Sú vianočné sviatky, stretávame sa a prajeme si.

Prajeme si biele Vianoce. Každý má rád bielu snehovú prikrývku, biele ulice, doliny či hory, keď je všetko tak nepoškvrnene čisté. Akoby nebo zarovnalo všetok neporiadok či nezrovnalosti.

Chceme toto prianie doplniť o to, aby sme mali čisté srdcia. Pretože potom sú čisté naše úmysly, slová či skutky. Aby sme neubližovali druhým, neranili ich slovami a nebodali ohováraním či osočovaním. Aby sme mali čistý zrak a čistý sluch a videli či počuli, keď ľudia okolo nás prosia o pomoc. A neprehliadli ani tých, čo už silu prosiť nemajú.

Prajeme si šťastné Vianoce! Chceme, aby nám nič nechýbalo, aby sme mali všetkého dostatok, plno peňazí, dobrú prácu a ešte k tomu „zdravíčko“ – aj takýto je jeden z návodov na šťastie a za týchto podmienok očakávame žiariace šťastné oči.

K tomuto prianiu pridávam, aby sme vždy našli zmysel našich dní, aby sme boli dennodenne užitoční – lebo len vtedy je človek vnútorne a opravdivo šťastný – keď sa neuzatvára do seba, ale je otvorený voči druhým a robí to, čo prináša dobré ovocie a má význam.

Prajeme si veselé Vianoce! Máme radi veselé koledy a veselé vianočné komédie, prskavky a smiech detí, mnoho darčekov a výskot pri rozbalených prekvapeniach.

Dopĺňam k tomu skutočnú radosť z malých veľkých vecí – z dobrých vzťahov, z toho, že máme okolo seba milujúcu rodinu a priateľov. Z toho, že prichádza Boh, aby nás v tom nenechal samých. Prináša radosť, ktorá nevyschne.

Prajem(e) vám teda biele, šťastné a veselé Vianoce! Viac do hĺbky, ako si zvykneme každoročne hovoriť. A nech to znie akokoľvek gýčovo, aby tieto Vianoce ostali v našich srdciach aj po Vianociach – aby sme mali aj vianočný pôst, vianočnú veľkú noc, vianočné leto či vianočnú jeseň.

Ak je podstatou Vianoc, že Boh prišiel medzi nás a je nám blízky, nech je táto blízkosť  s nami celý ďalší rok.

Požehnané sviatky, priatelia!

 

 

...

Snímka: unsplash.com