Deti, ktoré žijú v regiónoch, kde často sneží, poznajú tú radosť ranného zistenia, že vyučovanie nebude. Niekedy sa za to modlia nielen deti, ale aj učitelia. Ak teda hľadáte nebeskú orodovnicu, spokojne sa utiekajte k tejto veľkej svätici.

K svätej Eulálii z Meridy sa modlia často, hoci nie je oficiálnou patrónkou zasnežených dní. Žila v štvrtom storočí, zomrela ako štrnásťročná. Podľa istého staršieho článku ju uväznili pre vieru za čias rímskeho cisára Diokleciána počas veľkého prenasledovania kresťanov. Dievčatko samo predstúpilo pred tribunál a vyznalo vieru. Nechcela zaprieť Boha, radšej si vybrala muky a smrť. Odsúdili ju. Zomrela ako panna a mučenica.

Jej nahé telo potom pohodili na ulicu. Traduje sa, že v tej chvíli začal z neba zázračne padať sneh a úplne ju zakryl. Keď ju pochovali, snehová prikrývka pokryla aj jej hrob.

Ak sa chcete utiekať aj k inej mocnej orodovnici, skúste sa obrátiť aj k Panne Márii Snežnej. V Ríme je jej zasvätená niekdajšia bazilika Panny Márie Väčšej. Keď ju totiž postavili v štvrtom storočí, zázračne napadol sneh.

Pán vždy počúva naše modlitby, nezáleží na tom, či ich hovoria deti alebo či sú detinské. Jednoducho si pripomeňte, že on, ktorý vie všetko, odpovedá na naše prosby rozličnými milosťami.

 

 

...

Zdroj: https://fr.aleteia.org/2018/01/13/existe-t-il-un-saint-patron-pour-les-jours-de-neige/

Snímka: pixabay.com