Každý z nás má svoju emocionálnu reč. Svoju lásku k partnerovi vyjadrujeme nám najbližším spôsobom – takým, ktorému rozumieme najlepšie a na ktorý by sme my sami najlepšie reagovali.

Vo vzťahu však často narážame na nedorozumenia. Vznikajú práve tak, že partner k nám nehovorí naším, ale svojím spôsobom, svojím jazykom lásky. Vyjadruje nám city tak, ako by im on sám rozumel najlepšie, čo je zdrojom napätia a neporozumenia. Cítime sa nepochopení, často zranení, sklamaní či nedocenení. Odmietame prijímať partnerov spôsob komunikácie lásky, pretože nám nič nehovorí. Rovnako sa však cíti i naša polovička.

Gary Chapman vo svojej knihe Päť jazykov lásky zadefinoval základné spôsoby, ktorými si ľudia prejavujú lásku, pričom akékoľvek odtiene týchto prejavov sú podľa neho len podskupinami definovaných piatich skupín. Tvrdí, že každý z nás má svoju dominantnú potrebu, ktorej naplnenie nám dáva pocit, že sme milovaní. Chapman sa nazdáva, že každý z nás má svoju „nádobu lásky“, ktorá sa napĺňa práve počas komunikácie naším jazykom lásky.

Okrem tejto dominantnej potreby má človek aj svoj sekundárny jazyk lásky. Ostatné tri spôsoby prejavovania náklonnosti nám už nie sú také blízke a ak nimi komunikuje náš partner, často nie sme schopní ich správne prečítať. Práve naopak, cítime sa nemilovaní a nepochopení a obaja z tohto nekonečného chaosu vychádzame zranení.

Piatimi jazykmi lásky sú:

Slová uistenia

Kvalitný čas (v zmysle výlučne venovanej pozornosti)

Prijímanie darov

Skutky služby

Fyzický dotyk

Pozrime sa bližšie na jednotlivé spôsoby, v ktorých my či náš partner čítame, že sme milovaní – jednotlivé jazyky lásky.

Slová uistenia

Mnoho manželských partnerov vo vzťahu trpí práve nedostatkom slov uistenia, slovného vyjadrenia toho, čo pre svojho partnera znamenajú. Koľkí z vašich priateľov či priateliek už s horkosťou vyslovili vetu „Robím pre ňu/neho toľko vecí, a on/ona to berie ako obyčajnú samozrejmosť!“ A koľkí z nich aj po rokoch spomínajú na vyznania lásky, ktorými ich na začiatku vzťahu rozmaznávali ich polovičky. Najmä ženy si často pamätajú presné slová, ktorými im kedysi dávno dakto vyznával svoje city. Neznamená to však, že muži nepovažujú slová uistenia za dôležité. Tento jazyk lásky môže byť dominantný u oboch pohlaví. Pochvala, slovné vyjadrenie úcty, vďačnosti či obdivu, nečakaná príjemná poznámka na adresu nášho vzhľadu či „ľúbim ťa“ v e-mailovej schránke môžu pre niekoho znamenať omnoho viac, než drahá večera či dovolenka vo dvojici. Nie vždy totiž platí, že skutky hovoria hlasnejšie než slová.

Kvalitný čas

Ak vám váš partner vyčíta, že počas rozhovoru neustále kontrolujete svoj mobilný telefón či s neprítomným pohľadom prepínate televízne stanice, možno tento jazyk lásky je pre neho dominantný a vy svojím správaním hrubo narušujete jeho pocit, že vám na ňom záleží.