Dnešná individualizovaná autonómna spoločnosť je spoločnosťou úloh a povinností. Samo o sebe to nie je nič zlé, no otvára to cestu ideológiám bez duchovna. Ľudia dnes nemajú radi, keď sa im hovorí, čo by mali robiť alebo si myslieť, aj keď s nimi vlastne manipuluje nový stroj na názory – sociálne siete. Od nikoho nechceme byť závislí a od Boha už tobôž nie. Stvoriteľ chce, stvorenie nie. Pradávne pokušenie stať sa najvyšším sudcom dobra a zla sa navracia: „...a vy budete ako Boh.“ (porov. Gn 3, 5) Boh sa nám zdá ako žiarlivý tyran, ktorý má mnohé výsady, a nie ako milosrdný Otec, ktorý chce pre svoje deti dobro a spásu.

Ježiš nám ukazuje obraz Boha ako láskavého Otca. Prináša nám život v hojnosti, aby sme uverili, že je Boží Syn, a tak s vierou mali život v jeho mene. (porov. Jn 20, 31) Veriť v Ježiša Krista znamená dosiahnuť večný život. A táto viera sa prejavuje skutkami milosrdenstva –prijať cudzinca, odiať nahého, navštíviť chorého alebo toho, kto je vo väzení: „Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.“ (Mt 25, 40)

Ako sa nechať zachrániť?

Ak sa nášho vnútra nedotkol Kristus, nestretli sme sa ešte so svedkami jeho lásky, ako sa otvoriť pre spásu? Pretože byť zachránený, to znamená uznať svoju smrteľnosť, zraniteľnosť, dať sa Kristovi a žiť slová evanjelia. Vo svete, ktorý neuznáva Boha, nám neostáva nič iné, len žiť s ním, dúfať v spásu a otvoriť sa pre ňu a pre tajomno, ktoré ju obklopuje.

Musíme teda opäť preskúmať to, ako vnímame Boha, a znova ho nájsť. Pozrime sa napríklad na sviatosť zmierenia, ktorú často zanedbávajú a očierňujú aj samotní kresťania. 

Samozrejme, Boh je ten, kto zachraňuje, a nemusí konať len cez sviatosti. Ako sa nám však skrytý Boh môže priblížiť každý deň, ak nie v modlitbe? Ako ho v našich záväzkoch a nádejach uznať za Stvoriteľa a Spasiteľa, ak jeho zmŕtvychvstanie berieme len ako realitu minulosti, ktorá s prítomnosťou nemá nič? „Veď zjavila sa Božia milosť na spásu všetkým ľuďom.“ (Tít 2, 11) 

Milosť neničí prirodzenosť. Naopak – vyvažuje ju, zjednocuje a pretvára. Boha neodradia naše poklesky, slabosti, hriechy. Na tom všetkom sa prejaví jeho milosrdenstvo, cez tieto nedostatky do nás preniká jeho svetlo. Aj Leonard Cohen o tom spieva v piesni Anthem. 

Charles Péguy hovorí o sestričke nádeji, ktorá sa rozvíja medzi sestrami, ktoré nazýva viera a láskavosť. Spolu s nádejou kráčame aj my. Síce ju nevidíme, no ťahá nás k Bohu a vďaka nej dokážeme zdolať aj ťažké skúšky. Navždy mladá, znova a znova začína boj proti zvyku, pretože nič nie je smutnejšie ako duša, ktorá už nerastie, len koná zo zvyku. Duchovný boj je tak náročný ako boj muža proti mužovi, píše Rimbaud. Otriasa tak našou malátnosťou a preveruje silu viery. Hovorí o tom aj svätý Ján z Kríža: „Boh nám dá seba, ak v neho veríme.“ A o nádeji sa píše aj v Liste Rimanom?: „A nádej nezahanbuje, lebo Božia láska je rozliata v našich srdciach skrze Ducha Svätého, ktorého sme dostali.“ (Rim 5, 5) Nie práve tento poklad potrebujeme dnes väčšmi ako kedykoľvek predtým? Pápež František nás vyzýva: „Nenechajte si ukradnúť vieru!“

Ako? Túžte po láske, modlite sa každý deň v tichu srdca, meditujte nad Božím slovom, prijímajte sviatosti, opakujte si v duchu Ježišovo meno, čítajte o svätcoch, slúžte najbiednejším, na otázky druhých odpovedajte vo viere, buďte svedkami Krista a sprevádzajte druhých na tej ceste, kde sa nachádzajú, nesúďte ich, pretože „láska všetko verí“. (1 Kor 13, 7)

 

 

...

Zdroj:  http://www.jacquesgauthier.com/blog/entry/le-salut-chretien-source-d-esperance.html

Snímka: pexels.com