Pred tromi rokmi sme urobili malý pokus, ktorý sa nad očakávanie podaril. Napísali sme spolu s vami knihu, ktorú sme pre veľký záujem čitateľov museli znovu a znovu dotláčať. Nazvali sme ju Kvapky požehnania a doteraz ju môžete nájsť na pultoch slovenských kníhkupectiev.

Ukázalo sa, že naša intuícia bola správna. Každý z nás potrebuje povzbudenie ako vysušená tráva spŕšku dažďa. A čo povzbudí viac než svedectvo o tom, že Boh je medzi nami a dotýka sa ľudí v našej blízkosti? Každé svedectvo má silu, ale je obzvlášť oslovujúce, keď čítame o zásahoch Božej lásky, ktoré sa odohrali v našom meste, na našej ulici.

Už v prvých dňoch po vydaní knihy sme pochopili, že v zbieraní vašich životných klenotov chceme pokračovať a dnes je ten deň, keď sme sa rozhodli to spolu s vami opäť rozpútať.

Ste tu, medzi nami, vy, ktorí cítite, že máte dar slova a radi by ste ho dali do služby iným. Možno váš štýl nie je vytríbený ako štýl Shakespeara, ale viete, že ak to skúsite, tak to dáte a najmä viete, že máte čo povedať. Spoznali ste Krista a chránite si jeho blízkosť ako najdôležitejší poklad svojho života. Stretli ste ho v dotyku lásky cez modlitbu, v dobre zacielenom nebeskom zásahu v správnej chvíli, v znaku lásky, ktorý vytrhol zarmútené srdce z temnoty, v mocnej ruke, ktorá vás vytiahla z bahnitého kalu. Po jeho dotyku vo vás zostala radosť, tá vzácna komodita, po ktorej prahne tento svet. Neváhajte, podeľte sa a podajte tak pohár vody smädnému.

Tak ako Slovensko pokrývajú siete supermarketov a mobilných vykrývačov, pokryme ho sieťou svedectiev a obsaďme ho tak pre Boha. Vyhlásme jeho úžasné skutky, otvorme tak v našich krajoch množstvo malých dverí jeho prítomnosti a spôsobme prievan Ducha.

Podmienky súťaže:

  • Príbeh má byť napísaný na základe skutočnej udalosti, ktorú zažil autor alebo niekto z jeho známych.
  • Kniha má byť svedectvom o Kristovej láske a jeho prítomnosti medzi nami v malých, či veľkých momentoch nášho života. Príbeh má opisovať udalosť, cez ktorú ma Boh potešil, dal mi pocítiť svoju starostlivosť, dobrotu alebo moc, pochopiť svoje slová, posilnil nádej, zmenil moje srdce...
  • Dôležitou súčasťou príbehu je pútavý dej. Úvaha alebo kázeň, nech by boli akékoľvek hodnotné, nebudú spĺňať podmienky súťaže. Príbeh má mať rozsah od 3 do 8 normostrán (1 normostrana je štandardizovaná strana s 1800 znakmi textu vrátane medzier, čo zodpovedá približne 250 slovám bežného textu).
  • Porota bude hodnotiť nielen literárnu úroveň a rozprávačské umenie autora, ale aj výber udalosti, ktorú bude príbeh opisovať.
  • Vek autora – 13 rokov a viac. Príbeh má byť odoslaný do 15. apríla 2018 e-mailom na adresu: redakcia@kumran.sk.
  • Príbehy vyhodnotí porota pozostávajúca z členov redakcií Kumran.sk, Cesta+ a Slovo+.
  • Vybraných bude okolo 20 príbehov, ktoré budú uverejnené knižne, a všetci autori víťazných príbehov budú odmenení symbolickým honorárom.