Politika sa však v našich rozhovoroch stala pravidelným terčom ohovárania, hnevu či nadávok. Prijalo sme klamstvo, že sa u nás nikdy nič nezmení, že to tu stále bude rovnaké.

Zabudli sme na to, že ako kresťania môžeme práve my priniesť do politiky zmenu a priniesť svetlo tam kde je tma.

Ježiš to o nás jasne hovorí:

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome. Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach. (Evanjelium podľa Matúša, 5,13-17)

Boh nás volá k tomu, aby sme priniesli do našej spoločnosti božie princípy ako sú spravodlivosť, čestnosť, dobré správcovstvo, pokora, neskorumpovanosť či úcta.

Každý z nás je pozvaný k tomu, aby bol človekom ktorý bude milovať svoje okolie, mesto, krajinu. Zaujímal sa oň, prakticky pomáhal k jeho rozvoju a volil si svojich zástupcov ktorí ho následne za neho spravujú.

Avšak sme tiež pozvaní k tomu, aby sme prevzali zodpovednosť za budúcnosť našej obce, nášho mesta. Za to, kam sa bude uberať, ako bude vyzerať, ako sa v nej bude žiť.

Možno si hovoríme, že politika je špinavá a že je lepšie sa do nej nezamotať. Čo však o politike hovorí Svätý Otec František?

„Politika je jednou z najväčších foriem činorodej lásky, pretože jej cieľom je spoločné dobro.“ A v inom príhovore pápež dodáva: „Angažovať sa v politike je pre kresťana povinnosťou. My kresťania sa nemôžeme hrať na Piláta, umývať si ruky. Musíme sa zaangažovať do politiky. Laickí kresťania musia pracovať aj v politike. Prečo do nej kresťania nevstúpia s evanjeliovým duchom? Je jednoduché obviňovať iných... ale čo robím ja?“

Politika je nástroj. Je taká, akí sú v nej ľudia. Môže spôsobiť veľa dobrého, ale aj veľa škody. Ak chceme aby prišla zmena, potrebujeme prestať obviňovať iných... a vstúpiť.

Človek bol stvorený, aby na zemi vládol, aby ju dobre spravoval. Čítame to už v knihe Genezis:

 „Nato Boh povedal: „Urobme človeka na náš obraz a podľa našej podoby! Nech vládne nad rybami mora i nad vtáctvom neba, i nad dobytkom a divou zverou a nad všetkými plazmi, čo sa plazia po zemi!“.
Ďalej je napísané:
„Ploďte a množte sa a naplňte zem! Podmaňte si ju..“

Keď Pán Boh hovorí, aby sme si podmanili túto zem, nemyslí tým iba na to, aby sme kúpili aj pozemok za domom, spravili si z neho záhradku a poctivo sa oň starali.

Zveril nám celú zem. Celé Slovensko. Celé mesto. Celú obec. A záleží od nás, či ju necháme napospas osudu alebo jej budúcnosť ako kresťania zoberieme do svojich (a tým tiež do Božích) rúk.

Možno máš pocit, že to je pre niekoho iného a nie pre teba. Ale prečo?

Tento november sa opäť uskutočnia komunálne voľby. Budeme si voliť takmer 3 tisíc starostov a primátorov a 21 tisíc komunálnych poslancov. To prakticky znamená, že každý dvestý dospelý človek na Slovensku je buď poslanec alebo starosta či primátor! Neuveriteľné? Ale je to tak!

A to sme ešte nehovorili o tom, že v komunálnych voľbách je priemerná účasť len okolo 50%. Takže z tých, čo sa ich zúčastnia, sa každý stý človek stáva poslancom, starostom či primátorom!

Zostava komunálnych poslancov je veľmi rôznorodá – môžu nimi byť 18 ročný stredoškolák, mamička na materskej či 65 ročná dôchodkyňa. Ktokoľvek, kto sa zaujíma a chce.

A ako sme na tom, my kresťania? Zaujímame sa a chceme? Alebo to prenechávame „tým druhým“?

Odlož výhovorky typu: „Ja sa v tom nevyznám“, „Ja nie som politik“ alebo „Ja nemám šancu“. Rozhodujúce je počúvať Boha a jeho povolanie. Modli sa a počúvaj Ho. Odovzdaj mu svoje pochybnosti a neistotu. Poraď sa s múdrymi ľuďmi, ktorým dôveruješ.

Vstup do komunálnej politiky tiež nie je podmienený členstvom v politickej strane. Viete, kto vlastne vyhral posledné komunálne voľby? No predsa NEKA – čiže nezávislí kandidáti! Až 37,95% starostov a 28,91% komunálnych poslancov bolo zvolených ako nezávislých. To samozrejme neznamená, že sa nemôžete angažovať aj prostredníctvom niektorej z politických strán. Nie je to však podmienkou.

Byť poslancom miestneho zastupiteľstva tiež nie je prácou na plný úväzok. Nemusíš pre to zanechať svoju prácu či iné spoločenské aktivity.

 

Služba v komunálnej politike nie je teda ani tak otázkou tvojich politických schopností a skúseností, ako skôr otázkou ochoty. Ľahostajnosť hľadá dôvody prečo nie, láska hľadá spôsoby ako áno.

Miluješ svoje mesto či obec? Miluješ ľudí v ňom? Si ochotný poslúžiť?

Tak sa neboj a prevezmi zodpovednosť! Rozhodni sa kandidovať alebo hľadaj vhodného kandidáta a podpor ho!

Kto môže priniesť skutočnú zmenu do miestnej politiky, ak nie my, kresťania?

 

Možno si myslíš že nikto takým „idealistom“ v politike nie je. Že by si bol sám a že to z toho dôvodu nemá vôbec zmysel. Opak je však pravdou. Na Slovensku existuje viacero kresťanov, ktorí sa angažujú v politike kvôli tomu že chcú v prvom rade slúžiť a zmeniť túto krajinu k lepšiemu.

V projekte Kresťan v politike už niekoľko rokov týchto ľudí spájame, pravidelne sa formujeme a navzájom povzbudzujeme v boji za lepšie Slovensko.

Takýchto ľudí môžeš spoznať aj na našich Kempoch Kresťan v politike. Najbližší organizujeme už v júli. Všetky informácie o ňom nájdeš na http://www.krestanvpolitike.sk/kemp/


Článok je úryvkom z brožúrky Kresťan v politike, ktorá sa distribuovala do všetkých farností na Slovensku.