Svätý Ján Zlatoústy píše takto: „Hodnota pôstu nespočíva iba v zriekaní sa istých jedál, ale v odsúdení všetkých hriešnych postojov, myšlienok a túžob. Tí, ktorí redukujú pôst iba na pokrm, nevyužívajú tú obrovskú výhodu, ktorú v sebe nesie. Ak sa postíš, nech je to vidieť na tvojich skutkoch!

Ak vidíš brata v núdzi, zľutuj sa nad ním. Ak vidíš, ako brata chvália, nezáviď. Aby bol pôst skutočný, nemôže zahŕňať iba odriekanie úst; musíš sa postiť aj svojimi očami, ušami, nohami, rukami a celým svojím telom; celým svojím vnútrom i vonkajškom.

Rukami sa postíš, keď si ich uchovávaš čisté skrze nezištnú pomoc iným. Nohami sa postíš, keď si pohotový do lásky a služby. Očami sa postíš, keď sa nedívaš na nečisté veci, alebo keď iných nepozoruješ s úmyslom kritizovať ich. Posti sa od všetkého, čo ohrozuje tvoju dušu a tvoju svätosť. Bolo by nanič odriekať svojmu telu pokrm, ale srdce si sýtiť podlosťou, nečistotou, egoizmom, súperením alebo pohodlnosťou.

Postíš sa od jedla, ale dovolíš si počúvať mnohé márnivé a svetské veci. Mal by si sa postiť aj ušami. Mal by si sa zriekať počúvania vecí, ktoré iní vravia o tvojich bratoch a sestrách, klamstiev o ostatných, obzvlášť klebiet, povedačiek alebo tvrdých slov, ktoré iným škodia.

Posti sa ústami, ale musíš sa postiť aj tak, že nebudeš hovoriť nič, čo by niekomu inému mohlo uškodiť. Napokon, načo je dobré zriekať sa mäsa, ak pritom žerieš svojho brata?“

Čo nás teda Ján Zlatoústy učí týmto zamyslením?

Poúča nás, že dni pôstu by mali byť predovšetkým dňami zdržanlivosti od nezriadeného alebo hoci len prehnaného užívania svojich ďalších zmyslov: mám nepozerať na to, na čo netreba, nehovoriť to, čo by som nemal, netúžiť po tom, čo nesmiem, nevyhľadávať za každú cenu naplnenie svojich emocionálnych alebo duchovných potrieb; nesnažiť sa o vyplnenie svojej samoty bezprostrednou spoločnosťou; nechcieť vedieť všetko, ani si nežiadať okamžité odpovede na každú otázku, čo mi zíde na um.

Pôst znamená usilovať sa o obrátenie. Preto sa zdŕžajme všetkých aktivít, ktoré sú v protiklade s čnosťami. Možno tvoj pôst bude spočívať vo väčšej službe iným, čiže zriekaní sa lenivosti a pohodlnosti. Tak, ako od nás Panna Mária žiada, aby sme sa modlili srdcom, potrebujeme sa srdcom aj postiť. Možno sa potrebujeme postiť od hnevu -buďme teda priateľskejší, milujúcejší, aby sa s nami v dni pôstu dalo ľahšie vyjsť. Možno si musím odriekať pýchu -budem teda aktívne vyhľadávať pokorenie alebo vykonávať konkrétne skutky pokory a podobne.

---

Zdroj: 

http://aleteia.org/2016/02/11/fasting-what-good-is-it-to-abstain-from-meat-if-you-devour-your-brother/

Foto: flickr.com