Deti milujú, keď ich poznáme, a naozaj si užívajú, keď otec len tak utrúsi poznámku o tom, čo kedysi urobili. Predstavte si, čo by sa stalo, keby sa otcovia v našich rodinách pozerali na svoje deti cez optiku Listu Efezanom 2, 10: „Veď sme jeho dielo, stvorení v Kristovi Ježišovi pre dobré skutky, ktoré pripravil Boh, aby sme ich konali.“ Aby sme vedeli oceniť niečie dielo, musíme si najprv uvedomiť jeho hodnotu a potom si nájsť čas na obdiv a radosť z neho. Predstavte si svoj vzťah s deťmi, ak by ste vynaložili úsilie na pozorovanie, obdiv a radosť z nich – veď sú to diela stvorené samotným Bohom.

Všimnite si, že vo verši Ef 2, 10 sa nepíše „stvorení na obraz vášho pozemského otca“. Rozdielnosť v osobnostiach, záujmoch, talentoch a nápadoch je jedným z bohatstiev, ktoré si môžeme vo vzťahoch vychutnať. To je to, čo robí každého z nás výnimočným umeleckým dielom.

Niekedy večer robím so svojimi deťmi „päťku“. Poviem im: „Toto je päť vecí, ktoré o vás viem,“ alebo: „Toto je päť vecí, ktoré na vás milujem.“ Veľakrát sa stane, že moje deti zodvihnú obe ruky a natiahnu ku mne všetkých desať prstov, aby počuli až desať a nie päť vecí. A ja chcem, aby si uvedomili, že rovnako ich pozná a miluje aj ich otec.

Tiež majú radi, ak im ráno nechám na stole krátky ranný odkaz. Je to buď vtip, krátke uistenie o mojej láske, alebo povzbudenie či poznámka o tom, čo krásne som si na nich všimla. Je to len jeden z mnohých spôsobov, ako im ukazujem, že ich ľúbim.

Urobme si čas na to, aby sme spoznali, radovali sa, pozorovali a trávili chvíle s umeleckými dielami, ktoré sú tu – priamo pred nami.

 

 

...

Zdroj: https://www.focusonthefamily.com/parenting/building-relationships/character-development-love/do-your-kids-know-you-love-them?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=fs_article_feb_24

Snímka: pixabay.com