Za predchádzajúcich sedemsto rokov nebolo možno toľko skutočných obrátení medzi Rómami ako za ostatných 50 rokov odkedy z úst pápeža Pavla VI zazneli slová voči Rómom: "Vy ste v srdci Cirkvi." To, ako sa zapĺňa pohár rómskej misie na východe Slovenska cez ohlasovanie evanjelia a iné aktivity zachytáva druhé číslo časopisu Rómska Samária, ktoré práve vychádza aj v online podobe. Ak máte záujem do neho nahliadnuť, môžete sa v ňom dočítať aj o týchto témach:

  • Predstavenie života prvej blahoslavenej Rómky Emílie Rodrigéz;

  • Rozhovor s prešovských arcibiskupom Mons. Jánom Babjakom, SJ o jeho vnímaní rómskej misie na Slovensku;

  • Inšpirujúce svedectvá;

  • Predstavenie Gréckokatolíckej rómskej misie v okrese Bardejov;

  • Rozhovor o vízii a aktivitách Umeleckého centra F6 a mnohé správy, reportáže i možnosti ako sa prakticky zapojiť do rómskej misie.