Viac praxe ako teórie

Občianske združenie Zaostri na rodinu, ktoré má hlavné sídlo v Banskej Bystrici, prišlo s myšlienkou, ktorá by pomohla vzťahu otcov a synov. Manželka vedúceho tohto spoločenstva, Juraja Hajkovského, prišla k nemu s tým, že prečo by mal dávať ich synov ku skautom, keď to spolu s chlapcami môže vlastne zažívať tiež. "Celý projekt vznikol z našej vnútornej potreby venovať sa viac svojim synom. Ako rástli, začali sme si uvedomovať, že ich nároky na nás sú čoraz väčšie, ale hlavne oprávnené. Pri spoločných otcovských rozhovoroch sme si uvedomili, že vo svete chýbajú správni muži, akosi sa vytratili. Spôsob, ako ich prinavrátiť, je „jednoduchý“, treba ich vychovať. Keďže sme boli v našom živote formovaní, niektorí skautingom, iní saleziánmi alebo oboma, tak sa naše myšlienky uberali týmto smerom, " vysvetľuje počiatky vzniku myšlienky Marek Domes.

Otcovia z tohto spoločenstva sa snažia najmä menej teoretizovať a byť viac praktickí. Na rôznych akciách chcú so synmi tráviť čo najviac času. Základom ich fungovania je malé spoločenstvo otcov so synmi, tí majú možnosť spoznať nielen rovesníkov, ale hlavne spoločenstvo mužov a vidieť mužské vzory. Robia pri tom rôznorodé aktivity. "Niekedy je to určené pre malé spoločenstvo (prespávačky na chate, turistika, cyklovýlet), inokedy pre väčšiu skupinku (spoločné pletenie korbáčov, chlapčenský tábor, turnaje, výlety). Pripravujeme aj naše originálne nápady na inšpiráciu. Jedným z nich je aj vznik knižky Drakobijec moja cesta a na túto knižku nadväzujúca dlhodobá hra s iniciačným charakterom," dopĺňa Marek a odporúča to prečítať všetkým otcom.

Neobjavili Ameriku

"Naša aktivita by sa dala skôr nazvať projekt, ktorým chceme inšpirovať aj ostatných mužov k aktivite. Naše myšlienky, nápady a snahy zdieľame predovšetkým cez portál www.otcasy.sk (OTCotcovia A SYnovia),ale aj osobnými stretnutiami či rôznou, napríklad aj mediálnou aktivitou. Vďaka Bohu ľudia sa zapájajú a inšpirujú. To nás mimoriadne teší. Sme si síce vedomí, že sme neobjavili Ameriku, čiže s ničím novým sme neprišli," chápe celú skutočnosť Marek, ktorý vie aj to, že podobné projekty existujú po celom svete. Pre týchto otcov na Slovensku bolo dôležité, že túto myšlienku objavili v sebe a pre seba. "Jedným z cieľov portálu je aj vytvoriť akúsi databázu toho, kde sa podobné aktivity konajú a tak pomôcť nasmerovať aj nových mužov, ktorí sa nám ozývajú. Je pravda, že sa to rozbieha pomalšie, ako sme očakávali, ale aspoň stíhame," teší sa Marek Domes z tohto projektu.

Dejú sa aj nejaké zmeny medzi otcami a synmi? Po nejakom čase by predsa mali byť viditeľné výsledky. Kto koho teda viac mení, vychováva? Marek tvrdí, že je to do veľkej miery o službe animátorov, čiže v tomto prípade otcov. "Byť animátorom v konečnom dôsledku formuje viac animátora ako toho, komu sa venuje. A aj toto prebudenie otca v konečnom dôsledku možno o trošku viac formuje jeho samého ako jeho syna." Otcovia si uvedomujú svoju nedokonalosť a aj to, že musia na sebe pracovať. Vzdelávať sa, premýšľať o potrebách ich synov, nachádzať si čas (čo znamená byť menej v práci, alebo upustiť od osobných koníčkov) na stretnutia s mužmi, synmi i čas na každodennú prítomnosť. "Je to skrátka veľká výzva, ale to my chlapi máme radi. A na našich synoch je vidieť, že to milujú. Tešia sa na každú čisto chlapskú akciu. Aj to nás utvrdzuje v tom, že pre zdravý vývoj chlapca je dôležité, aby zažíval aj zdravé, čisto chlapské spoločenstvo. Nič z tohto však nesmie ísť na úkor rodiny, nebodaj proti nej, " vysvetľuje Marek a zároveň aj hodnotí doterajšiu prácu.  

Nájsť si čas

O kríze otcovstva sa hovorí už dlho v spoločnosti aj v Cirkvi."Niekoľkokrát na to v nedávnej dobe upozornil aj svätý otec František. A objektívne je to tak. Otcovstvo prežíva hlbokú krízu. Keď prežíva otcovstvo krízu, musí byť narušený vzťah otec a syn, ale aj otec a dcéra, manžel, manželka. To, že tieto vzťahy sú narušené a veľmi trpia, vidíme v celej spoločnosti. Toto ovocie sa premieta do rozvodovosti, straty hodnôt, ako aj do straty dôvery v manželstvo a v hodnoty," jednoznačne tvrdí aj  Marek.

Existujú však určite nejaké pravidlá, ktoré by pomohli zlepšiť túto situáciu a možno by sa otcovia vyhli chybám pri výchove synov. "Všetci robíme chyby. Nie sme dokonalí a chyby sú teda nevyhnutné. Za najväčšiu chybu považujem, že muži si často mýlia úlohu zabezpečiť rodinu s úlohou zabezpečiť blahobyt až luxus." Marek má skúsenosť, že mnohí otcovia sú úžasní  ľudia, no ich deti to nemajú možnosť spoznať, lebo s nimi netrávia čas. Ich synovia ich nemôžu obdivovať a ani sa od nich učiť, lebo nie sú spolu. Tak sa učia od iných. Od tých, ktorí na nich majú čas: starší kamoši v partii, celebrity v telke, vševedkovia na facebooku. "Otcovia musia pochopiť, že najlepšie, čo pre svoje deti môžu urobiť, je, keď sa s nimi naučia „strácať“ čas. Futbal, tenis atď ... šéf, práca aj povýšenie počkajú, no deti, tie rastú," pripomína Marek skutočnosť, na ktorú sa niekedy veľmi zabúda.

Výchova (L)láskou

A aký je ten osvedčený recept na otcovstvo? Pozrime sa na tú "zázračnú" poučku, ktorú ovláda aj Marek Domes. " Pilierom je láska. Ak deti cítia, že sú vychovávané s láskou, odpustia nám mnohé lapsusy – nervozitu, nespravodlivosť, aj náročnosť. No neprítomnosť a nelásku nám ťažko odpustia či zabudnú."

Veľakrát sa hovorí aj o vzťahu s Bohom  - Otcom. Ak je otec rodiny veriaci, vidí vzor aj v otcovstve svojho nadpozemského Otca. Nie sú však všetci veriaci. To ale neznamená, že nebudú dobrými otcami alebo sa nimi nemôžu stať. Možno to len majú trochu ťažšie. "Ja si mám z koho brať príklad. Boh - Otec je predsa otec. On nás vychovával a aj vychováva. Neustále si z neho môžem brať príklad. Milosrdný Boh preukazuje svoju lásku vo výchove odpustením trestu, no dôsledok hriechu nezmení. Ak synovi hrozí päťka na vysvedčení, môžem mu odpustiť trest, ale ak by som ovplyvnil dôsledok (čiže šiel orodovať, aby neprepadol), nikdy by sa nenaučil, čo jeho skutky spôsobujú. Oveľa ťažšie je dať trest ako nechať dieťa znášať dôsledky svojich činov. Chcel by som dokázať takto vychovávať. Nie som si istý, či to dokážem bez Božej pomoci, " uvádza príklad svojho prežívania otcovstva Marek vo vzťahu s Bohom.

Dcéry a mamky

Okrem toho, že otcovia vychovávajú synov, majú niektorí aj dcéry. V tom prípade sa zrejme bude v ich výchove a v prejavovaní lásky postupovať inak. Marek má malú dcérku, ale už teraz vie, že je to obrovský rozdiel, lebo z chlapca treba vychovať muža a z dcéry ženu. "Chlapec potrebuje viac skutkov, akcie, dobrodružstva a slov. Potrebuje zažiť náročnosť a aj to, ako to chutí, keď prekoná sám seba a zvíťazí nad sebou, naučiť sa zvládať hnev i seba samého. Mal by sa naučiť byť praktický, spoľahlivý. Držať slovo, splniť, čo sľúbil, čo je to byť verný aj to, aké je to ťažké. Mal by sa naučiť, ako sa správať k žene, ako ju rešpektovať, mať rád.  Dcéra, potrebuje zažiť emócie a naučiť sa ich spracúvať. Potrebuje byť milovaná. Treba sa s ňou veľa rozprávať a veľa počúvať. Musí v otcovi vidieť oporu a mala by sa naučiť rozumieť mužovi. Potrebuje sa pripraviť na úlohu matky, čo vyžaduje niečo iné ako úloha otca. Teda tento rozdiel je skoro až dramatický a pre otca je často oveľa väčšia výzva vzťah s dcérou ako so synom. Ťažšie totiž chápe a preniká do jej ženského sveta."

Mamky majú tiež dôležitú úlohu pri výchove synov. Ako môžu pomôcť, aby budovali dobrý vzťah otcov a synov a aby prispeli k tomu, že vychovávajú muža, možno budúceho otca? Lebo veľakrát sú dnes chlapci takí zženštilí a držia sa až prehnane mamkinej sukne, v krajných prípadoch majú problém so sexuálnou orientáciou...

Podľa Mareka, ak sú v rodine zdravé vzťahy, dobrý a pekný príklad rodičov (aj neveriacich), problém so sebavedomím, zdravým emočným vývojom, sebapoznaním, nájdením svojej identity ako aj sexuálnej orientácie ako súčasti tejto identity väčšinou nie je. "Úloha matky v živote syna je samozrejme nenahraditeľná a mimoriadne dôležitá. Matky by asi mali byť menej úzkostlivé. Nemusia vždy vedieť, čo práve syn robí. On potrebuje dobrodružstvo a aj adrenalín (samozrejme všetkého s mierou). Potrebuje „rúbať drevo“, zažiť pot, mozole, odreniny a niekedy aj zlomeniny. Prekonať sám seba a dokázať mnohé sám. Aj keď to často dlhšie trvá a narobí to aj nejakú tú škodu."

Ako začať?

Čo teda má urobiť otec, ktorého to zaujalo, ale nemá žiadnu partiu okolo seba?

"Áno, viacerí nám píšu, že buď nemajú partiu otcov, alebo aj majú partiu, ale nevedia, ako konkrétne na to. My veríme tomu, že na začiatok stačí, že otec chce. Ak chce, aj si nájde partiu, aj nájde spôsob, ako sa do spoločných akcií otcov so synmi pustí."