Každý deň od prvej adventnej nedele (3. 12.) až po tretiu adventnú nedeľu (24. 12.) vám prinesieme jednu otázku: Za čo konkrétne ste v daný deň vďačný/á?

Dvadsaťdva dní, dvadsaťdva otázok.

Každý deň zároveň predstavíme jedného známeho človeka, ktorý tiež odpovedal na otázku dňa.

Celú aktivitu môžete sledovať na našej facebookovej stránke pod hashtagom #adventVdacnosti.

A zároveň budeme radi, ak sa s nami podelíte o svoje odpovede, či už v rámci komentárov na Facebooku, alebo pod týmto článkom.

 

Prežime začínajúci Advent naplnený vďačnosťou!

Pridáte sa?

 

...

24. 12.: Čo z vďaky daruješ dnes Ježišovi?

„Moju dôveru. Pri pohľade na všetko, čo pre mňa Boh robí, objavujem v sebe dôveru vykročiť odvážne k zajtrajšku. Takto sa dôvera javí ako dar, ktorý prichádza ako dôsledok všímavej vďačnosti. Ja sa budem z nej usilovať spraviť čnosť. Tým, že sa budem snažiť prijať výzvy dňa v pokoji, bez reptania a s vierou, že mi všetko slúži na dobré. Lebo viem, koho a prečo milujem. "

(Igor Kráľ SVD)

 

23. 12.: Za čo ďakuješ za uplynulý rok?

„Tento rok som pochopil vetu: človek zistí hodnotu vecí až vtedy, keď o ne prichádza. Je jedno či sa to týka hmotných vecí, alebo vzťahov. Som vďačný zato, že som prešiel len okrajom tejto vety.“

(Richard Čanaky)

 

22. 12.: Za čo ťažké vo svojom živote si vďačný/á?


„Som vďačný za niektoré vlastnosti a danosti, ktoré mi chýbajú. Napríklad mám slabú pamäť, nemám talent na cudzie jazyky, som trémista a mnohé ďalšie. Napriek tomu, že mi tieto nedostatky komplikujú a sťažujú život, snažím sa byť za ne vďačný, lebo ma veľa učia o mne samom, o ľuďoch a Bohu. Moje nedostatky mi pomáhajú nestrácať vedomie vlastnej nedokonalosti a obmedzenosti, nútia ma na sebe pracovať a prekonávať sa. Trúfam si tiež tvrdiť, že vďaka nim som schopný väčšej empatie a väčšieho porozumenia voči chybám a nedostatkom druhých. A napokon mi moje slabosti a moje neschopnosti pripomínajú, že bezchybnosť, inteligencia, krása, výkonnosť a nimi dosahované úspechy nie sú tým dôvodom, prečo nás Boh miluje.“

(Marek Michalčík)
 

21. 12.: Za čo krásne si vo svojom živote vďačný/á?

„Som vďačný rodičom a Bohu za dar života. Tiež za zdravie, za dar viery a sviatostí, osobitne za tajomný dar kňazstva. Ďakujem za ľudí: svojich najbližších, priateľov a všetkých, ktorým môžem slúžiť. A som vďačný za odpustenie. Božie i ľudské.“

(Martin Kramara, hovorca KBS)

 

20. 12.: Za ktoré dnešné stretnutie ďakuješ?

„Ďakujem za dnešné ranné stretnutie s Bohom v modlitbe a tiež za čas s Abune Medhinom, biskupom z Etiópie. Veľmi ma oslovil svojou jednoduchosťou, záujmom o človeka a pokojom, ktorý z neho vyžaruje.“

(Marián Čaučík, eRKo)

 

19. 12.: Za ktoré prekážky, problémy, hendikepy vo svojom živote ďakuješ?

„Som vďačná Bohu za všetky prekážky či neúspechy v mojom živote, pretože mi v konečnom dôsledku priniesli požehnanie. Minimálne sa stali pre mňa príležitosťou k posilneniu a k pokore. Zatvorením jedných dverí mi Boh vždy otvoril iné dvere.“

(Renáta Ocilková)

 

18. 12.: Za ktoré chvíle bývaš najviac vďačný/á?

„Chcem Bohu poďakovať za strašidelné katastrofy v mojom živote, nespravodlivosti a poníženia, ktoré on použil pre svoj plán, aby ma aj vďaka nim dostal tam, kam by ma inak nedostal, a daroval mi to, čo mi inak nemal ako darovať a naučil ma tomu, čomu by som sa inak nenaučil, a pomohol mi cez to dozrieť do krásy a veľkosti, do akej by sa mi dozrieť inak nepodarilo. Za to, že pre neho nič nie je nemožné, že on vie využiť všetko aj to najhoršie, aby mi pomohol objaviť to, kto skutočne som.“

(Róbert Balek SVD, misionár v Rusku)

 
 

17. 12.: Za čo si v Cirkvi najviac vďačný/á?

 

„Cirkvi som vďačná najmä za to, že chráni a nesie dejinami tajomstvo živého Krista, a že vďaka nej môžem byť súčasťou týchto posvätných dejín aj ja.“
 
(Andrea Mikolášiková)

 

16. 12.: Za ktorého človeka, ktorý ťa naviguje do neba, si vďačný/á?
 


„Smer je jasný a tí, ktorí mi cestou poslúžia, aby som sa neminula, sú pre mňa darom. Nie vždy viem byť vďačná hneď - niektorí majú zázračnú schopnosť robiť to tak, že je mi to nepríjemné.  Ale za koho? Za predstavenú, spovedníka a duchovného brata.“

(sr. Františka Čačková OSF)

 

15. 12.: Za ktorú formu pokánia vo svojom živote osobitne ďakuješ?

Som salezián a my v rehoľných stanovách máme, že nerobíme mimoriadne kajúce skutky, ale s radosťou prijímame to, čo prináša život. Nereptáme na počasie, na prácu, chlad, horúčavu, námahu, či prípadné slabšie jedlo... A jednou z našich foriem pokánia je to, že ideme k mladým, aj keby sa nám už nechcelo, keď sme unavení a podobne. A ja za to veľmi ďakujem Pánovi, že ma priviedol k takejto radostnej forme pokánia.

(don Jozef Luscoň SDB)

14. 12.: Za ktorý výlet, dovolenku, túru naozaj ďakuješ?„Vďačná som za každú jednu turistiku, za každý jeden výlet, pretože aj vďaka horám a prírode si uvedomujem, čo všetko mi dal Boh do daru a za čo všetko som mu vďačná. Vďaka horám a turistike si uvedomujem predovšetkým to, aké je vzácne a krásne, že mám nohy, ktoré môžu chodiť po tých našich krásnych kopcoch a skalách, alebo že mám oči, ktoré to všetko môžu vidieť a obdivovať.“

(Sima Martausová, speváčka)


13. 12.:  Za ktorý zmysel si osobitne vďačný/á a prečo?„Som nesmierne vďačná za svoj SLUCH. Môžem vďaka nemu počuť hudbu, ktorú tak milujem. No to, za čo som sluchu špeciálne vďačná je, že môžem vnímať ľudí, rozprávať. To mi pomáha sa v živote učiť, rozsudzovať a tvoriť si vlastný názor. Tým človek rastie.“

(Lýdia Rišová, víťazka Gospel talentu)

12. 12.: Za ktorú knihu zo Svätého písma si osobitne vďačný/á?

„Zvlášť som veľmi vďačný za Evanjelium podľa Lukáša. V ňom je v osobe Pána Ježiša ponúknutý nádherný obraz Boha ako milosrdného Otca a výzva pre nás, aby sme sa aj my v živote usilovali byť milosrdní ako Otec.“

(František Trstenský, biblista)


11. 12.: Za ktorú formu trávenia voľného času, oddychu, si osobitne vďačný/á?

Milujem trávenie voľného času, v ktorom nemusím nad vecami rozmýšľať, kedy môžem naozaj len oddychovať a tešiť sa. Takýto čas trávim napríklad pri športe, kde vypnem myšlienkové pochody alebo keď sa môžem porozprávať s priateľmi pri dobrej káve alebo dobrom jedle. Oddychujem napríklad keď sa môžem s kýmkoľvek rozprávať o veciach, ktoré ma bavia alebo nadchýnajú alebo nad nimi len sama premýšľať a vidieť v nich nádej. Kedykoľvek a kdekoľvek.

(Tatiana Teslíková, Heartbeat)

10. 12.: Za ktorú skúsenosť s Ježišom si naozaj vďačný/á?

„Nikto iný nedokáže osloviť moje srdce tak pravdivo a priamo, a zároveň s tak nesmiernou láskou a úctou, ako Ježiš. Jeho slová ma triafajú naozaj ako dvojsečný meč. Neurážajú, neponižujú, ale oslobodzujú.“

(Richard Vašečka, poslanec NR SR)

9. 12.: Za ktorý druh umenia si osobitne vďačný/á?

„Som vďačný za PRAVÉ umenie – ktoré je ako „tajný otvor“, cez ktorý vidíme Božie svetlo a to svetlo nás robí krajšími. Chagallove farby, piesne Zuzky Eperješiovej či Dominiky Gurbaľovej, alebo nové divadelné hry z duchovnej prípravy Odvážny rok.“ 

(Paľo Danko, tanečné divadlo ATaK)

8. 12.: Za čo ďakuješ Márii vo svojom živote?„Mária bola pre mňa vždy obrovskou posilou kráčania v čistote. Som jej vďačný za jej orodovanie za mňa v tejto oblasti. Tiež je pre mňa inšpiráciou jej odovzdaná viera v Boha, ktorému verila aj vtedy, keď všetky ľudské okolnosti hovorili proti nej. Ďakujem ti, Mária, že si nám ukázala, že dať Bohu všetko sa naozaj oplatí.“

(Lukáš Valach, spoločenstvo SP)

 

7. 12.: Za ktorý dar, ktorý si mohol darovať, si osobitne vďačný/á?

Som veľmi rada, ak ľudí môžem rozradostniť len tak, v rozhovore. No ak by som mala byť tak konkrétna, som rada, že som prekonala chvíľami možno aj strach a hanbu a darovala som sa cez talenty, napríklad aj pieseň Si môj chrám. :)“ 

(Dominika Gurbaľová, speváčka)

 

6. 12.: Za ktorý dar, ktorý si prijal, si osobitne vďačný/á?

„Ďakujem Bohu, že som sa vôbec narodil, a že mojimi rodičmi sú muž a žena. Ďakujem mu za svoj život aj za čas, ktorý môžem „stratiť“ v službe iným. Ďakujem mu za vedenie a inšpiráciu pri tvorbe.“ (Tadeáš Gavala, F6)

 

5. 12.: Za čo zo stvorených vecí si osobitným spôsobom vďačný/á?

„Osobitným spôsobom som vďačný za hory. Vždy, keď som na turistike, si uvedomujem, že sú krásne, že vo mne vzbudzujú aj pokoj, aj mi dvíhajú myseľ, upriamujú ma na Stvoriteľa. Ich mohutnosť provokuje pamätať na to, aký som malý, ohraničený. A pozerať na hory a pomyslieť na to, že tu boli dávno predtým, než sme tu boli my, že na tú krásu sa dlho pozeral len Boh a anjeli... Som vďačný za hory. A je pekné, keď sú v diaľke, že mi pomáhajú pozerať na horizont, alebo - ako niekedy povieme - "oprieť oči". Hej, okrem mnohých ďalších vecí som vďačný osobitným spôsobom aj za hory.“

(Rastislav Hamráček, salezián)

 

 

4. 12.: Za ktorého človeka si vo svojom živote osobitne vďačný/á?

Som vďačný za kňaza otca Jozefa Buranovského, ktorý bol mojím spovedníkom dvadsaťštyri rokov. Bol chápavého a milosrdného srdca s darom rozoznania! Bol prvým človekom, ktorý ma pochopil v službe evanjelizácie!

(Mikuláš Tressa, gréckokatolícky kňaz)

 

3. 12.: Za čo si vďačný/á dnes?

„Som vďačný za pôsobenie Ducha Svätého vo svete a za každého človeka, ktorý je na neho otvorený.“ (Ondrej Chrvala, kňaz)


...