Volám sa Jožko. Mám 88 kg a meriam 1.80 metrov ... a narodil sa mi syn. Veľmi netradičný spôsob ako jeden otecko na Facebooku informoval o narodení syna. Ale má pravdu. Veď rodičia sú tu dôležití. Podobne je to s Ježišom. Priniesol nám z neba od Otca dary. Ale nad všetkými darmi je ON.

Poznám jeden pár, kde dievčina je tak veľmi žiarlivá, že za každú, čo i len najmenšiu pozornosť inej dievčine dáva svojmu milému „prasiatko“ a za pozornosti pre ňu samú „včeličku“. Je to zdravá žiarlivosť, veď ona chce byť nad všetky. Ježiš dnes o sebe hovorí, že prichádza z neba a je nad všetkých. Prináša nám mnohé dobré veci od Otca, ale aj tak je on ako osoba nad všetkým a vzťah k nemu na nezaplatenie. V živote dávame na prvé miesto rozličných ľudí, okolnosti, veci, miesta ... ale Ježiš hovorí, že nech už v tejto fáze života, kde sa práve nachádzame túžime po všeličom možnom, predsa len vzťah k nemu je nad všetko. Prečo? Lebo Ježiš ako osoba je stelesnením lásky a on môže živiť všetky naše vzťahy. Dar sám o sebe nie je ničím. Až vo vzťahu darcu k obdarovanému nachádzame tú radosť, ktorej dar je symbolom. Aj večnosť, aj nesmrteľnosť, aj absencia utrpenia a večná radosť by nám bez Ježiša boli na nič. Ježiš sa neoznačuje „nad všetkých“ z pýchy, alebo z narcizmu, ale z pravdy. On je cesta, pravda a život. On živí všetky naše vzťahy.