Ak sme k sebe úprimní, musíme priznať, že veriaci človek nie je automaticky lepší, pracovitejší, obetavejší, či úprimnejší ako neveriaci človek. Mnohí neveriaci sú totiž vo viacerých smeroch lepší ako my.

Veriaci človek sa od neveriaceho líši len v jednej jedinej „veci“. Veriaci človek je bohatší o jeden vzťah. O vzťah s Bohom. A je na nás, ako umožníme, aby tento vzťah s Pánom prenikol všetko ostatné v našom živote. V tomto vzťahu je totiž „ukryté“ toľko radosti, pokoja, nadšenia a lásky, že týmto všetkým dokáže prekvasiť aj všetky naše ostatné vzťahy – vzťah k iným či k sebe samému. Kto rozvíja vzťah s Pánom, tak zároveň, hoc si to aj neuvedomuje, rozvíja vzťah k iným ľuďom či k sebe samému.

Náš vzťah s Pánom, ak je úprimný, by mal mať dosah na všetko ostatné v našom živote. Dovoľme tomuto vzťahu preniknúť aj do tých vzťahoch, o ktorých si myslíme, že sú stratené...