Biskup Koptskej pravoslávnej cirkvi v Minyi ANBA MAKARIUS poskytol talianskemu týždenníku Tempi rozhovor o tragédii 21 koptských kresťanov, ktorých v Líbyii brutálne zavraždili bojovníci tzv. Islamského štátu.

Verili ste, že 21 zajatých kresťanov sa podarí oslobodiť?

Dúfal som, ale od toho dňa, keď ich uniesli, očakávali sme, že sa to takto skončí. Teroristi vždy dajú kresťanom na výber: vzdať sa svojej viery a stať sa moslimami  alebo budú zabití. A my sme si boli istí, že naše deti by sa nezriekli kresťanstva. Ale tiež sme si uvedomovali, že oni ich nikdy neprepustia. Z fotografií, ktoré boli zverejnené ešte pred ich popravou, sme už pochopili, že budú zabití.

Čo ste v tých chvíľach prežívali?

Zakúšal som veľkú bolesť kvôli brutalite, s akou ich zabili, bolesť zo žiaľu rodín s deťmi, ktoré sa pohybovali medzi nádejou a zúfalstvom, a bolesťou Egypta, pretože to, čo sa stalo, je útok na našu celú krajinu. Bolo to bolestivé aj preto, lebo každý ľudský život je vzácny a posvätný a nikto nemá právo zbaviť iného človeka života. Ak sa toľ­ko usilujeme o ochranu zvierat, čo by sme mali robiť pre ochranu ľudského života?

Ako reagovali ich rodiny?

Keď bol zverejnený klip, ktorý ukazuje masaker, niektorí sa zrútili, iní zamdleli. Manželku jedného z mužov v šoku previezli do nemocnice. Prvá reakcia bola teda prekvapenie, úžas, odpor a hnev. Potom však prišli slová útechy.

Od koho?

Cirkev im dala pocítiť svoju blízkosť, rovnako ako aj štát. Prezident Al­Sisi vydal vyhlásenie, nariadil letecké útoky, vyhlásil štátny smútok, oznámil, že na ich počesť sa postaví kostol a išiel osobne do katedrály vyjadriť sústrasť pápežovi koptskej cirkvi Tawadrosovi II. Premiér šiel navštíviť rodiny do ich bydlísk. To všetko prispelo k upokojeniu rodín. No je tu jedna vec, ktorá bola najdôležitejšia zo všetkých.

Aká?

Uvedomili si, že to boli odvážni kres­ťania, ktorí podobne ako iní mučeníci sa nezriekli svojej viery, a tak sa šok premenil na pocit hrdosti. Prirodzene, ľudský pocit straty človeka a spôsob, akým ho stratili, ich bude aj naďalej ťažiť.

Kresťania z Minye podstúpili v minulosti mnohé prenasledovania Moslimského bratstva. Ako reagovala islamská komunita?

Moslimovia v Minyi preukázali svoju lásku a odsúdili to, čo sa stalo. Ponáhľali sa, aby nám vyjadrili svoju sú­strasť a plakali s nami nad touto hrô­zou. Dokonca aj na oficiálnej úrovni bol tento čin odsúdení a my sme za to moslimom vďační.

Video rozšírené zo strany ISIS ukazuje ako niektorí vyslovovali meno Ježiša Krista pred svojou popravou. Koptská pravoslávna cirkev ich vyhlásila za mučeníkov.

Kresťanská tradícia nám hovorí, že ide o zvyk mučeníkov, ktorí žiadali mu­čiteľov, aby sa im nechali pomodliť prv, než ich popravia. V tej chvíli sa modlili za svojich vrahov, za sudcov, ktorí ich odsúdili, a za kata. Keď pohybovali perami, prosili Boha, aby ich posilnil vo viere a odpustil ich zabijakom, v duchu slov Ježiša Krista: „Otče, odpusť im, lebo nevedia, čo robia.”

Aká je hodnota ich svedectva?

Vyslovujúc meno Ježiša Krista prv, ako boli zabití, potvrdili, že boli usmrtení, pretože sú kresťania, kvôli svojej viere, no zostali verní do poslednej sekundy. Tak si zaslúžili nebeské kráľovstvo, ako je napísané v Zjavení sv. apoš­tola Jána: „Buď verný až po smrť, a ja ti dám korunu života.” Toto je najväč­ší prípad mučeníctva kresťanov v na­šej dobe.

Abdel Fattah Al­Sisi prisľúbil, že bude stavať kostol na počesť mučení­kov. Čo to pre vás znamená?

Prezident vie, že to pre koptov veľa znamená a vítajú to, najmä preto, lebo budovať cirkev je jedna z najťažších vecí z hľadiska súčasných zákonov. Keď bola táto správa oznámená, ľudia prí­tomní pri pamätníku obetiam dlho tlieskali, pretože vedeli, že stavba kostola je najviac, čo môžete urobiť, pretože ich pamiatka zostane nesmrteľná a bude slúžiť životom mnohých ľudí.

Zlepšil sa život kresťanov za prezidenta Al­Sisiho?

Áno, niet o tom pochýb, a to je dôvod, prečo sme ho významným spôsobom podporili vo voľbách. Napriek tomu si potreby koptov vyžadujú ešte veľa pozornosti a času, pretože sa medzitým nahromadilo množstvo problémov. Potrebujeme zmenu kultúry, a to nejaký čas potrvá, najmä čo sa týka odmietnutia alebo prijatia pluralizmu, rôznorodosti a spolunažívania. To sa vzťahuje na všetko, nielen na náboženstvo. To, čo si kresťania vytrpeli v priebehu storo­ čí je neopísateľné.

Pápež František nazval týchto dvadsaťjeden kresťanov „mučeníkmi”. Cítite blízkosť Katolíckej cirkvi?

Katolícka cirkev si tiež uctieva mu­čeníkov a verí v ich orodovanie. Medzi oboma našimi cirkvami prebieha sú­stavný dialóg o veciach, ktoré máme spoločné. Máme výborné vzťahy.

 

ČÍTAJTE AJ:

21 koptských kresťanov: Zomierali s menom Ježiš na perách

 

...

Snímka: theorthodoxchurch.info

Článok sme vydali s povolením časopisu VOX - dvojtýždenníka o náboženstve a kultúre v pdf formáte.

ČÍTAJTE VIAC: