Samozrejme, pomôcť deťom vybudovať si „psychické svaly“ nie je jednoduché a dokážu to len psychicky zrelí rodičia. Sledovať, ako sa deti trápia, pozývať ich čeliť ich strachom a brať ich na zodpovednosť za ich chyby, je náročné. Ale toto sú skúsenosti, ktoré deti potrebujú, aby dosiahli svoj plný potenciál.

Rodičia, ktorí trénujú mozgy svojich detí na život plný zmyslu, šťastia a úspechu, by sa mali vyvarovať týchto vecí:

1. Nemali by sa poddávať pocitu viny.

Pocit viny môže viesť k dlhému zoznamu nezdravých rodičovských stratégií – poddať sa dieťaťu po tom, čo už ste vyslovili svoje „nie“, alebo príliš rozmaznávať svoje dieťa počas prázdnin. Psychicky zrelí rodičia vedia, že hoci vina je nepohodlná, dá sa zniesť. Odmietajú svojmu pocitu viny, aby im bránil robiť múdre rozhodnutia.

2. Nerobia zo svojho dieťaťa stred vesmíru.

Je veľkým pokušením odvíjať svoj život od dieťaťa. Ale deti, ktoré si myslia, že sú stredom vesmíru, vyrastú v egocentrické a rozmaznané bytosti. Psychicky zrelí rodičia učia svoje deti sústrediť sa na to, čo môžu ponúknuť tomuto svetu – nie to, čo im svet dlhuje.

3. Nedávajú svojmu dieťaťu moc nad sebou.

Deti, ktoré doma diktujú, čo sa bude večerať alebo ako bude rodina tráviť víkendy, majú priveľa moci. Stať sa v rodine hlavou nie je pre deti zdravé. Psychicky zrelí rodičia dávajú deťom príležitosti robiť vhodné rozhodnutia, ale zároveň udržujú jasnú hierarchiu.

4. Neočakávajú dokonalosť.

Vysoké očakávania sú v poriadku, ale nemali by sme od detí očakávať priveľa. Psychicky zrelí rodičia vedia rozoznať, že ich deti nebudú vynikať vo všetkom. Nesnažia sa na dieťa vyvíjať tlak, aby bolo lepšie než všetci ostatní. Sústredia sa na to, aby dieťaťu pomohli stať sa čo najlepšou verziou jeho samého.

5. Nesnažia sa chrániť dieťa pred zodpovednosťou.

Psychicky zrelý rodič nehovorí veci ako: „Nechcem zaťažovať svoje deti domácimi prácami. Deti by mali byť deťmi.“ Očakávajú od detí, že sa naučia všetko, čo im pomôže stať sa zodpovednými ľuďmi. Učia ich vnímať zodpovednosť za ich rozhodnutia a dávajú im veku zodpovedajúce povinnosti.

6. Nechránia dieťa pred bolesťou.