Pripravujete projekt o bioetike pre mladých. O čo presne ide?

Ide o špeciálny web určený na formáciu mladých v oblasti bioetiky. Mladí na ňom nájdu základné informácie o moderných bioetických problémoch akými sú umelý potrat, umelé oplodnenie, výskum na embryách, eutanázia a pod. Informácie na webe budú podané esteticky atraktívnym, odborne fundovaným a  zrozumiteľným spôsobom. Web bude prispôsobený moderným on-line trendom. Chceme ho tiež obohatiť o interaktívne moduly ako napríklad kvízy,  chat, ankety a kvalitne ho optimalizovať aj pre mobilné zariadenia.

Web bude obsahovo vychádzať z Manuálu bioetiky pre mladých, ktorý sme vydali pred dvomi rokmi v tlačenej podobe a distribuovali sme ho vo veľkom náklade po celom Slovensku.

Prečo nestačí tlačená verzia?

Dnes mladí ľudia trávia mnoho času on-line. Na Slovensku neexistuje pre nich kvalitný on-line zdroj, ktorý by im zrozumiteľnou formou ponúkal tieto dôležité informácie. Preto sme sa rozhodli vytvoriť takýto portál a dať tak mladým ľuďom šancu ľahšie sa k týmto informáciám dostať a zamyslieť sa nad nimi.

Čo očakávate od projektu?

Podľa našich skúseností sú mladí ľudia nezorientovaní a niekedy aj dezorientovaní v oblasti moderných biotechnológií. Sú často ovplyvnení mýtmi a skreslenými informáciami a sú absolútne nepripravení riešiť etické dilemy, ktoré s biotechnológiami súvisia. Pritom ide o vážne témy, ktoré sa ich budú už onedlho priamo dotýkať, pretože súvisia so zmyslom života, plodnosťou, zdravím, životom, smrťou. Očakávam, že takýto web pomôže mladým zorientovať sa, zamyslieť sa nad prínosom či hrozbou biotechnológií a ochráni ich pred nezodpovedným konaním a jeho dôsledkami.

Pre koho bude web určený?

Primárne pre teenegerov, teda mladých vo veko od 13 do 19 rokov. Myslím si ale, že web dokáže svojou atraktivitou zaujať každého.

Kto realizuje projekt?

Realizátorom je nezisková organizácia Kanet. Ja som projektovým manažérom a spolupracujem s odborníkmi z oblasti medicíny, legislatívy, bioetiky a IT. 

Je možné sa do tohto projektu zapojiť?

Áno. V tejto fáze predovšetkým jeho finančnou podporou na osobitné číslo verejnej zbierky: SK63 0200 0000 0035 1220 9151. Neskôr ale chceme spustiť aj akýsi nábor dobrovoľníkov z radov mladých ľudí, ktorí nám budú pomáhať testovať stránku a pomáhať pri jej komunikácii cieľovému publiku.

Aké je časové hľadisko projektu?

Verejná zbierka na podporu projektu bude prebiehať do konca januára 2018. V prvej polovici roka 2018 sa bude realizovať tvorba webu a ak všetko pôjde tak ako je naplánované, web stránka bude spustená v druhej polovici roka 2018.

Kde je možné dozvedieť sa o projekte viac?

Podrobné informácie o projekte sú dostupné na stránke pochodzazivot.sk.

Ďakujem za rozhovor.

 

Marek Michalčík, koordinátor Sekcie kultúry života, Kanet, n.o., koordinátor Národných pochodov za život

Viac o projekte: http://pochodzazivot.sk/2017/10/17/bioetika-pre-mladych-on-line/

 

 

 ...

Snímka: pexels.com