhaním. Akoby sme ním hovoril: „Neverím, že sa o mňa Boh stará. Neverím, že dodrží svoje sľuby. Neverím, že ma môže vykúpiť z toho, čím prechádzam.“ Keď sa človek dostane k jadru reptania, prichádza na to, že reptanie je odmietnutím dôvery v Boha a popretím Božej milosti v živote.

Bedákanie je opakom chvály a reptanie je rivalom milosti. To nás môže prekvapiť. Možno by sme skôr povedali, že reptanie je opakom ďakovania, nie milosti. Ale milosť a vzdávanie vďaky sú v Biblii úzko prepojené, dokonca vzájomne prepletené.

Keď sa sťažujeme, prestávame si všímať to, čo máme, a upíname sa na to, čo nemáme. Reptanie je akýmsi zatemňovaním okna milosti. Zabraňuje preniknúť svetlu Božej milosti. Izraeliti odignorovali fakt, že boli po prvý raz za celé generácie slobodní pre ich krátkozrakú posadnutosť obedovým menu.

(Idleman, 2017, s. 123-124) 

 

KYLE IDLEMAN

Vyučujúci pastor v Lousiville v štáte Kentucky v zbore Southeast Christian Church, piatom najväčšom zbore v Amerike, kde každý víkend káže viac než dvadsiatim tisícom ľudí. Jeho knihy ako Not a Fan či Gods at War alebo The End of Me sú bestsellermi a získali viaceré ocenenia. Je častým rečníkom na celonárodných podujatiach a má vplyv na zbory po celej krajine. Kyle a jeho žena DesRea majú spolu štyri deti a žijú na farme.

 

 

...

Snímka: twitter.com