Pri rozhovore o evanjeliu, apoštoláte a modlitbe s mladými Číňanmi v obrovskom mrakodrape zrazu jeden z nich povedal: „Ty hovoríš o svojom pobyte na Sahare tak nadšene, až má človek dojem, že samotu púšte nejde ničím nahradiť. Ja na Saharu nemôžem ísť. Čo mám robiť, aby som našiel svojho Boha tu, v tomto babylone? Ako na to? Je to vôbec možné? A ak áno, tak by som ťa rád o niečo poprosil: nemohol by si napísať knihu, ktorá by nám pomohla nájsť púšť tu v meste? A nezabudni pri tom na Čínu.“

Jeho prosba ma dojala, píše Carlo Carretto. A vtedy sa v mojom srdci zrodila Púšť uprostred mesta. Už spoznal Božie absolútno, teraz je načase spoznať absolútno človeka.

Kniha ako sprievodca na púšti uprostred mesta

Carlo Carretto vzal prosbu mladého priateľa vážne. Napísal „návod“, ako prežiť púšť uprostred mesta. Dá sa to. Dá sa byť na púšti, hľadať Boha a načúvať mu aj uprostred hluku áut, kamiónov či všadeprítomnej hlasnej hudby. Poslaním knihy Púšť uprostred mesta je pomoc tým, ktorí chcú zasvätiť jeden týždeň, počas ktorého budú normálne vykonávať svoje povinnosti, intenzívnejšej modlitbe a usilovnejšiemu hľadaniu Boha.

Ako na to?

Púšť v meste sa dá vytvoriť jedine tak, že na všetko okolo seba budeš hľadieť novými očami, že sa budeš dotýkať všetkého, čo ťa obklopuje, novým duchom, že budeš všetko milovať novým srdcom.

Ponúkam vám, milí čitatelia, niekoľko impulzov na každý deň v týždni podľa knihy Púšť uprostred mesta od Carla Carretta, iste vám to bude pomôckou na to, ako prežiť blízkosť Boha aj uprostred každodenných povinností – a obzvlášť v Pôstnom období.


PONDELOK

Božia prítomnosť

„Dnešnou témou je Božia prítomnosť v nás, v prírode, v dejinách. Aby sa tvoja modlitba mala o čo oprieť, prečítaj si nasledujúce biblické texty.“

 • Ranné chvály: Ž 94; Ž 139
 • Večerné chvály: Ž 46; Ž 104 a pieseň o Baránkovi (Zjv 4 a 5)
 • Duchovné čítanie: Gn 1; Iz 59; Jn 1

U teba to možno bolo inak, ale do môjho srdca vstúpil Boh zahalený v podobenstvách. Všetko, čo ma obklopovalo, mi hovorilo o ňom. Nebo mi rozprávalo o ňom, zem mi hovorila o ňom, more mi rozprávalo o ňom. On bol tým tajomstvom skrytým vo všetkých viditeľných i neviditeľných veciach. Prinášal riešenie všetkých problémov. Cítil som sa v Bohu ako vták vo vzduchu, ako drevo v ohni, ako dieťa v matkinom lone. Som presvedčený o tom, píše Carlo Carretto, že lono ženy v požehnanom stave je niečo, nad čím žasne celý vesmír. Je to zviditeľnenie neviditeľného a znamenie poukazujúce na to, akým spôsobom ma Boh prijíma za svojho syna.

A teraz pristúp k oknu svojho domu, pokiaľ môžeš, niekde na vysokom poschodí, odkiaľ máš pekný výhľad na mesto, padni na kolená ako chudobný, pokorný a hľadajúci človek a chváľ Pána.


UTOROK

Všetko je Božie znamenie

„Všetko je Božie znamenie. Neexistuje miesto, kde by Boh nebol prítomný. To si musím neustále uvedomovať, aby som dokázal zniesť púšť v meste a aby som do nej vniesol Božiu lásku.“

 • Ranné chvály: Ž 42; Ž 18; Sir 42-43
 • Večerné chvály: Ž 16; Ž 130
 • Duchovné čítanie: Ex 16; Kol; Jn 13

Všetko, čo vidím, každý zvuk, ktorý počujem, každé svitanie, ktorým sa začína nový deň, každé stretnutie s druhým človekom sú znamením niečoho, niekoho, kto ma predchádza a kladie mi znepokojivé otázky: Boh. Aby si porozumel znameniam, ktoré vidíš okolo seba, a pochopil ich význam, musíš byť malý a mať pokorné srdce – srdce dieťaťa. Božie kráľovstvo sa rodí z obrovskej túžby pokorných sŕdc prúdiacej do prebodnutého srdca najpokornejšieho z pokorných – Krista.


STREDA

Kráľovstvo, kde vládne láska

„Kráľovstvo Božie znamená, že Boh je s nami. Radostnejšia správa neexistuje. Boh je naozaj so mnou, Boh je na mojej strane, Boh je môj spojenec. Môj život sa stáva Božím životom a môj životný príbeh súčasťou dejín spásy.“

 • Ranné chvály: Ž 23; Ž 122
 • Večerné chvály: Ž 8; Ž 126; Zjv 19
 • Duchovné čítanie: Ez 36; Oz 2; Lk 13

Cieľom mojej viery, posilou mojej nádeje a dôvodom mojej lásky je jedinečná osoba: Ježiš Kristus. To on má v rukách budúcnosť sveta. To on je uprostred každého zhromaždenia. On je radca. On je tešiteľ. Preto je všetko omnoho jednoduchšie a láska, ktorá vždy predpokladá vzťah medzi dvoma osobami, má všetky predpoklady na to, aby rýchlo rástla a silnela. Láska je vzťah medzi ja a ty – a týmto „ty“ je tu Boh, ktorý si vybudoval stan vedľa mňa, a jeho meno je Ježiš.

Láska je však náročná. Jej nároky siahajú za naše dobré skutky, za naše osobné povolanie. Bez Božej lásky sa každý z nás skôr či neskôr stane synom svojho sna či otrokom svojho povolania, neprinesie plody a kvôli vlastnej túžbe vlastniť nikdy nevstúpi na cestu večnej lásky.


ŠTVRTOK

Láske neuniknete

„Kľúčom k Božiemu tajomstvu je láska. Boh ma miluje ako otec svojho syna. Je veľmi ťažké vymaniť sa z tejto lásky. Ale ako hlboko ma má Boh rád, možno pochopím najviac vďaka bolesti. Hovorí nám o tom podobenstvo o márnotratnom synovi.“

 • Ranné chvály: Ž 22; Ž 38; Iz 38
 • Večerné chvály: Ž 27; Ž 51; Jób 6-7.9; Jób 16-17
 • Duchovné čítanie: Iz 53; Flp; Jn 9