ČO POVAŽUJETE ZA NAJLEPŠIU INVESTÍCIU A ČO NAOPAK ZA NAJVÄČŠIU CHYBU PRI BUDOVANÍ MANŽELSTVA?

Stanislav a Jana Trnoveckí

Manželia sú rodičmi jedenástich žijúcich detí. Jana sa profesionálne zaoberá liečivými rastlinami a výrobkami z nich. Stanislav je predseda Klubu mnohodetných rodín a okrem iného pôsobí ako expert na rôznych národných a medzinárodných grémiách. Manželstvo je celoživotný proces, a preto neznamená len jednorazovú investíciu, ale sústavné vkladanie do jedinej kolektívnej sviatosti, prostredníctvom ktorej sa vzájomne obdarúvame a tým aj posväcujeme. Je fantastické uvedomiť si, že tým, že rozdávam radosť, stávam sa účastným na večnej Radosti a Dobre!

Najväčšou chybou v manželstve je myslieť si, že už to mám navždy vyhraté. O úspešné manželstvo sa treba celý život starať, pestovať ho, chrániť a zveľaďovať.

...

Miriam a Richard Vojtkovci

Obaja sa venujú rozbehu spoločného podnikania a sú aktívni v spoločenstve Agapé, kde sa zúčastňujú na viacerých evanjelizačných aktivitách.

Najlepšou investíciou do nášho manželstva bolo absolvovanie manželských stretnutí v Banskej Bystrici. A každodennou výbornou investíciou je čas venovaný spoločnej modlitbe.

Najväčšou chybou v manželstve je, ak chceme, aby sa zmenil ten druhý. Vždy treba začať od seba.

...

Ladislav a Mária Barankovci

Manželia sa ako dobrovoľníci venujú príprave birmovancov, snúbencom, manželom a seniorom. Navštevujú základné i stredné školy, kde rozprávajú študentom o sviatosti manželstva. Sprevádzajú tiež rodičov prvoprijímajúcich detí.

Najlepšia investícia do manželstva je poznanie úlohy, tej najdôležitejšej, že milovať, ctiť a chrániť svojho manželského partnera je naším šťastím. Je to naša cesta, ktorá má svoj cieľ v Bohu.

Najväčšou chybou je, keď na prvé miesto pred Boha dávame sami seba a modlíme sa, nech sa stane tvoja vôľa, Bože, ale tak, ako chcem ja.

...

Richard a Mária Kucharčík

Richard pracuje ako odborný asistent na Katolíckej univerzite v odbore Náuka o rodine a je členom Komisie pre pastoráciu rodín v Košickej arcidiecéze. Mária si naplno užíva povolanie matky. Spoločne sa venujú pastorácii rodín a manželov, prípravám snúbencov a formácii mladých. Spolu tiež absolvovali štúdium na Pontifikálnom inštitúte Jána Pavla II. pre štúdium manželstva a rodiny v Ríme.

Ako trojnásobní rodičia s čerstvým novorodencom si veľmi bytostne uvedomujeme, že manželstvo a rodičovstvo je náročné povolanie k láske a k svätosti. Nonstop starostlivosť o deti dokáže niekedy zatieniť dôležitosť manželstva – o to väčšmi treba nielen myslieť, ale i siahať po prostriedkoch, ktoré manželstvo pomáhajú budovať. To najlepšie, čo môžeme deťom odovzdať, je skúsenosť zdravého, pevného a pekného vzťahu medzi manželmi. Takýto vzťah nepadá hotový z neba, je to povolanie krásne i náročné, taká dobrá škola lásky a svätosti, v ktorej sa učíme bez prázdnin každý deň.

Za najlepšiu investíciu pri budovaní nášho manželstva považujeme sviatostný život.Uvedomenie si, že naším sviatostným manželstvom sprítomňujeme Krista na zemi, je záväzkom vydávať o tomto Kristovi čo najlepší obraz. Ak chceme vydávať skutočne autentický obraz o Kristovi, musíme ho väčšmi spoznávať vo sviatostiach.

Konkrétne máme na mysli pravidelnú sviatosť zmierenia, v ktorej zažívame milosrdenstvo a vďaka tejto skúsenosti nachádzame aj silu byť milosrdnými k sebe, manželovi/manželke, deťom i iným. Časté stretnutie s Kristom v Eucharistiinás premieňa, dáva nám silu darúvať sa jeden druhému v rozličných situáciách rôznym spôsobom. Prijímanie sviatostí nemôže ostať bez dopadu na konkrétny praktický život manželov. Ďalšou investíciou je čas,ktorý venujeme záujmu o manželského partnera. Nemusí byť dlhý, ale musí byť intenzívny. Je to čas, keď neriešime deti, domácnosť, organizačné veci a pod., ale venujeme sa výlučne sebe. Odovzdávame si navzájom to, čo nosíme v srdci, čo nás teší a trápi. Je to čas, v ktorom sa v úprimnosti odhaľuje srdce.

Najväčšou chybouje, keď sviatostné manželstvo nerozvíja svoju podstatu a napriek svojmu sviatostnému rozmeru ostáva prakticky len „civilným“ manželstvom. Keď manželia nedokážu vo svojom manželstve vidieť viac, ako len spoločne obývanú domácnosť, každodenné starosti, povinnú návštevu bohoslužieb, neprekonateľnú rozdielnosť, rutinné povinnosti, nudný stereotyp... Keď nedokážu odhaliť Boha-tstvo vo svojom strede.

...

Peter a Dominika Brozovci

Peter pôsobí ako politický poradca europoslanca Branislava Škripeka a zároveň je vedúcim spoločenstva Eliáš. Dominika je ako mama na materskej dovolenke aktívna najmä v práci s deťmi a mladými ženami. Spolu s manželom vedie spoločenstvo Eliáš v Novej Dubnici a bloguje na stránke domka.brozovci.sk. Angažuje sa tiež v OZ Gaštanko.

Za najlepšiu investíciu do nášho manželstva považujeme spoločný čas. Sme ponorení do obrovského množstva vecí, situácií a okolností, ktoré sa okolo nás dejú. Okrem toho máme dve úžasné malé deti, ktoré potrebujú, aby sme boli pre nich vnímavými dospelými. Rodičmi, ktorí odpovedajú na ich otázky „skutočne“ a udržujú neustále spojenie navzájom. Pri všetkom tom zhone v práci, domácnosti a v rôznych aktivitách často nežijeme naše manželstvo, iba spoločne používame náš byt. Darovať jeden druhému svoju prítomnosť a pozornosť je preto pre nás kľúčové.

Snažíme sa počúvať jeden druhého, užívame si čas, keď deti zaspia a rozprávame sa o tom, čo každý z nás cez deň prežil. Podporujeme sa v našich osobných projektoch, spoločne znášame ťažké veci a niekedy sme len tak spolu, pri filme alebo dobrej domácej večeri. Sme vďační za naše skvelé rodiny, lebo deti si čas strávený u oboch starých rodičov veľmi užívajú a my tak máme priestor na rande mimo domácnosti. Naše okolie niekedy od nás žiada veľa. Vedieť však povedať nie iným znamená vedieť povedať áno svojmu partnerovi a deťom.

Najväčšia chyba pri budovaní manželstva je snaha zmeniť svojho partnera. Najväčšie vytriezvenie v našom päťročnom manželstve nastalo vtedy, keď sme pochopili, že jeden druhého nezmeníme. To nám, samozrejme, nedáva právo rezignovať a nesnažiť sa osobnostne a duchovne rásť. Vyžadovať zmenu od toho druhého, hádať sa a tlačiť na neho však spôsobuje zranenia, nepohodu, čím manželstvo začína byť neznesiteľné. Boh mi dal partnera, aby som ho miloval takého, aký je. Prečo? Lebo presne to robí aj On. A je to práve v prostredí lásky a prijatia, kde sa snažíme vyhovieť druhému, zlepšiť sa a rásť.

...

Adriena Bartošová a  Štefan Bučko

Adriena pôsobí ako skladateľka, hudobníčka a pedagogička na DF VŠMU. Je laureátka Ceny Ladislava Martoníka za prínos v oblasti tvorby a interpretácie slovenskej džezovej hudby. V roku 2009 jej udelili prestížne ocenenie laureát Identifikačného kódu Slovenska. Štefan je člen činohry SND a taktiež pedagóg na DF VŠMU. Jeho najväčšou láskou je poézia a jej prednes. Je nositeľ Ceny Fra Angelica (2008) a v roku 2013 dostal najvyššie česko-slovenské ocenenie Krištáľová ruža za celoživotné majstrovské interpretovanie a šírenie poézie.

Za najdôležitejšie v tejto otázke považujeme to, aby vstup do manželstva bol premysleným aktom, v ktorom sú si obaja partneri vedomí, že doň vstupujú na celý život, v dobrom i v zlom. Ich investíciou má byť nielen úprimná vzájomná láska a vzájomná dôvera, ale i schopnosť v kritickej situácii vedieť odpustiť a sústrediť sa na to, čo ich spája.

Ak niečo z tohto chýba, považujeme to za chybu pri budovaní vzájomného vzťahu, najmä ak ide o neschopnosť odpúšťať alebo o egoistické sústredenie sa len sám na seba.

...

Martin a Zuzana Hanusovci

Martin je zástupca šéfredaktora denníka Postoj. Manželka Zuzana je novinárka, momentálne na materskej dovolenke. Manželia majú tri deti a sú členmi Hnutia fokoláre, kde sa venujú najmä mladým rodinám.

Najlepšou investíciou do manželstva sú bezpochyby naše tri deti. Veľakrát si uvedomíme, ako nám uľahčujú začínať v našom vzťahu odznova. Aj keď sa po hádke zdá, že nezvládneme jeden druhého požiadať o odpustenie, prosebný pohľad našich detí nás často odzbrojí. To, čo od nich žiadame v súrodeneckých sporoch, musíme predsa aj my ukázať na vlastnom príklade. Tichá domácnosť preto vďaka nim nikdy netrvá príliš dlho. Deti sú teda akousi kontrolkou nášho vzťahu.

Nie je to asi voľba pre každého, ale pre nás bol takou konkrétnou investíciou do nášho manželstva nesporne náš sabatický rok. Bolo to neľahké rozhodnutie zanechať na rok prácu, byt, rodinu, priateľov a vykročiť do neznáma. Rozhodli sme sa však absolvovať ročný formačný pobyt pre rodiny z Hnutia fokoláre v talianskom mestečku Loppiano, teda dať tento rok našej rodine, Bohu a spoločenstvu. Mesiace v cudzej krajine v každodennej konfrontácii s rodinami z rôznych kontinentov bol tvrdý. Ale vidíme, ako pocit spoločenstva vstúpil do našej rodiny a nadlho nás ovplyvnil. To, čo sme tam dostali, sa snažíme po návrate domov odovzdávať mladým rodinám v našom okolí. Stále sa presviedčame o tom, aké je dôležité neizolovať sa, konfrontovať sa s inými pármi a formovať sa vo svojom peknom povolaní.

Chyba mnohých párov je asi to, že si žijú len sami pre seba, pre svoj malý svet. A pritom práve vykročenie von smerom k druhým môže vyriešiť množstvo problémov v rodine.

...

Imrich a Božena Gazdovci

Imrich pôsobí ako vysokoškolský učiteľ na Katedre žurnalistiky Filozofickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a zároveň ako redaktor Konzervatívneho denníka Postoj.sk, kde vedie sekciu Svet kresťanstva. Z pozície cirkevného analytika tiež komentuje v médiách dianie v Katolíckej cirkvi. Jeho manželka Božena je siedmy rok na materskej dovolenke.

Najlepšou investíciou pri budovaní manželstva je spoločne trávený čas - pri hraní sa s deťmi, spoločných výletoch, pri učení, nakupovaní, upratovaní, modlitbe, čítaní Svätého písma atď. Rodina je stvorená pre to, aby bola spolu, aby nielen deti rástli pri svojich rodičoch, ale aj rodičia popri svojich deťoch.

Z toho vyplýva aj najväčšia chyba pri budovaní manželstva, ktorou je pre mňa prehnané upnutie sa na pracovné povinnosti a iné spoločenské aktivity. Môžu byť aj veľmi prospešné, ale nemali by pohlcovať čas na úkor rodiny. Môj profesijný život je veľmi previazaný so svetom informácií, potrebujem byť v obraze. Kvôli tomu sa moja pozornosť neustále upiera na počítač a tablet. Sám seba sa potom často pýtam, či nie som otrokom informácií. Pôst je však časom zbavovania sa otroctiev a Ježišove slová na púšti „nielen z chleba žije človek...“ si sám pre seba interpretujem ako nielen z informácií žije človek...

...

Katarína a Vladislav Marčákovci

Vlado je gréckokatolícky kňaz pochádzajúci z Ľutiny. Pôsobil ako kaplán v Jakubanoch a v súčasnosti spolu s manželkou slúži v pastorácii v obci Šmigovec. Katka študovala na Gréckokatolíckej teologickej fakulte PU v Prešove učiteľstvo predmetov slovenský jazyk a náboženstvo. Pracovala aj v Arcidiecéznom centre pre mládež v Prešove a rok učila na Cirkevnej základnej škole v Ždani. Momentálne je na materskej dovolenke a prispieva autorskými článkami pre web bezhranicna.sk.

Najlepšou investíciou do manželstva bolo pre nás už obdobie šiestich rokov chodenia, keď sme sa učili sebazapreniu a zriekaniu sa v rôznych oblastiach, ktoré často boli nesplniteľné, keďže kvôli štúdiu v seminári bolo mnoho vecí, ktoré sme chceli, ale nemohli robiť. Tento čas dal veľmi vzácny základ nášmu manželstvu.

V súčasnosti sú najlepšou investíciou pri budovaní nášho manželstva spoločné manželské večery, čas, keď sa snažíme v úprimnosti „vyložiť karty na stôl“ bez toho, aby jeden druhého obviňoval. Hovoríme o svojich pocitoch, zraneniach, o tom, čo sa nám nepáčilo z toho, čo ten druhý vykonal, či vo výchove detí alebo v postoji voči sebe navzájom. Snažíme sa tento čas venovať hľadaniu jednoty, rastu v láske a pochopení toho druhého a jeho pohľadu na svet, spoločnej modlitbe a najmä odpúšťaniu si. V modlitbe sa obraciame na Boha ako Otca vo všetkých rozhodnutiach, ktorých riešenie hľadáme a zvažujeme.

Najväčšou chybou podľa nás je, keď sa o problémoch nerozpráva. Keď sa jeden z nás alebo obaja tvária, že sa nič nestalo, že sa ho to nedotklo, že to nestojí za reč. Potom sa to väčšinou zvykne tak nahromadiť, že je len veľmi ťažké dostať zo seba všetko, čo nás ťaží a vykročiť nanovo. Nedostatok komunikácie sa odrazí nielen na našom vzťahu, ale aj vo vzťahu k deťom a v každodennom zvládaní rôznych situácií. Problémom sú aj nevyslovené očakávania, ktoré si nesieme buď z rodín, alebo sa zrodia z vyčerpania, ktoré na nás občas doľahne.

...

Ľubo a Terézia Michalkovci

Ľubo je slobodný umelec, ktorý má vlastný keramický ateliér, kde vyrába hlavne keramické mozaiky a maľby. V snahe šíriť Božie kráľovstvo pred dvomi rokmi založil portál www.krestum.sk, ktorý umožňuje kresťanským výtvarníkom prezentovať ich tvorbu. Terezka vyštudovala právo a momentálne je na materskej dovolenke. Tiež jej učarovala práca s porcelánom, z ktorého vyrába náušnice.

Za najlepšiu investíciu pri budovaní manželstva považujeme osobnú aj spoločnú modlitbu. Spoločnú modlitbu manželov, ktorá nebude vždy len formálna, ale v ktorej sa manželia môžu zjednotiť vo chválach, vďakách aj prosbách.

Najväčšou chybou pri budovaní manželstva je podľa nás, keď manželia nie sú dostatočne otvorení voči sebe navzájom, keď majú oblasti, ktoré pred manželským partnerom schovávajú a nevytvárajú tak úplnú jednotu, ku ktorej sú v manželstve pozývaní.

...

Hodnotné články každý deň. Pridajte sa ku nám na Facebooku:)

...

Snímky: respondenti