Tomáš Jelluš, jezuita: Láska medzi mužom a ženou je jedna z najkrajších vecí na svete

Človek je bytosť lásky a vzťahov. Boh stvoril človeka ako muža a ženu a jeho prvé prikázanie, ešte pred Desatorom, sa týka ich vzájomného spojenia. Žena je symbolicky stvorená z rebra muža, teda z blízkosti jeho srdca, bez nej je nekompletný. Muži, ktorí sú povolaní do zasväteného života, sa nemenia na bezcitné stroje. Nemali by sa. Ako potom môžu byť v službe pre druhých, keby sami nepoznali takú dôležitú oblasť?

Myslím si, že krásne čisté duchovné priateľstvá môžu zasväteným veľmi pomôcť byť ľudskejšími v ich službe. Stretol som mnoho kňazov, ktorí nikdy neboli zaľúbení – a bolo na nevydržanie žiť s nimi. Láska medzi mužom a ženou je jedna z najkrajších vecí na svete a človek, ktorý ju nezažil, je sterilný a umelý.

Sám som si prešiel skúsenosťou zaľúbenosti a aj cennej traumatizujúcej skúsenosti zlomeného srdca a táto veľká bolesť mi mimoriadne pomohla v pastoračnej službe, keďže som sa stal oveľa citlivejším voči trápeniu druhých. Na druhej strane, využívam aj pozitívne formy pomoci nežného pohlavia, z ktorých tiež veľa čerpám, a som vďačný za kúsky čistého priateľstva, ktoré dostávam.

V každom prípade, tieto skúsenosti mi veľmi pomohli k duševnej rovnováhe a hlavne som sa stal ľudskejším. Takže áno. Pokladám za veľmi dôležité, aby aj zasvätený človek prešiel v niektorej fáze svojho života láskou alebo priateľstvom so ženou. Lekcia z týchto vzťahov je na nezaplatenie.

 

Ján Holubčík, salezián: Dôležité je sprevádzať

V prvom rade je dôležité povedať, že každý má originálnu cestu za povolaním. Nemyslím si, že je lepšie alebo horšie, ak mali pred vstupom do seminára kňazi nejaký vzťah. Niektorých Ježiš pozýva, aby zažili pred vstupom do seminára alebo noviciátu skúsenosť práce alebo vysokej školy. Iných pozýva, aby sa rozhodli pre duchovné povolanie hneď po ukončení strednej školy. Niektorých pozýva pred vstupom do zasväteného života do vzťahu, iných nie.

Z tohto dôvodu je dôležité sprevádzať mladých mužov, aby spoznali tú cestu, na ktorú ich Pán pozýva. V dnešnej dobe mladí dozrievajú neskôr, a tak je stále viac mladých mužov, ktorých Pán pozýva po skončení strednej školy aj k skúsenosti práce alebo vysokej školy. Zdá sa, že v dnešnej kultúre viacerým pomáha k zrelosti aj vzťah s dievčaťom. Ale opakujem, dôležité je spoznať, či Pán pozýva mladého muža do vzťahu, alebo nie. Aj k duchovnému povolaniu má každý muž svoju vlastnú cestu.

 

Felix Mária Tkáč, františkán: Mám rešpekt pred každým vzťahom

Myslím, že je prirodzené, aby muž prežil vo svojom živote priateľstvo so ženou. Rovnako by to malo byť aj pri dospievajúcich. Otázka však je, v akom veku sa muž rozhoduje pre kňazstvo či zasvätený život. Pretože nie vždy prichádza úprimné priateľstvo do tohto obdobia. A preto by som nedával za „podmienku“, že „musí“ alebo „že by bolo lepšie“, aby kandidát tento vzťah mal.

Priateľstvo rozhodne môže veľa naučiť. Priateľstvo je niečo mystické a silno formujúce. Preto ho vnímam veľmi pozitívne. Otázka je, či je to priateľstvo „vzťah“ chodenia. Mňa každý vzťah obohacuje, rovnako ako ma obohacuje vernosť. Pre vernosť je dôležitá neustála dôvera v Boha ako toho najlepšieho Priateľa. Okrem toho, je to i o dôvere priateľovi. Toto naučili priateľstvá so ženami mňa.

Nadovšetko som sa naučil, že vzťah k Bohu mi dovoľuje byť slobodným, no zároveň byť veľmi zodpovedným. A preto mám rešpekt pred každým vzťahom. Je to neskutočne krásna, i keď náročná formácia.

  

Igor Kráľ, verbista: Láskou naplnený vzťah je vynikajúcou školou pripodobňovania sa Kristovi

Mať vzťah je isto skvelá vec a skúsenosť. No Božie cesty sú nevyspytateľné a siliť vzťah pred vstupom do seminára len kvôli skúsenosti mi príde nezmyselné.

V každom prípade, láskou naplnený vzťah je vynikajúcou školou pripodobňovania sa Kristovi. Pozýva k nezištnosti, k obete, ku kreativite a vynaliezavosti a k novým začiatkom... Nemyslím si však, že bez tejto skúsenosti by Pán nevedel vytvoriť priestor, aby toho, koho povoláva, iným spôsobom pripravil na službu, ktorej menovateľom je láska a obeta.

 

Jozef Žvanda, univerzitný kaplán: Kľúčová je úcta a čistota

Všetko v živote má svoj význam. Každá životná cesta je originálna. Niekto už od detstva vie, že má povolanie do kňazstva či zasväteného života, do rehole. Záleží na viacerých faktoroch, na rodine, na priateľoch, túžbach a podobne. Každý je iný a môže sa stať, že mladý muž si nájde vzťah, lebo sa hľadá, hľadá svoju životnú cestu, svoje povolanie. Slúži to na spoločné objavovanie seba i druhého človeka. Mužského i ženského sveta.

Kľúčová v tomto vzťahu je úcta, čistota vzťahu. Tá môže pomôcť objaviť toho druhého, krásu lásky, zapálenie pre druhého, obetavosť, zriekanie sa, nadšenie z druhej osoby. Časom, keď vzťah pokračuje, daný človek rozozná, či je to to pravé, alebo či je aj niečo vyššie, niečo „nad“, čo ho láka, po čom túži. Keď toto mladý muž alebo mladá žena v sebe rozpozná, ich vzťah môže byť prínosom v ich následnom duchovnom povolaní. Môžu ľahšie porozumieť mladým, ich problémom, vzťahom, bolestiam.

Predošlý vzťah nemusí byť podmienkou na to, aby človek vedel rozumieť druhým; môže tomu pomôcť. Aj kňaz, ktorý nemal vzťah, môže veľmi dobre rozumieť ľuďom, keď ich miluje Kristovou láskou, keď sa vzdeláva a, samozrejme, keď prosí o pomoc Ducha Svätého.

 

Peter Mikula: Celibát je dar a je potrebné od začiatku sa oň starať a chrániť ho

Myslím si, že je to o okolnostiach a podmienkach, z akých adept na kňazstvo pochádza. Keďže štyria moji spolužiaci odišli z kňazstva, zdá sa, že je potrebné, aby bol tento vzťah vyriešený. Ale opäť je to individuálne. Myslím si, že ak chlapec chodí pred seminárom s dievčaťom, zväčša to nie je problém, lebo ho to utvrdí v povolaní pre službu kňaza...

Mnohí mladí muži, ak nevedia, čo zahŕňa vzťah so ženou, môžu vidieť iba pozitíva vzťahu, ale nevidia aj povinnosti a dôsledky záväzku, ktoré z toho vyplývajú. A opäť aj iný pohľad: ak chlapec vie, že chce byť rímskokatolíckym kňazom, nemá zbytočne experimentovať s dievčatami. Môže ublížiť aj sebe, aj dievčaťu. Celibát je dar a je potrebné od začiatku sa oň starať a chrániť ho.

 

...

Snímka: pexels.com