Ročne sa v štátoch Európskej únie vyhodí toľko potravín, koľko by stačilo na trojnásobné nasýtenie hladných ľudí po celom svete. To sú reálne fakty, ktoré ma nedávno prekvapili. Snahou Krista i Cirkvi je nielen nakŕmenie hladných ľudí. Kristov úmysel bolo poukázanie na iný chlieb, ktorý nasýti v budúcnosti ľudí a tak sa stanú bratmi a sestrami jedného Otca. Táto zem podľa výpočtov odborníkov uživí niekoľko násobne viac obyvateľov ako v súčasnosti má. Problémom je, že my, ľudia z bohatého a rozvinutého sveta zabúdame a našich bratov a sestry zo sveta hmotne chudobnejšieho. Je šľachetné ak niekto sprostredkuje hmotnú pomoc. Ale je najväčším skutkom milosrdenstva ak niekto privedie ľudí okolo seba ku Kristovi, ktorý sa stáva chlebom pre všetkých a tým ich robí svojimi bratmi a sestrami. Je potrebné konať skutky telesného milosrdenstva a tak robiť to, čo urobil chlapec z dnešného Evanjelia: ponúknuť Kristovi svojich „päť chlebov a dve ryby“. Naša snaha je dôležitá, aby ľudia, ktorým pomáhame mohli pocítiť, že sú našimi bratmi a sestrami, že náš dar ich neponižuje, nedáva pocítiť že my pomáhame tým „chudákom“. Pomoc druhých voči nám nie je hanbou. Kristus si tiež „nechal pomôcť“ piatimi chlebmi a dvoma rybami. Nech sú všetky prejavy prijatej i darovanej pomoci súčasťou oslavy jedného Otca, ku ktorému prináležíme ako milujúce sa deti.