Na obálke CD nájdeme aj anglický výraz Live soaking CD. Mnohým to asi nič nepovie, aj keď ovládajú anglický jazyk. Live znamená, že bolo nahrávané naživo. Dialo sa to počas seminára Intimita s Otcom v centre Rodinkova v Belušských Slatinách. Soaking je v preklade nasávanie. Tvorcovia sa snažili o to, aby cez hudbu, chválu mohli ľudia nasávať Božiu prítomnosť v tichu piesní. Na Slovensku ide o prvý takýto počin.

Na spomínanom seminári sa ešte v novembri roku 2015 stretlo viacero hudobníkov, spevákov z rôznych spoločenstiev a tiež rôznych kútov Slovenska (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina, Otcovo srdce, Južania, Marana Tha, Lámačské chvály). Na albume je štrnásť skladieb a jeden bonus. Zaujímavosťou je striedanie sa piesní a akéhosi recitálu, ktorý do hudby nahovoril evanjelizátor Pavol Strežo zo Spoločenstva novej evanjelizácie.

Skladby sú vyznaním sa človeka v chvále Boha, túžby po ňom, radosti z jeho lásky, upokojením sa pri ňom, bezpečím, ktoré dáva Boh, ak s ním kráča. To všetko v intimite slov, spevu a pomalej hudby s jemnou melódiou v opakovanom nápeve hlavnej myšlienky každej skladby. Následný recitál po piesni je akoby odpoveďou Boha na toto volanie. Strežo ho poňal otcovsky, nežne a s láskou, akoby chcel vyjadriť Boží hlas, ktorý upokojuje a prináša milosti, naozaj objíma každým slovom.

Hudobníci a speváci znejú veľmi jednotne a z nahrávky počuť, že sa modlia, že sú s Bohom a spievajú a hrajú predovšetkým svojím srdcom, nielen technicky. To zrejme spôsobilo aj spomínané nahrávanie naživo. Texty piesní môžu pre niekoho pôsobiť príliš jednoducho či dookola sa opakujúce, ale vyjadriť lásku a chválu Bohu sa ani inak nedá. Je to akoby vyznanie lásky inému človeku: tam toho tiež veľa nevymyslíme a vystačíme si zopár slovami, ostatné je jasné a človek to cíti v srdci, aj keby nebolo všetko vypovedané. To isté znie zo skladieb v slovách, spomína sa láska, srdce, dotyky - nosenie, držanie, vedenie... Akoby sa hudobníci ozaj priblížili k Bohu. Bonusová skladba je rytmickejšia a plná radosti, tanca, spontánnych prejavov modliacich sa ľudí.

Čo už slovami či spevom vyjadria speváci, to graduje aj v sólach nástrojov, kde dominujú husle, klávesy, rytmus udávajú raz jemné, občas aj výraznejšie bicie. Vidno, že ide o skúsených hudobníkov, ale čo je dôležitejšie - o modliacich sa hudobníkov.

CD je predovšetkým určené na chválu, modlitbu, stretnutie sa s Bohom. Počúvať ho iba ako hudobné dielo by bolo zrejme dosť málo. Vtiahne vás to asi napokon aj samo do modlitby. Aj keby ste si ho len tak náhodou zapli. Ide z neho totiž taká intimita, že Boha cítite veľmi blízko, teda jeho názov je úplne výstižný. Zažijete Otcovo objatie, ak chcete.

 

V Otcovom objatí, nahrávané live v Rodinkove počas seminára Intimita s Otcom 25. 11. 2015, mixované v štúdiu GD IDENTITY, s.r.o., vydalo: Otcovo srdce pre Slovensko, o.z. 

CD si možno zakúpiť na seminároch Otcovo srdce a v rôznych spoločenstvách. Viac info na info@seminarotcovosrdce.sk