Učiteľ – podľa niektorých zamestnanie, podľa iných povolanie, niekto zase učiteľstvo označuje za diagnózu či dokonca slabošstvo. Napriek tomu odvážne tvrdím, že takmer každý z nás sa v živote stretol s učiteľom alebo učiteľkou, na ktorých spomína ako na dôležitých vo svojich osobných dejinách. 

V týchto dňoch sa o učiteľoch píše viac a s vyhrotenejšími emóciami. Mnohí odobrujú ich štrajk, iní prejavujú nevôľu voči učiteľským požiadavkám. Prví argumentujú agresivitou žiakov, náročnosťou udržať ich pozornosť, množstvom papierovania, ktoré učiteľom znemožňujú nachádzať v práci pôvodné nadšenie. Tí druhí vykrikujú výčitky plné prázdnin a zdanlivo krátkeho pracovného času.

Pozývame Vás prejaviť vďačnosť trom učiteľom, pod ktorých vedením ste strávili istý čas v školských laviciach a na ktorých ste ani po desaťročiach nezabudli.

AKO SA ZAPOJIŤ:

1. Na svojom facebooku napíšte 3 učiteľov a dôvod, prečo ste im vďační. Pripojte hashtag #dakujempanucitel. Linkovať môžete aj náš článok, aby si aj ostatní mohli prečítať o našej výzve.

2. Ak nie ste na Facebooku, môžete tak urobiť aj pod našim článkom v komentári.

...

Redaktorka Peťa, sa rozhodla zapojiť do výzvy a ponúka nám spomienky na učiteľov, ktorí v jej živote zohrali dôležitú úlohu:

Je samozrejmé, že prvácka pani učiteľka je tou prvou školskou láskou každého žiačika. Dodnes sa stretávame a usmievame sa na seba, obe s hlavou plnou spomienok.

Tí traja, ktorí ovplyvnili moje rozhodnutia tak, že som sa napokon aj ja stala učiteľkou, však prišli trochu neskôr.

Pán učiteľ Bezunk vstúpil do môjho žiackeho sveta v piatej triede ako vyslúžilý učiteľ angličtiny. Starý pán so srdcom na dlani a s prekrásnou angličtinou nás zahrnul dobrom, láskavosťou, suvenírmi z Anglicka (najväčším hitom boli pravé anglické žuvačky) a zábavnými frázami, vďaka ktorým sme už takí malí zneli ako deti z londýnskych ulíc. Keď na jeho miesto nastúpili mladí učitelia, neprestali sme sa s ním stretávať a raz týždenne uňho absolvovali hodiny anglickej konverzácie. Oslavovali sme s ním jeho narodeniny a po rokoch sme sa v hojnom počte zúčastnili jeho pohrebu.

Ďakujem mu za prijatie každého z nás, za lásku starého otca a iskru, ktorú v nás svojou úžasnou angličtinou zapálil tak, že som sa ju po rokoch rozhodla študovať.

Pán učiteľ Jelínek bol následníkom angličtinárskeho trónu po spomínanom pánovi učiteľovi Bezunkovi. Mladý človek, plný ideálov a šarmu, nám okrem angličtiny a bezprostrednosti ponúkol na hodinách i svoju vášeň pre anglickú literatúru. Po tom, ako nám zarecitoval báseň od amerického romantika E. A. Poa, som sa rozhodla sa ju naučiť naspamäť. Sladkobôľne verše, napísané učiteľovou rukou, dodnes mám a čuduj sa svete, keď som si počas štátnic na Pedagogickej fakulte UK vytiahla práve americký romantizmus, všetky sa mi vybavili. Odrecitovala som tak báseň, ktorou ma pred mnohými rokmi pri svetle sviečky v triede so zastretými žalúziami očaril tento mladý nadšený angličtinár.

Ďakujem mu za entuziazmus, s ktorým sa s nami delil o svoje vedomosti čerstvého absolventa a zápal, s akým sa nám venoval v extra príprave na olympiády v anglickom jazyku.

Pani profesorka Vietorová, tak tú som stretla už ako študentka Pedagogickej fakulty UK. Vážená a vážna, s neodškriepiteľnou autoritou skúsenej prednášajúcej. Jej slová o literárnych dielach som nasávala ako špongia a pred skúškou v jej kabinete sa chvela od nervozity a rešpektu. Dodnes však spomínam na to, ako si láskavou zhovievavosťou a záujmom vypočula moje súkromné teórie o súvise medzi dielami Hamlet, Kto chytá v žite a Naivne super. Neodporovala, neuzemnila ma, iba počúvala a v tvári sa jej zračila trpezlivosť s mojím mladíckym nadšením.

Ďakujem jej za to, že nám ukázala, akú autoritu má skúsený učiteľ či profesor, a tiež za to, že sa nepovyšovala a dala priestor i naším amatérskym interpretáciám, a tým nás povzbudila v sebadôvere a túžbe hľadať ďalšie tvorivé možnosti.

A čo vy? Kto z učiteľov sa dotkol vašich sŕdc? Ste už kvôli týmto učiteľom na strane štrajkujúcich? Či máte pocit, že učiteľ má odovzdávať vedomosti bez záujmu o dôstojný plat?

 

...

Snímka: Dollar photo club