Možno mi dáte za pravdu, že keď sa začne Pôstne obdobie, sme akoby Zlým viacej pokúšaní. Prečo? Prečo od chvíle, kedy sa chceme viacej stíšiť a žiť s Bohom, máme pocit, že Boh necháva voľne pôsobiť Zlého, akoby bol utrhnutý z reťaze? Nemalo by to byť opačne? Nemali by sme mať silu dodržať pôstne predsavzatia, byť oázou pokoja či tmelom všade tam, kde vládne hnev a nepokoj? To môže predsa spôsobiť vo vnútri kresťanov veľký chaos, čo býva dôvodom, prečo podľahneme pokušeniam.

Ak sa nad tým zamyslíme, naše pokúšanie je podobné tomu Ježišovmu. Rovnako, ako bol Ježiš pokúšaný na púšti, aj Pôstne obdobie je obdobím púšte. Aj keď sa nám v poslednom čase stávajú zlé veci, Boh nedovolí, aby to neslúžilo pre naše dobro. On diablove pokušenia a útoky dokáže využiť v náš prospech na to, aby sme sa obrátili k svätosti.

Prečo sme počas Pôstu viacej pokúšaní?

Vo Svätom písme je napísané: „Tu Pán riekol satanovi: ‚Hľa, všetko, čo má, je v tvojich rukách, iba jeho samého sa nedotkni!‘ A satan sa vzdialil spred Pánovej tváre.“ (Jób 1, 12)

Keď odišiel Ježiš na štyridsať dní do púšte, aby sa pripravil na verejné účinkovanie, vedel, prečo je pôst taký dôležitý. Keďže má aj ľudskú prirodzenosť, mohol zlyhať. Vedel, že ak zlyhá, Boh mu to odpustí. Bola to však príprava na nasledujúce ťažké udalosti, ktoré poznal. Vedel, čo ho čaká. Dokonca aj v posledných hodinách pred smrťou mal na výber. Vedel však aj to, že ak by si vybral ľahšiu cestu, nikdy by nás nevykúpil pre večný život.

Diabol vie, že na konci Pôstneho obdobia opäť zvíťazí Spasiteľ, ale čaká na každú príležitosť, aby nás pokúšal, a tak odlákal od Boha. Ak sa postíme pre svoju spásu duše alebo svojich blížnych, ak si odriekame pôžitky tejto doby spolu s Ježišom počas Pôstu a pre Ježiša, ak sa dokážeme stíšiť a svoj život tak odovzdať do Božích rúk, čakajú na nás veľké milosti. Týmto spôsobom rastieme vo viere a sme bližšie k Bohu, k svätosti. Je to presný opak toho, čo chce diabol docieliť.

Päť spôsobov ako si poradiť s pokušeniami od Zlého

Zlý Ježiša pokúšal rovnakými spôsobmi, ako to robí aj dnes. Diabol vie, že Ježiš je Božím Synom, a predsa má odvahu pokúšať ho. Z toho vyplýva, že keď diabol pokúšal Ježiša, môže pokúšať každého rovnakými spôsobmi aj dnes. Aj keď sa pokušeniam nevyhneme, môžeme sa od Ježiša učiť, ako nad nimi víťaziť.

 

1. Telesné pokušenie

Prvým pokušením Ježiša na púšti bolo pokušenie tela. Vedel, že je bez jedla oslabený, a preto začal: Ak si Boží syn, povedz, aby sa z týchto kameňov stali chleby.“ Ježišovou odpoveďou bol citát z Písma: „Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.“

Čoho ste sa rozhodli vzdať počas Pôstneho obdobia? Existuje zoznam minimálne desiatich vecí, od čoho sa dá postiť. Napríklad od:
1. televízie, internetu a mobilu,
2. negatívnych rečí a kritizovania ostatných,
3. teplej sprchy,
4. nakupovania pre radosť,
5. nezdravých zlozvykov – fajčenia, alkoholu,
6. hudby a rádia,
7. mäsa a mäsových pokrmov,
8. rôznych vôní domu, auta, parfémov, sviečok...,
9. kultúrnych akcií,  
10. všetkého sladkého.

Väčšina z týchto záväzkov obsahuje pôst na telesnej rovine. Čo sa týka prijímania rôznych pokrmov, pokušenie Zlého sa odrazí buď v tom, že nás chce utopiť v asketickom spôsobe života, alebo nás chce odradiť zlyhaniami, aby sme to vzdali.

Pôst by nemal byť len o telesnom odriekaní sa. Veď človek nie je len to, čo ho živí, má aj svojho ducha. Kvôli odriekaniu hmotných potrieb života sa jeho duchovná rovina odsúva do zabudnutia. Veď aký osoh bude mať naša duša, ak prestaneme na štyridsať dní fajčiť alebo kupovať si darček pre seba? Čo pomôže duši, ak bude hladná a smädná, ale nesprávnym spôsobom? Ak ste sa rozhodli pre jeden z telesných pôstov a ste často pokúšaní, nech je vašou najväčšou zbraňou Písmo. Ak je telo hladné, doprajme našej duši každý deň výdatné "menu".

 

2. Pokušenie k vnútornému rozvratu

Diabol Ježiša pokúšal aj druhýkrát, keď ho vzal do svätého mesta. Postavil ho na vrchol chrámu a vravel mu: „Ak si Boží Syn, vrhni sa dolu, veď je napísané: ‚Svojim anjelom dá príkaz o tebe a vezmú ťa na ruky, aby si si neuderil nohu o kameň.‘“ Ježiš mu povedal: „Ale je aj napísané: ‚Nebudeš pokúšať Pána, svojho Boha.‘“ Trúfalosť zlého a jeho použitie citátov z Písma na pokúšanie Boha je neskutočné. Zneužil a poškvrnil Božie slovo, ktoré patrí len Bohu na to, aby ho otočil proti Ježišovi a dosiahol svoj cieľ.

Prekrúcanie alebo vytrhávanie citátov z kontextu, pokus o vlastnú interpretáciu Písma... tomu všetkému by sme sa mali vyhýbať. Aj sám pápež František nás predtým varuje: „Odkiaľ pochádza rozvrat? Rozvrat pochádza od diabla. Uniknite vnútorným rozvratom, prosím!“ Zvlášť, ak sa to dotýka roviny morálky a manželstva. Na žiadnej inej rovine nie je človek tak pokúšaný ako v čistote. Najviac pokušení a hriechov sa môžeme od Zlého dočkať na rovine vlastnej sexuality. Veriaci si neraz citáty z Písma a Božie príkazy vysvetľujú subjektívne a následne sa tvária, že nežijú v hriechu.

Rozvrat je jeden z diablových najobľúbenejších nástrojov. Miluje, keď sa môže votrieť medzi kresťanov a spôsobiť zmätok, žiarlivosť, hnev a roztržky. Diabol chce, aby sme sa pozerali na ostatných kresťanov a uvideli v nich nepriateľa skôr, než si uvedomíme, že jediným skutočným nepriateľom medzi nami je diabol. Je samozrejmé, že Zlý v Pôstnom období pracuje naplno, vnáša do vzťahov chaos a rozvracia rodinu, farnosti, dokonca aj ľudí na internete. Ak čítate online správy z rôznych zdrojov, dobrá otázka počas Pôstu (a aj inokedy) môže byť: Pomôžu mi tieto informácie v láske k blížnemu, alebo nás to môže rozdeľovať? Ak to, čo čítame, alebo píšeme na internete, sa zameriava viac na napádanie kresťanov ako na ich jednotu, je to nástroj Zlého, ktorý vám chce zabrániť duchovne rásť. Ako sa môže brániť kresťan voči tomuto pokušeniu? Buďme opatrní v tom, čo hovoria naše ústa. Je na osoh to, čo chcem povedať? Pomôžem blížnemu, alebo ho zraním? Modlime sa za dar Ducha Svätého - dar rozlišovania!

3. Pokušenie ocenenia