Ján Figeľ informoval ministra zahraničných vecí Maďarska o svojich skúsenostiach pri výkone svojej funkcie, ktorá bola zriadená Európskou komisiou v máji 2016 ako reakcia na rastúce prenasledovanie náboženských menším vo svete, zvlášť na Blízkom východe. Potvrdil, že v súčasnosti v západných krajinách pozoruje rastúci záujem o problematiku náboženskej slobody. Naposledy tak urobilo Dánsko, ktoré od 1. januára 2018 zriadilo inštitúciu Osobitného predstaviteľa pre náboženskú slobodu vo svete. Obdobné štruktúry vytvorilo Taliansko, Fínsko, Maďarsko, už pred rokmi aj USA, Kanada, Nórsko. Na čele nových inštitúcií stretáva skúsených diplomatov a expertov v oblasti ochrany ľudských práv.  

Napríklad, prepustenie politických a náboženských väzňov v Sudáne počas roka 2017 alebo nedávne návštevy Osobitného vyslanca v povojnovom Iraku, v Senegale, Maroku, či v nepokojnom Pakistane, otvárajú z hľadiska európskej diplomacie nové možnosti pre obhajobu náboženskej slobody ako základného ľudského práva, pre mier, stabilitu a rozvoj aj na základe medzináboženského dialógu a spolupráce.

Ján Figeľ počas rozhovoru uviedol, že rok 2018 považuje za kľúčový, pokiaľ ide o problematiku ochrany náboženských menšín, zvlášť kresťanov na Blízkom východe. Mnohé organizácie pomenovali masové prenasledovanie a systematické vraždenie príslušníkov etnických a náboženských menším zo strany organizácie ISIS za genocídu. 

Osobitný vyslanec informoval ministra zahraničných vecí Maďarska o výsledkoch svojej decembrovej 6-dňovej pracovnej cesty v Pakistane.  Péter Szijjártó sa počas rozhovoru detailne zaujímal o situáciu náboženských menšín v Pakistane a osobitne o prípad Asie Bibi, ktorá bola obvinená z rúhania a od r. 2010 opakovane odsúdená na trest smrti. Zatiaľ nebolo o vykonaní rozsudku definitívne rozhodnuté v rámci odvolacieho konania na Najvyššom súde. Figeľ opakovane predstaviteľom Pakistanu zdôraznil nutnosť rešpektovania právneho štátu a napĺňania spravodlivosti. Ako uviedol, “spravodlivosť odkladaná je spravodlivosť odmietnutá”. Napriek rastúcemu vplyvu násilného extrémizmu v Pakistane, nachádzal zo strany viacerých pakistanských predstaviteľov snahu o otvorený dialóg s EÚ o citlivých otázkach, a veľký záujem občianskych a náboženských organizácií o konštruktívnu angažovanosť EÚ v tejto vyše 200-miliónovej krajine južnej Ázie, ktorá okrem iného patrí k nukleárnym mocnostiam sveta. 

Péter Szijjártó v rozhovore potvrdil, že pomoc prenasledovaným kresťanom vo svete je pre Maďarsko dôležitou zahraničnopolitickou prioritou.  Uskutočňuje sa cez podporu kresťanských komunít najmä na Blízkom východe a konkrétny dotačný program maďarskej vlády.  Maďarská vláda vytvorila osobitný Úrad pre pomoc a podporu prenasledovaným kresťanom vo svete, ktorý je zodpovedný za realizáciu konkrétnych projektov – napríklad budovanie škôl, nemocníc, opravu poškodených domov, kostolov a pod. Péter Szijjártó vyjadril prísľub, že medzi partnermi v regióne a v Európskej únii bude hľadať širšiu zhodu na aktívnejšiu a účinnejšiu pomoc pre prenasledovaných pre náboženské presvedčenie v súčasnom svete.

 

...

Snímka: archív Jána Figeľa