Samozrejme nevyhnutne nemusí, ale jestvuje na to viacej dobrých dôvodov:

 1. Pomáha to zmene.
  Výzva, ktorá posúva naše hranice, dokáže zmotivovať naše skryté rezervy. Zreteľná vonkajšia zmena (skoré vstávanie) nám pomáha lepšie si uvedomiť vnútornú zmenu (pravidelnú osobnú modlitbu). Ľahšie sa odlíši od drobných zmien v bežnom živote a poukazuje na jej dôležitosť. Niekto bude možno spočiatku dávať väčší dôraz na vstávanie o piatej, ale verím, že postupne sa dôraz presunie na modlitbu. #adventchallenge nám určite nedovolí zabudnúť, že prežívame advent!
 2. Máme s tým dobrú osobnú skúsenosť.       
  Môj vzťah s Bohom nabral dynamiku, keď sme sa spolu s niekoľkými ľuďmi z nášho spoločenstva kresťanov na vysokoškolskom internáte rozhodli vstávať o piatej a začať deň hľadaním Pána v modlitbe a čítaní Písma. Aj na základe toho povstalo na našej fakulte silné duchovné prebudenie, ktorého ovocie vidíme dodnes.
 3. Skoré ráno je exkluzívny čas.           
  Boha si môžeme ctiť rozličným spôsobom. Každopádne mu však patria prvotiny. A to aj z nášho času. Venovať mu prvé minúty (prvú hodinu) dňa je vyjadrením postoja, že Boh je prvý v mojom živote. Navyše, pre mnohých je to čas pokoja a ticha. Toho vonkajšieho (všetci ešte spia) i vnútorného (naša myseľ nie je vyrušená množstvom podnetov, ktoré dostávame počas dňa).
 4. Je to prirodzené.
  Moderný spôsob života je v mnohých ohľadoch neprirodzený. Keď boli ľudia viac naviazaní na denné svetlo, nezvykli zostávať hore tak dlho do noci a išli spať relatívne skoro po zotmení. Ráno zasa vstávali bežne ešte pred úsvitom. Ísť večer skôr spať a ráno skôr vstať je prirodzené. Samozrejme, je to individuálne. Niektorí ľudia sú ranné typy, iní večerné. Iní musia brať ohľad na okolie – rodinu, zamestnanie, priateľov. Berte to v slobode.
 5. Ježiš sa modlieval včasráno.            
  Podľa evanjelia dával Ježiš čas s Otcom na prvé miesto dňa aj keď mal veľa práce: „Keď sa zvečerilo, po západe slnka, prinášali k nemu všetkých chorých a posadnutých zlými duchmi. A celé mesto sa zhromaždilo pri dverách. I uzdravil mnohých, ktorých trápili rozličné neduhy, a vyhnal mnoho zlých duchov a nedovolil im hovoriť, lebo ho poznali.Včasráno, hneď na úsvite, vstal a vyšiel von. Utiahol sa na pusté miesto a tam sa modlil. Šimon a tí, čo boli s ním, pobrali sa za ním. Keď ho našli, povedali mu: „Všetci ťa hľadajú.““ (Mk 1,32-37).
 6. Božie Slovo nás k tomu povzbudzuje.         
  Bože, ty si môj Boh, už od úsvitu sa viniem k tebe“ (Ž 63,2).             
  Ešte pred svitaním prichádzam a volám o pomoc, na tvoje slová sa veľmi spolieham. Už pred odchodom nočnej stráže otvárajú sa mi oči, aby som rozjímal o tvojich výrokoch“ (Ž 119,147-148).  
  Už na úsvite – ako sa prebudí – svojím srdcom sa oddáva Pánovi, svojmu Stvoriteľovi, a pred tvárou Najvyššieho si koná svoju modlitbu“ (Sir 39,6).      
 7. Je to dobré využitie času.  
  Keď vstanem o piatej a venujem čas modlitbe, zostane mi potom ešte dosť času prejsť si poštu, preštudovať si podklady k práci, uvariť čaj pre rodinu a zobudiť ich s úsmevom. Vždy, keď som vstával a modlil sa, urobil som kus práce a začínal som deň s Bohom a s dobrým pocitom. A to prajem aj vám!

 

Pridaj sa ja ty k #adventchallenge a zaži zmenu!

...

Čítajte aj:

Advent challenge: vstávať ráno o 5.00 celý advent a modliť sa