Kým jedna skupina, ktorá si necháva sex do manželstva, knihu prečíta ako samozrejmosť s uznaním, že tak to je a obsah je pravdivý, druhá skupina možno knihu vezme s obavou či s námietkami, že takto to predsa už dávno nefunguje a sex je predsa dobrý aj pred svadbou.

Nuž, aj preto sa autor knihy pustil do písania. Chcel ponúknuť pre rodinu, príbuzných a mnohých mladých knihu, ktorá vhodne pripraví ľudí do manželstva. Píše to z kresťanského pohľadu, ale pritom verí, že si ju vezmú do rúk aj neveriaci a nájdu v nej niečo múdre.

Autor sa snaží opísať tému prakticky. Okrem toho, že v nej čiastočne vydáva svedectvo o čistote a panictve on sám, hľadá aj rôzne racionálne dôvody, ako to vysvetliť ľuďom zo zdravotného hľadiska, psychologicky, napokon aj biblicky.

Spolu s manželkou sa Kvapilík podieľa na predmanželských prípravách snúbencov a na rôznych besedách stredoškolskej a vysokoškolskej mládeže v Čechách a na Slovensku. Vidno preto, že vie, čím dnešní mladí žijú, aké sa pýtajú otázky a v čom nemajú vôbec jasno. V závere knihy je celá časť otázok a odpovedí, s ktorými sa musia vysporiadať na týchto stretnutiach najčastejšie. Odpovede sú pekne prepracované a podané s láskou. Nezabúda sa ani na biblické citácie.

Častým argumentom predmanželského spolužitia je, že mladí si to potrebujú vyskúšať. Aj tu autor pekne vysvetľuje, že toto sa jednoducho vyskúšať nedá. Život v manželstve totiž prináša so sebou aj tak mnohé nečakané situácie. Spolužitie pred svadbou spôsobuje menšiu mieru spoznávania sa a keď telesné nadšenie pominie, zvykne dôjsť k rozchodu či rozvodu pre rozdielnosť pováh.

Kto sa nebojí prebádať oblasť predmanželského sexu, nech siahne po tejto útlej knižke. Napokon, nebude ho to stáť ani veľa času. Skôr odporúčam otvorené srdce a odstránenie predsudkov, s ktorými ľudia prichádzajú k tejto téme tak často.

 

 

UKÁŽKA

Hlavná rada je už len zopakovaním toho, čo bolo napísané vyššie: počítajte s Bohom. Naučte sa spolu modliť, pretože ako hovorí Matka Tereza z Kalkaty, rodina, ktorá sa modlí, vytrvá. Pripadá vám predčasné hovoriť o rodine, keď ešte len s niekým chodíte? Tak si uvedomte, že ak vaša láska vydrží, budete mať možno jedného dňa spolu deti. A všetko to začína už teraz. Alebo vlastne nie. Začalo to, keď ste spolu mali prvý zvláštne dlhý pohľad do očí a prvé rande.

A tak tu máme pred očami príbeh Adama, ktorý jedného dňa vo svojej žene uvidel Evu, matku svojich detí. Na tento príbeh v Biblii nadväzuje príbeh inej dvojice – Márie z Nazareta a jej Jozefa. Tí dvaja už boli zasnúbení, teda Jozef videl v Márii budúcu matku svojich detí a ona sa chystala celou svojou bytosťou patriť jedine Jozefovi.

(Kvapilík, 2017, s. 51)

 

 

MARTIN KVAPILÍK

Vyštudoval technickú kybernetiku na VUT v Brne a kresťanskú výchovu na Univerzite Palackého v Olomouci. Je ženatý, má dvoch synov a dve dcéry. Pracuje ako riaditeľ kvality a IT v strojníckej firme. Je predsedom ProFamilia z.s., ktorá organizuje vzdelávacie kurzy pre rodičov a manželské páry.

 

Kvapilík, Martin. Prečo spolu nebývať a nespať pred svadbou. Axis – spolek pro dobrou literaturu, Brno, 2017, 84 s. ISBN 978-80-88037-12-5.